Nápověda k diskusím

Pro psaní příspěvků do diskusí není nutná registrace. Může se vám však stát, že pod stejným jménem bude vkládat příspěvky někdo jiný. V lepším případě dojde ke zmatku, v horším případě může takto někdo poškodit vaše jméno. U některých diskusí se příspěvky neregistrovaných uživatelů nezobrazují ihned a jsou vkládány s určitým časovým zpožděním. Proto je výhodné se zaregistrovat.

Mimo vkládání smajlíků do diskuse také můžete psát tučným písmem, kurzívou  nebo změnit barvu textu. Pro oživení je možné vkládat i obrázky. Příslušné kódy najdete kliknutím na otazníček [ ? ] na levé straně formuláře pro text. Kódy také můžete kopírovat z této nápovědy.

Změnu textu - tučné písmo, kurzíva
Do pole pro text nejdříve zkopírujeme kód pro změnu textu. Označit kód a CTRL+C.  Vložit kód CTRL+V.

[b]Tučné písmo[/b]     [i]Kurzíva[/i]

Smažeme text mezi složenými závorkami a nahradíme ho vlastním textem.

Změnu textu - barva
Do pole pro text nejdříve zkopírujeme kód pro změnu barby. Označit kód a CTRL+C.  Vložit kód CTRL+V.

[*red]červená barva[/*]

Smažeme text mezi složenými závorkami a nahradíme ho vlastním textem. Mimo červené barvy (red) však můžeme používat mnoho dalších barev. Do pole pro text nejdříve překopírujeme kód pro změnu barvy.

[*][/*]

V seznamu barev v levém sloupci si vyberete barvu a v první složené závorce napíšeme název barvy v angličtině.  

[*blue]modrá barva[/*]    [*green]zelená barva[/*]    [*yellow]žlutá barva[/*]

Kód pro změnu barvy je také možno zapsat vložením kódu barvy (křížek s kombinací písmen a číslic).

[*#FF0000]červená barva[/*]

Vždy však mějte na paměti, že barva textu musí kontrastovat s pozadím diskuse. Psát text bílou barvou na bílé pozadí není příliš efektní.

Další změny textu
Kódy jdou mezi sebou také kombinovat. Text můžeme napsat např. tučným červeným písmem.

Kód bude vypadat takto  [b][*red]tučná červená barva[/*][/b]

Nesnažte se vkládat kódy pro změnu textu do pole Jméno!

Návod na vkládání obrázků
Obrázky do diskuse nelze nahrávat přímo z počítače, fotoaparátu apod., ale musí už být někde uloženy na internetu (musí mít svojí URL adresu). Vlastní obrázek tedy nejdříve musíte uložit na některém z internetových úložišť obrázků. Hledat úložiště

Mějte však na paměti, že diskuse není místem pro fotografie pořízené špičkovými megapixlovými fotoaparáty a plně postačuje fotografie z mobilního telefonu. 
Vhodný obrázek můžete také vyhledat na:  Google obrázky

URL adresu obrázku získáte kliknutím pravým tlačítekm myši na vybraný obrázek. Po rozbalení nabídky přejdete na „Vlastnosti“. Na kartě vlastnosti je uvedena URL adresa obrázku. Vyzkoušet si to můžete na obrázku Adikie.

URL adresa obrázku Adikie by měla vypadat takto:

https://adikia.cz/_files/200000431-3e5c13eb38/adikia2.gif

 URL adresa je většinou složitá, proto se jí nikdy nesnažte přepisovat ručně!

Nejdříve zkopírujeme kód pro vložení obrázku. Označit kód a CTRL+C.

[img]https://domena.com/picture.jpg[/img]

Do pole pro text vložte kód pro vložení obrázku CTRL+V a smažte text mezi složenými závorkami. Pokud do některé diskuse přistupujete z Adikia rozcestníku, můžete si překopírovat jen následující kód pro vložení obrázku bez textu mezi závorkami.

[img][/img]

Nyní si zkopírujte ULR adresu obrázku a vložte jí mezi složené závorky. Celý zápis by měl vypadat takto:

[img]https://adikia.cz/_files/200000431-3e5c13eb38/adikia2.gif[/img]

A teď si to můžete vyzkoušet. Stačí překopírovat tento kód do pole pro text v některé diskusi jako poděkování za podrobný návod.

Změna textu a vkládání obrázků do odpovědí
Některé diskuse umožňují odpovídat na vložený příspěvek. U odpovědi však nelze rozkliknout otazníček [ ? ] a nedostanete se tak ke kódům pro změnu textu nebo pro vložení obrázku. Proto je zde Adikia rozcestník, ze kterého můžete do diskusí vkládat příspěvky i odpovědi a potřebný kód si překopírujete z této nápovědy.  

Nikdy se nesnažte naštvat administrátora diskuse tapetováním (opakovaným vkládáním příspěvků), neslušným chováním apod., protože vám může zablokovat přístup do diskuse!

Adikia pokusná diskuse
Všechno si můžete bez obav vyzkoušet v následující pokusné diskusi, kam můžete psát i svoje případné další dotazy.
KÓDY DO DISKUSE

Obrázek

[img][/img]

Písmo

tučné     [b][/b]   

kurzíva  [i][/i]

Barva textu

[*][/*]

(Do první závorky napiš název nebo kód barvy)


Barevný text

[*red][/*]
[*orange][/*]
[*yellow][/*]
[*green][/*]
[*blue][/*]
[*white][/*]
[*silver][/*]
[*gray][/*]
[*black][/*]

Tučný barevný text

[b][*red][/*][/b]
[b][*orange][/*][/b]
[b][*yellow][/*][/b]
[b][*green][/*][/b]
[b][*blue][/*][/b]
[b][*white][/*][/b]
[b][*silver][/*][/b]
[b][*gray][/*][/b]
[b][*black][/*][/b]

 


BARVY

Orchid #da70d6
MediumVioletRed #c71585
DeepPink #ff1493
HotPink #ff69b4
LavenderBlush #fff0f5
PaleVioleTRed #db7093
Crimson #dc143c
Pink #ffc0cb
LightPink #ffb6c1
snow #fffafa
LightCoral #f08080
RosyBrown #bc8f8f
IndianRed #cd5c5c
Red #ff0000
Firebrick #b22222
Brown #a52a2a
DarkRed #8b0000
Maroon #800000
MistyRose #ffe4e1
salmon #fa8072
tomato #ff6347
DarkSalmon #e9967a
Coral #ff7f50
OrangeRed #ff4500
LightSalmon #ffa07a
Sienna #a0522d
seashell #fff5ee
chocolate #d2691e
SaddleBrown #8b4513
SandyBrown #f4a460
PeachPuff #ffdab9
peru #cd853f
linen #faf0e6
bisque #ffe4c4
DarkOrange #ff8c00
BurlyWood #deb887
AntiqueWhite #faebd7
Tan #d2b48c
NavajoWhite #ffdead
BlanchedAlmond #ffebcd
PapayaWhip #ffefd5
moccasin #ffe4b5
Orange #ffa500
Wheat #f5deb3
OldLace #fdf5e6
FloralWhite #fffaf0
DarkGoldenrod #b8860b
Goldenrod #daa520
cornsilk #fff8dc
Gold #ffd700
LemonChiffon #fffacd
Khaki #f0e68c
PaleGoldenrod #eee8aa
DarkKhaki #bdb76b
ivory #fffff0
LightYellow #ffffe0
beige #f5f5dc
LightGoldenrodYellow #fafad2
Yellow #ffff00
Olive #808000
OliveDrab #6b8e23
YellowGreen #9acd32
DarkOliveGreen #556b2f
GreenYellow #adff2f
charTReuse #7fff00
LawnGreen #7cfc00
DarkSeaGreen #8fbc8b
honeydew #f0fff0
PaleGreen #98fb98
LightGreen #90ee90
LimeGreen #32cd32
Lime #00ff00
ForestGreen #228b22
Green #008000
DarkGreen #006400
SeaGreen #2e8b57
MediumSeaGreen #3cb371
SpringGreen #00ff7f
MintCream #f5fffa
MediumSpringGreen #00fa9a
MediumAquamarine #66cdaa
Aquamarine #7fffd4
Turquoise #40e0d0
LightSeaGreen #20b2aa
MediumTurquoise #48d1cc
azure #f0ffff
LightCyan #e0ffff
PaleTurquoise #afeeee
Aqua #00ffff
Cyan #00ffff
DarkCyan #008b8b
Teal #008080
DarkSlateGray #2f4f4f
DarkTurquoise #00ced1
CadetBlue #5f9ea0
PowderBlue #b0e0e6
LightBlue #add8e6
DeepSkyBlue #00bfff
SkyBlue #87ceeb
LightSkyBlue #87cefa
SteelBlue #4682b4
AliceBlue #f0f8ff
DodgerBlue #1e90ff
LightSlateGray #778899
SlateGray #708090
LightSteelBlue #b0c4de
RoyalBlue #4169e1
CornflowerBlue #151b8d
GhostWhite #f8f8ff
lavender #e6e6fa
Blue #0000ff
MediumBlue #0000cd
DarkBlue #00008b
MidnightBlue #191970
Navy #000080
SlateBlue #6a5acd
DarkSlateBlue #483d8b
MediumSlateBlue #7b68ee
MediumPurple #9370db
BlueViolet #8a2be2
Indigo #4b0082
DarkOrchid #9932cc
DarkViolet #9400d3
MediumOrchid #ba55d3
Thistle #d8bfd8
Plum #dda0dd
Violet #ee82ee
Fuchsia #ff00ff
Magenta #ff00ff
DarkMagenta #8b008b
purple #800080
White #ffffff
WhiteSmoke #f5f5f5
gainsboro #dcdcdc
LightGrey #d3d3d3
Silver #c0c0c0
DarkGray #a9a9a9
Gray #808080
DimGray #696969
Black #000000