30.06.2012 09:14

Adikia se stala členem Syndikátu novinářů ČR

Není žádným tajemstvím, že Adikia se kromě vlastní publikační činnosti také podílí na videoreportážích JusticeTV. Přístup k informacím, které se týkají naší justice a rodinné politiky státu, je složitý a mnohdy i nebezpečný. Redaktorům JusticeTV je často bráněno v přístupu k informacím někdy dokonce i účelovou šikanou a fyzickým násilím (viz. video Jen si tak trochu zabuzerovat).

Členem Syndikátu novinářů ČR se může stát každý občan, který má z novinařiny většinu svých příjmů nebo ji věnuje většinu svého času. Publikování nezkresleného obrazu naší justice není nijak honorováno, ale právě naopak, justice se za to tvrdě mstí zjevně nespravedlivým a likvidačním rozhodováním (viz. Nemravnost jménem republiky) a účelovou kriminalizací. Doposud se jednalo o občanskou aktivitu, které nesporně věnuji velkou část svého času. Na základě této předchozí činnosti jsem byl dnem 1. července 2012 přijat za řádného člena Syndikátu novinářů České republiky.

Řada dnes již kolegů novinářů často přináší pouze povrchní informace. Je to dáno především tím, že se nesoustředí na určitou oblast a poskytují informace v širokém spektru oblastí. Jako řádný člen Syndikátu novinářů ČR v souladu s etickým kodexem novináře budu vždy respektovat pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro mě může mít a vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu i přes veškeré překážky.

Luboš Meszner

—————

Zpět