15.05.2012 09:48

Ekonomická krize bojuje za práva otců

Už v polovině roku věznicím docházejí peníze, protože jsou přeplněné. Opakuje se to pravidelně každý rok. Obvykle to vyřešila dodatečná finanční injekce (skryté navýšení státního rozpočtu), ale ouha. Stát je tak vytunelovaný, že už skutečně není z čeho brát. Nějaká "hlava" na Ministerstvu spravedlnosti tak přišla s nápadem snížit počet vězňů jejich propuštěním již po třetině (u vážnějších činů po polovině) trestu. To ale narazilo na tvrdý a výjimečně správný odpor soudců.

Peníze nejsou, soudci chtějí hloupý nápad bojkotovat zvýšením trestů a ve věznicích hrozí vzpoury. Co teď s tím? Otcovské spolky tento problém měly vyřešený už dávno.

Zrušit trestný čin zanedbání povinné výživy, protože absolutně neřeší podstatu věci - zajistit výživné pro děti.

Tento a řadu dalších argumentů však nikdy nikdo nechtěl vyslyšet. V ekonomické krizi jsou „čísla“ asi nejsilnějším argumentem, proto si Adikia vyžádala aktuální informace o počtu osob uvězněných pro neplnění výživného. Mezi tím se však v médiích objevila mlhavá informace, že situaci ve věznicích by mohlo vyřešit ponechání neplatičů na svobodě.

Krátce po této zprávě pak od Vězeňské služby dorazila požadovaná informace o počtech uvězněných osob pro neplnění výživného a na první pohled zde něco nesedělo. Na místo očekávaného strohého čísla o počtu uvězněných osob, dorazil dokument plný barevných tabulek a grafů s velice podrobnými údaji za několik let. Nelze věřit tomu, že by tiskový odbor Vězeňské služby vypracoval tak obsáhlý dokument, jen pro poskytnutí informace „nějakému“ občanovi. Celý dokument ke stažení Zanedbání povinné výživy v číslech.pdf (343,3 kB)).

Pro koho byl dokument vypracován, ukázal nedělní pořad Partie na Prima family.  Hostem pořadu byl ministr spravedlnosti Pospíšil a v jednu chvíli to vypadalo, že převzal funkci (i chování) předsedy otcovského spolku K213, jehož původní hlavní náplní bývalo právě zrušení trestného činu zanedbání povinné výživy. Na moderátora začal křičet a agresivně gestikulovat: „Chceme, aby ve věznicích sedělo tři tisíce lidí, kteří neplatí výživné a nejsou pro společnost nijak nebezpeční?!

Vzápětí však bylo řečeno to podstatné. Byl to právě Pospíšil, kdo před dvěma roky přišel s novým trestním zákoníkem a stádo tupých poslanců a senátorů tento zákon schválilo.

„Obecně jde u nového zákoníku o snahu zpřísnit postih trestných činů proti životu, zdraví a lidské důstojnosti a naopak neposilovat či dokonce v některých případech zmírnit postih zejména majetkové trestné činnosti,“ k tomu tehdy uvedla mluvčí resortu justice Jitka Zinke.

Přesto však došlo ke zpřísnění znaků „majetkového“ trestného činu zanedbání povinné výživy, kdy se zkrátila doba neplnění výživného z 6 měsíců na 4 měsíce, a byly zdvojnásobeny trestní sazby.

 sazba  před novelou  po novele
 podle odst.1)  podmíněný trest až 1 rok nepodmíněně  podmíněný trest až 2 roky nepodmíněně
 podle odst.2)  podmíněný trest až 2 roky nepodmíněně  nepodmíněně 6 měsíců až 3 roky
 podle odst.3)  nepodmíněně 6 měsíců až 3 roky  nepodmíněně 1 rok až 5 let

Důsledek je na první pohled zřetelný z následující tabulky.
Za poslední dva roky se zdvojnásobil počet uvězněných osob za neplnění výživného.

Co nesmyslné věznění neplatičů výživného znamená v číslech

Náklady státu na jednoho vězně činí (600,-Kč až 1 400,-Kč dle typu věznice) průměrně
1 000,- Kč za den!

Podle Vězeňské služby je v současné době pro trestný čin zanedbání povinné výživy uvězněno
2 245 osob.

Ze státního rozpočtu tedy nesmyslně vyhodíme

každý den 2 245 000,- Kč,

měsíčně 67 350 000,- Kč

ročně 808 200 000,- Kč

a potřebné děti nedostanou ani korunu!

To je v současné době neobhajitelné a dále už neúnosné. Co se nám dlouhá léta nedařilo vysvětlit a prosadit, teď za nás vyřešila ekonomická krize.
 

A podívejme se na ta „čísla“ ještě z jiného úhlu pohledu. Za uvěznění jednoho neplatiče výživného všichni zaplatíme 30 000,- Kč měsíčně. Kdyby neplatič výživného zůstal na svobodě, tak může stát dítěti vyplatit průměrné výživné 2 749,- Kč (dle soudcovských tabulek ) a všichni ušetříme 27 251,- Kč měsíčně. 

Kdo je tedy větší gauner? Rodič, který neplatí výživné nebo stát, který má také povinnost zabezpečit sociálně potřebné děti a na místo toho z našich peněz naprosto neúčelně vyhazuje desetinásobek částky, která by velmi pomohla potřebným dětem?

Neméně zajímavou je i tabulka recidivistů.

Téměř polovina neplatičů se po prvním trestu opět ocitne v kriminále. Hrozba trestním postihem za neplnění výživného je tedy účinná pouze z 50 %, což není příliš efektivní řešení problému. Skutečně notorických neplatičů výživného je zanedbatelné minimum. Když k tomu přidáme geometrickou řadou rostoucí počet uvězněných osob, neměl by se už konečně někdo zamyslet nad tím, kde je jádro celého problému?

Jedna věc je ekonomická stránka věci, ale jen tak zrušit opatrovnický karabáč na „nehodné“ tatínky, to také nejde. Tedy alespoň v dutých hlavách ministerských úředníků včele s Pospíšilem. Na řadu tedy přicházejí skutečně „geniální“ nápady.

Zabavování řidičských průkazů
S tímto vysloveně hloupým nápadem už před časem přišla poslankyně Mazuchová (ČSSD). Představa, že profesionální řidič neplatící výživné začne lépe platit výživné bez řidičského průkazu, nepotřebuje žádného komentáře. Řada neplatičů výživné nemá řidičský průkaz, a co budou zabavovat těmto lidem? Ceny benzínu jsou díky spotřební dani tak vysoké, že většina lidí omezila jízdy autem na minimum a zabavení řidičáku by tedy příliš nevadilo. Bude to však problém pro otce, kteří auto používají při kontaktu s dítětem nebo v případě potřeby převozu dítěte do nemocnice.

Pokuty
Ani tento nápad nepotřebuje širší komentář. Otec, který nemá peníze na výživné, asi jen těžko uhradí nějakou pokutu. V ostatních případech na to ve svém důsledku doplatí dítě.

Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce nejsou honorovány, což ve svém důsledku nemá pro děti naprosto žádný efekt.  

Nejlépe to vystihl v diskusi k této věci na Novinkách.cz  pan Pavel Kozelský z Petřvaldu.

"Je čas se obrátit na soud se žádostí o ustavení zákonného zástupce a pana ministra prohlásit za nesvéprávného. Těch 3000 lidí ty alimenty neplatí, protože prostě prachy nemají."

A to jsme se zabývali jen „čísly“ na již uvězněné neplatiče výživného, kde nejsou započítány náklady na trestní řízení. To bude také několik stovek miliónů ročně vyhozených z rozpočtů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra.

Rozvedení otcové si tedy mohou jedině přát, aby ekonomická krize trvala co nejdéle. Pak se možná dočkáme, že někdo přijde s nápadem, zavést jednotná pravidla pro určování výživného a že se výživné bude vyměřovat ze skutečného příjmu povinného.

Za stomiliónové ztráty ze státního rozpočtu nesmyslným vyhazováním peněz za věznění neplatičů výživného a neposkytování potřebné ochrany dětem má máslo na hlavě ministr Pospíšil, který po svém opětovném nástupu do funkce ukončil práci na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného.

Nevyšlo by nás levněji dávat jeho ministerský plat Vězeňské službě za jeho pobyt v kriminále na místo rozvedených otců?

—————

Zpět