21.05.2012 01:48

Logické rozhodnutí opatrovnické soudkyně

Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 JUDr. Hana Nová se podílela na tvorbě Zákona o rodině a v justici je uznávanou odbornicí na rodinné právo. Podílela se také na tvorbě tabulek výživného v „expertní“ skupině bývalé ministryně spravedlnosti Kovářové a údajně tyto tabulky (asi jako jedná) používá v soudní praxi.  Aktivně se také účastní různých seminářů na téma rodinné právo. Redakce JusticeTV tedy nemohla odmítnout pozvání na její soudní jednání.

Předchozí jednání se protáhlo a veřejnost využila přerušení jednání, kdy se soudkyně radila se svým svědomím, aby si šla vyslechnout její rozhodnutí. To soudkyni JUDr. Novou zjevně vykolejilo. Zmateně poskakovala za soudcovským stolem a veřejnost se snažila z jednací místnosti vystrnadit: „Veřejnost není vyloučena, ale jen na celé jednání a nikdo nesmí vstupovat do jednací síně“. Kdyby mlčela, veřejnost by si vyslechla rozhodnutí a vůbec nic by se nestalo. Před lidmi, kteří se řadu let soudí o děti, však takovou hloupost nemohla ustát. Naprosto zbytečně vyprovokovala rozmíšku, hloupým argumentem se zesměšnila a snížila tak důstojnost soudního jednání i soudcovské funkce. Už jen toto první setkání s „uznávanou odbornicí“ a zasloužilou (spíše vysloužilou) soudkyní v jednací místnosti bylo pro Adikii naprosto šokující.

Na začátku jednání požádal kameraman JusticeTV o možnost pořizování obrazového záznamu z jednání, ale to soudkyně JUDr. Nová nepovolila. Na to má jistě právo, ale svoje vlastní rozhodnutí porušovala, kdy jednání nahrávala erární videokamerou (na kameře byl nalepený papírový štítek s čárkovým kódem).

Pořizování video záznamu by jinak bylo chvályhodné, protože to soudům ukládá zákon z důvodu transparentnosti soudního jednání, ale většina soudců se vymlouvá, že soud na to nemá vybavení. Kamera však nezabírala účastníky řízení a soudkyni, ale monitorovala veřejnost. To jistě nebylo záměrem zákonodárce. Z jednání byl soudem pořizován i audio záznam. Proto také bylo jednání přeloženo do jiné jednací místnosti.

Soudy tedy mají zařízení na pořizování zvukového a dokonce i obrazového záznamu, a pokud jednání nejsou v souladu se zákonem nahrávána, jde pouze o lenost soudců či ignoraci platných zákonů.

Za situace, kdy jednání bylo dvojitě nahráváno (video i audio), byla poněkud nelogická soudkyní diktovaná protokolace. Účastníci řízení si většinou stěžují, že diktovaná protokolace není úplná či je nepřesná. Zda však bylo protokolováno naprosto všechno i věci, které s projednávanou věcí vůbec nesouvisely a připomínalo to spíše zápis při nějakém vědeckém pokusu, kdy i zdánlivě nesouvisející věc se později může ukázat jako důležitá. Kdyby se někdo v jednací síni „uvolnil“, nepochybně by to soudkyně JUDr. Nová také zaprotokolovala. Jednání to zbytečně protahovalo a tak není divu, že se vlastně nic nestihlo projednat, přestože zákon soudcům ukládá, že věc by měla být připravena natolik, aby bylo možné rozhodnout obvykle při jediném jednání.

Co na tom, že každý člověk je jiný, jinak reaguje nebo má jiné vyjadřovací schopnosti. Soudkyně JUDr. Nová má přesně narýsovanou šablonu průběhu jednání a do té to prostě „narve“ ať chcete nebo ne. „Teď mlčte“, syká soudkyně JUDr. Nová. Neomezenou mocí (přesněji nepostižitelností) lze překlenout i vlastní nepružnost. Když právní zástupce otce žádal, aby se mohl vyjádřit k návrhu matky a dostal tak stejný prostor jako právní zástupkyně matky, soudkyně JUDr. Nová bez uvedení důvodu jednání přerušila. Po přestávce pak rovnou přistoupila k další věci (výslechu matky) a právní zástupce otce se ke slovu už nedostal. Tím opět vyhrotila již tak napjatou náladu v jednací místnosti.

Při výslechu matky se z přísné soudkyně jako mávnutím proutku stal beránek a vypadlo to, že právě prožívá orgasmus. Děti nazývala zdrobnělými jmény a matce kladla návodné otázky směřující k nadstandardním výdajům dětí. Jako uznávaná odbornice jaksi zapomněla na základní zákonné pravidlo, že děti se podílejí na životní úrovni svých rodičů. Je tedy naprosto lhostejné, jaké mají děti nadstandardní potřeby a rozhodující jsou pouze možnosti rodičů. Zjišťování nadstandardních nákladů dětí tak vzbuzuje pochybnost, že soudkyně JUDr. Nová používá tabulky výživného a výživné stanovuje „klasickým“ zvráceným opatrovnickým způsobem. Nejdříve se vyčíslí potřeby dítěte a podle toho se pak určí, jaký příjem musí mít otec. Zda ve skutečnosti má takový příjem, už není rozhodné.  

Hned na samém začátku jednání (sotva minutu po zahájení), se jednomu občanovi z veřejnosti „podařilo“ vyloudit z mobilu syčivý zvuk, ale za svoje nechtěné nevhodné chování se omluvil. Soudkyně JUDr. Nová to neponechala bez povšimnutí a začala vyhrožovat vyloučením veřejnosti z jednání. O té doby už bylo v jednací místnosti téměř hrobové ticho. O to více bylo slyšet opakované syčení a hlasy z vysílaček přítomné soudcovské ochranky. Na to však soudkyně JUDr. Nová vůbec nereagovala. Když už to bylo po několikáté a skutečně to rušilo jednání, upozornil na to jeden občan z veřejnosti. K tomu se připojil i právní zástupce otce i otec. Soudkyně JUDr. Nová jako správná opatrovnická soudkyně věc vyřešila naprosto logicky. Na místo zjednání pořádku v jednací místnosti odvoláním justiční stráže, vyloučila celou veřejnost včetně osob, které se chovaly tiše a nijak jednání nerušily. To zákonitě vyvolalo projevy nevole a důstojnost soudního jednání tím definitivně vzala za své. Veřejnost pak byla násilně vyvlečena z jednací místnosti a soudkyně JUDr. Nová se tím zjevně bavila.

To byla ta pravá chvíle pro známá justiční hovádka jako je zrzavý Chuk Norris nebo provokatér Lůďa, ale hlavně pro novou posilu už od pohledu prudce inteligentního typického bachaře Vzteklého Buldoka.

     

Četa mlátičů byla řízena z centra soudcovské ochranky. Dokazuje to povel do vysílaček: „Četa béé také s tou kamerou z těch dveří pryč, ať to nenatáčejí!“ A co mělo být skryto před kamerou? Jak čtyři justiční hovádka mlátí občana, který nechtěl opustit jednací místnost, protože se celou dobu choval tiše, jednání ničím nerušil a tedy vyloučení považoval za nezákonné.

Jednání pak pokračovalo už jen krátce, kdy byla vznesena námitka podjatosti soudkyně. Z běžného opatrovnického sporu se tak vinou naprosto neschopné soudkyně JUDr. Nové rodí další letitý monstrproces. Takto tedy „opatrovnická ikona“ hájí zájem dětí na rychlém projednání věci a uspořádání jejich poměrů. Německý rodinný soudce Rudolph na jedné konferenci pro lepší pochopení situace dětí rozvádějících se rodičů položil otázku: „Víte, jak hrozně dlouhá doba jsou dva měsíce v životě malých dětí?“

Jak zanedbatelné jsou proti tomu dva roky v životě soudcovské fosilie JUDr. Nové, po které se teď pro její neschopnost opatrovnické řízení potáhne!

Videozáznam logického rozhodnutí opatrovnické soudkyně JUDr. Nové

Nezávisle na tomto článku také vyšel článek o průběhu jednání vedeného soudcovskou fosílií JUDr. Novou na serveru Střídavka.

Skandál: Soudkyně Hana Nová (Praha 8) porušuje zákon

Rušení jednání vysílačkami justiční stráže je zcela běžné. Čtěte také starší článek Kdo narušuje pořádek a důstojnost soudního jednání?

 

—————

Zpět