14.03.2011 20:23

Kdo narušuje pořádek a důstojnost soudního jednání?

Aby byla zdůrazněna vážnost toho, že soud rozhoduje jménem republiky, je soudní jednání svázáno různými pravidly a zvyky. Soudní jednání se tedy nekoná třeba v bufetu U Rozvařilů, ale zásadně v soudní jednací síni, které vévodí státní znak. Soudní jednání řídí státem pověřený úředník – soudce, jehož vážnost je oproti jiným státním úředníkům zdůrazněna oblečením do soudcovského taláru. Pravidla chování u soudu jsou stanovena občanským soudním řádem a soudním jednacím řádem.   Kromě těchto pravidel má být jednání důstojné a slušné. Poněkud v netradiční formě přináší pravidla chování u soudu Ivo Jahelka.

 

Soudce je odpovědný za ničím nerušený a důstojný průběh soudního jednání. Proto také má v případě rušení soudního jednání celou řadu možností, jak zjednat pořádek, od udělení pořádkové pokuty až po vykázání z jednací místnosti.

A jak taková odpovědnost za ničím nerušený a důstojný průběh soudního jednání může ve skutečnosti vypadat předvedla minulý týden bývalá normalizační komunistka soudkyně Okresního soudu – Praha východ Mgr. Naděžda Molnárová.

Protože největší zločiny jsou v tomto státě páchány především v oblasti rodinného práva, stalo se u našich soudů již jakousi tradicí, že tato soudní jednání probíhají za účasti „ochránců pořádku u soudu“ (Justiční stráže). Ani v tomto případě tedy na jednání „ochranka“ nechyběla, a aby nikdo nepochyboval o vážnosti a důstojnosti konaného jednání, stál „ochránce“ v prostoru vymezeném výhradě pro soudce s palci za opaskem, ve stylu lelkujícího šerifa na divokém západě.

Ani po dvaceti minutách od vstupu do jednací místnosti nebylo zcela jasné, zda bylo vůbec soudní jednání zahájeno, kdy se řešil „problém“ s legitimitou zpět vzetí návrhu jedné strany, když do jednací místnosti vstoupila opozdilá veřejnost. Situaci vyřešila soudkyně Mgr. Molnárová tím, že se osopila na opozdilou veřejnost, kdo jim „bez vyzvání“ dovolil vstupovat do jednací místnosti. Významným tichem na konci otázky si pak vynutila reakci opozdilců, kteří se za pozdní příchod omluvili. Chodit kamkoliv pozdě je velice neslušné, kdy i při vší tichosti vznikne rozruch, který může rušit zejména účastníky soudního řízení. Příchod opozdilců sice mohl narušit pozornost účastníků řízení, ale soudkyně Mgr. Molnárová jí svým výstupem zcela nepochybně narušila. Navíc si po svém vysvětluje § 11 odst. 1) soudního jednacího řádu, který upravuje pravidla vstupu do jednací místnosti na začátku jednání a nikoliv v jeho průběhu.

Soudní jednací řád 

§ 11

(1) Před zahájením jednání vyvolá zapisovatel přede dveřmi jednací síně hlasitě a srozumitelně věc, která bude projednávána. Zároveň předběžně zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k jednání obeslány, a vyzve je ke vstupu do jednací síně. Vyvolání věci tímto způsobem může být nahrazeno vhodným technickým zařízením. Není přípustné, aby se kromě soudních osob někdo další zdržoval v jednací síni před vyvoláním věci.

Když se situace (přesněji soudkyně Mgr. Molnárová) uklidnila a opět se začala řešit otázka legitimity návrhu jedné strany, ozval se do ticha jednací místnosti z řad veřejnosti mobilní telefon jednoho z opozdilců. I to je velice neslušné a může to rušit účastníky řízení. A to už soudkyně Mgr. Molnárová explodovala: „Co to je?“ a následovalo významné ticho. Za normálních okolností by všichni přítomní takového narušitele „sjeli pohledem“, ale další exploze soudkyně Mgr. Molnárové vyvolala přesně pravý opak. Většina přítomných sklopila hlavu a jen těžko zadržovali smích včetně mladého zapisovatele, který se před pohledem soudkyně kryl za monitor. Po verbální demonstraci moci (poučení o možnosti udělit pořádkovou pokutu nebo vyvést narušitele z jednací místnosti) soudkyně Mgr. Molnárová vše korunovala zákazem pořizování jakéhokoliv obrazového nebo zvukového záznamu z jednání. Pokud mohl zvonící telefon narušit pozornost účastníků řízení, pak soudkyně Mgr. Molnárová svým výbuchem dohledu nad dodržováním důstojnosti soudního jednání udělala z celého jednání naprosto nedůstojnou frašku.

Když se i tato situace (soudkyně Mgr. Molnárová) uklidnila, pozvolna se otevírají dveře a bez vyzvání do jednací místnosti vstupuje „ochránce pořádku u soudu“. Soudkyně Mgr. Molnárová to však ponechala bez povšimnutí. „Ochránce pořádku u soudu“, který stál vedle soudkyně, prochází napříč jednací místností a odchází. Ani to soudkyni Mgr. Molnárovou nevzrušuje. I když je v jednací místnosti zakázáno jíst, nově příchozí „ochránce pořádku u soudu“ ještě dalších deset minut přežvýkává poslední sousta svačiny a loví si zbytky mezi zuby. To také nechává soudkyni Mgr. Molnárovou chladnou. Do ticha jednací místnosti se ozve vysílačka „ochránce pořádku u soudu“. Dokonce ani to soudkyni Mgr. Molnárovou nevede k nějakému záchvatu udržení důstojného a nerušeného soudního jednání.

Stejná situace, ale pokaždé jiné řešení. 

Kdo tedy nejvíce narušil pořádek a důstojnost soudního jednání?

Na to můžete odpovědět v anketě na konci článku.

 

—————

Zpět


Anketa

Kdo nejvíce narušil pořádek a důstojnost soudního jednání?

Opozdilá veřejnost se zvonícím telefonem (74)
39%

Ochránci pořádku u soudu (justiční stráž) (20)
11%

Soudkyně Mgr.Naděžda Molnárová (40)
21%

Provoz nedalekého bufetu U Rozvařilů (26)
14%

Nevím (29)
15%

Celkový počet hlasů: 189