10.04.2012 11:11

Dnes okrádá vlastního otce, zítra bude okrádat vás - pozvánka

Vážení přátelé,

letitý spor o výživné s mým nemravným synem vstupuje do semifinále, kdy i případné kladné rozhodnutí odvolacího soudu nemůže odvrátit žalobu na stát už jen s ohledem na délku sporu. V České republice není výživné upraveno žádným zákonem, přestože Listina základních práv a svobod hovoří o zákonných mezích povinností (čl. 4 odst. 2). Pedofilní bestiální vrah má svoji sazbu, ale rodič, který si má plnit svoji vyživovací povinnost, žádnou sazbu nemá.  Základní princip právního státu předvídatelnost práva (právní jistota) tak ještě více jak dvacet let po revoluci zůstává nenaplněn a výživné je určováno jen podle momentální nálady soudců. Přestože jsou nálezy Ústavního soudu podle Ústavy ČR pro všechny závazné, soudci obecných soudů je ignorují a výživné vyměřují z fiktivních příjmů. Justice je zaplevelená bývalými komunisty, o jejichž mravech lze důvodně pochybovat, přesto rozhodují ve sporech o výživné, kde právě dobré mravy jsou základním předpokladem pro přiznání práva na výživné.

Tento otřesný stav nahrává nemravnému chování mého syna, které již překračuje veškerou slušnost a nese znaky trestné činnosti, kdy se podvodem snaží okrást svého vlastního otce. Justice však takové jednání aprobuje a na místo výchovy ke slušnosti, poctivosti a úctě k zákonům tak vychovává novou generaci podvodníků a korupčníků.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že jednorázový poplatek 5 000,- Kč (rozloženo na rok 416,- Kč měsíčně)  je nad moje možnosti a stejný soud (ale jiný soudce)rozhodl, že v mých možnostech je plnit výživné 4 750,- Kč měsíčně, přičemž u obou rozhodnutí vycházel ze stejných důkazů (více zde Aby mě beránek nepokakal). 

Letos tak bude hodně "veselo" ještě více jak týden po Velikonocích u Městského soudu v Praze, kde bude

dne 18. dubna v 9.00 hod. v místnosti č. dv. 329/ 3. patro

probíhat odvolací řízení k nařízeným otrockým pracím skrze nemravné a neúnosné výživné.

Prosím Vás o podporu svojí účastí na tomto náročném jednání.

Přes obrovskou snahu naší justice zabránit veřejné kontrole práce soudců je to zatím stále ještě legální.

Luboš Meszner

Zároveň prosím přijměte omluvu, že až do soudního jednání nebudou na Adikii vycházet nové články z důvodu nutné přípravy na jednání.

—————

Zpět