09.10.2011 13:56

Bašty komunistů v justici

Hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od hodnotového systému moderního demokratického právního státu, a to z povahy věci stále může ovlivňovat rozhodnutí jednotlivých soudců členů KSČ (§ 39 nálezu I. ÚS 517/10).

Po několikaletém úsilí se panu Pecinovi podařilo odtajnit jména soudců s komunistickou minulostí. "Prokázalo se, co jsme jen tušili. Byli to právě bývalí komunisté, kdo stojí za těmi nejhoršími rozsudky a největšími excesy české justice posledních dvaceti let. Právě oni tvoří páteř a základ toho, co jsme si uvykli nazývat „justiční mafií“: říkají iniciátoři petice „Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců!“

Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách zveřejnilo Seznam soudců a státních zástupců předlistopadových členů KSČ, ten ale nedává úplnou představu o skutečném stavu naší justice. Mnohem jasnější představu o zaplevelení justice bývalými komunisty lze získat porovnáním s celkovým počtem soudců jednotlivých soudů.

Počet soudců celkem 3 066

Počet obyvatel ČR  10 532 770

Počet obyvatel na jednoho soudce 3 435

Počet soudců bývalých členů KSČ 596

Pokud jde o koncentraci soudců s komunistickou minulostí, je jakýmsi „Ústředním výborem KSČ“ Městský soud v Praze v čele s JUDr. Sváčkem (KSČ). V první desítce jsou pak všechny nejvýše postavené soudy.  Z celkového počtu 98 soudů jen u 4 soudů (Obvodní soud Mělník, Český Krumlov, Vyškov a Jeseník) nenajdete žádného bývalého komunistu.

K zajímavým výsledkům lze dojít, pokud se podíváme na procentní zastoupení bývalých komunistů u jednotlivých soudů. První příčku překvapivě obsadil Okresní soudu v Tachově, kde polovina všech soudců byla členy KSČ. V hierarchii soudů u druhého nejvýše postaveného soudu České republiky - Nejvyššího soudu v Brně- je zastoupení soudců s komunistickou minulostí 42 %!!! V první části tabulky jsou opět všechny nejvýše postavené soudy.

Nechovejme se však jako soudci k nám občanům a dopřejme jim spravedlivého hodnocení.

Do revoluce bylo členství v KSČ základním předpokladem pro jmenování do funkce soudce. Pravdou je, že větší část těchto lidí již justici opustila. Vývoj justice po revoluci asi nejlépe vystihl zesnulý bývalý federální ministr vnitra Ján Langoš v jednom ze svých projevů.

„Prepadli sme ilúzii, že postupne budeme dopĺňať justíciu mladými sudcami, ale keď mladý sudca príde na okresný súd, kde má desať starých kolegov, tak o pár mesiacov začne súdiť ako oni.“

Proto se u našich soudů stále setkáváme s koncepcí komunistického práva založeného na extrémním formalismu a legalismu spojeném s jednoduchým kognivistickým modelem interpretace práva, což je ostatně intelektuálně podstatně jednodušší než komplexní sofistikované koncepce pojetí práva na přelomu 20. a 21. století.  

Je tedy úplně jedno,

zda vás soudí soudce bez nebo s komunistickou minulostí.

Ke spočítání skutečně nezávislých soudců na tezích svých (zejména starších) kolegů schopných uvažovat v intencích sofistikované koncepce práva by nám stačily prsty jedné ruky.

Tabulka celkový počet a počet soudců KSČ u jednotlivých soudů

Tabulka procentní zastoupení soudců KSČ u jednotlivých soudů

 

—————

Zpět