05.01.2012 18:33

Hvězdná pěchota

Stejně jako má talentová soutěž Československo má talent svojí „hvězdnou pěchotu“ zoufalců s prachbídným uměleckým výkonem, má i česká justice svojí „hvězdnou pěchotu“ soudců.

Lež a překrucování skutečností, neznalost zákonů a hloupost, zlovůle a neodpovědnost...

Všechny tyto projevy se čím dál tím více stávají charakteristické pro naše soudce. Spravedlnost se tak projevem českého soudce dokáže naprosto vytratit.

I když slušných, inteligentních, spravedlivých a nestranných soudců s dobrými znalostmi platných zákonů je jako šafránu, není žádný důvod tyto soudce jakkoliv vyzdvihovat. Soudce by měl být elitou národa a všechny uvedené vlastnosti byt tak měly být automatické. Ostatně právě za to soudci požívají širokou právní ochranu, nadstandardní výhody a platy. K ozdravění justice je tedy nutno veřejně pranýřovat všechny líné a hloupé soudce s bídnými znalostmi zákonů a bez citu pro spravedlnost.

V menu stránek Adikia tak nově najdete záložku BÍDNÝ SOUDCE. Seznam bídných soudců se postupně bude rozšiřovat o soudce nominované čtenáři stránek Adikia. Připravuje se i technické řešení, aby seznam mohli editovat i příchozí návštěvníci. 

—————

Zpět