27.09.2011 16:59

Cestu našel už jako ministr práce a sociálních věcí

Pokaždé s příchodem nové vlády jsem si říkal, že v politice státu v oblasti rodinného práva už nemůže být hůře.  Jak hluboce jsem se spletl, se ukázalo při hlasování poslanců o novele Zákona o rodině ve prospěch střídavé péče o děti. 

Poznámka. Když chce buran udělat dojem, úpěnlivě se snaží mluvit spisovně a často z toho vznikne hrozný patvar. Pro lepší autenticitu je tedy ve slově „jsem“ nahrazeno písmeno “s“ písmenem „z“.

—————

Zpět