22.05.2012 22:50

Mazaný Mazanec

Nenechte se zmýlit názvem článku, nejde o kulinářský recept, který se zaměřením webu Adikia nemá nic společného. Mazanec je jméno soudce s komunistickou minulostí působícího u Okresního soudu Praha východ, kde včera probíhalo další řízení ve věci dětí Šebových. (Matka unesla děti na Slovensko, aby znemožnila kontakty dětí s otcem.  Více informací o tomto případu naleznete zde Pomáhat zločinu!).

Při předchozích jednáních otec opakovaně žádal soudce JUDr. Mazance (KSČ), aby neignoroval platné zákony a zajistil zvukový nebo obrazový záznam jednání. Podle vyjádření soudce se (za dva měsíce od předchozího jednání) nepodařilo zprovoznit audio zařízení, kterým je jednací místnost vybavena. Praha východ je pravděpodobně okresem s největší kriminalitou v republice a tak se soudci asi ani nepodařilo „urvat“ volný termín v některé z jednací místnosti, kde probíhají trestní řízení, která jsou již řadu let nahrávána. Ministerstvo spravedlnosti s jednotlivými soudy pravděpodobně hraje hru „Vařila myšička kašičku“ a tak Obvodnímu soudu pro Prahu 8 dalo videokameru (více zde Logické rozhodnutí opatrovnické soudykně) a na toho malého Okresního souda Praha východ se už nedostalo. Naplnění zákona (§ 40 odst. 1 OSŘ) tedy mazaný Mazanec vyřešil originálním způsobem. Jednání bylo nahráváno bezpečnostní kamerou umístěnou v jednací místnosti. Nápad je to skutečně „geniální“, protože kamera nezabírala soudce ani kolizního opatrovníka, který nutno říct předpisově seděl na boku soudcovského stolu a to soudce Mazanec rozhodně není uznávanou „kapacitou“ na rodinné právo jako soudcovská fosilie JUDr. Nová, která minulý týden na svém jednání předepsaný zasedací pořádek naprosto ignorovala a neskutečně trapně to odůvodnila (Logické rozhodnutí opatrovnické soudkyně). Bezpečnostní kamera zabírala veřejnost, což jistě nebylo záměrem zákonodárce na posílení transparentnosti soudních jednání. Navíc kamerové systémy podléhají poměrně přísným předpisům a mohou sloužit pouze k účelům uvedeným v registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Povinnosti správce při provozování kamerového systému vybaveného záznamovým zařízením:

b) Specifikace sledovaného účelu. Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.

Více informací o povinnostech správce kamerového systému naleznete ve starším článku Dětský koutek v justičním areálu Na Míčánkách.

Zde je například registrace kamerového systému Justičního areálu Na Míčánkách, která bude stejná i v případě Okresního soudu pro Prahu východ.

Podle právního názoru Úřadu pro ochranu osobních údajů by bylo možné využít bezpečnostních kamer k záznamu soudních jednání neboť transparentnost soudních jednání je významný veřejný zájem. To by ale Ministerstvo spravedlnosti jako správce osobních údajů muselo upravit registrace kamerových systémů, což je jistě námět na významnou úsporu státních prostředků pro naplnění zákona (§ 40 odst. 1 OSŘ), kdy stačí upravit natočení bezpečnostních kamer v  jednacích místnostech. Ke změně registrace nedošlo a mazaný Mazanec tak překročil svojí pravomoc, kdy vydal příkaz k využití kamerového systému k jinému účelu, než který je uveden v registraci. V případě soudce s komunistickou minulostí to není až tak překvapivé, kdy zločinecký komunistický režim flagrantně porušoval i svoje vlastní zákony.

—————

Zpět