11.06.2012 15:06

Ministerstvo (ne)spravedlnosti aneb tajemný hrad v Karpatech

Je to více jak půl roku, kdy Nejvyšší kontrolní úřad vydal drsnou zprávu z kontrolní akce č. 11/03 „Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem“. Zpráva mimo jiné upozornila na otřesnou skutečnost, že není žádná provázanost mezi odborem odškodňování a odborem justičního dohledu Ministerstva (ne)spravedlnosti, v důsledku čehož nejsou po soudcích vymáhány škody za jejich nesprávná rozhodnutí a škody řádu stovek miliónů ročně pak zaplatí všichni občané. Této věci se Adikia intenzivně věnuje už jen proto, že zde není žádný důvod k tomu, aby všichni občané zaplatili náhradu škodu za úskočnou kriminalizaci mojí osoby ze strany vedení Obvodního soudu pro Prahu 4 (JUDr. Smitková a pisatel trestního oznámení Jára Pytloun).

Aktuální stav řízení o náhradě škody – pokračování PŘÍBĚHU

V průběhu přípravy tohoto článku přišel email od výborné mladé advokátky Mgr. Lucie Vaverkové z advokátní kanceláře Eadvokacie, která mě zastupuje v řízení o náhradě škody za úskočnou kriminalizaci.  Nejdříve se však podívejme na výňatek z vyjádření odboru odškodňování ke kontrolní akci NKÚ.

Takto zásadní nárůst agendy nebyl očekáván (kupříkladu v lednu 2007 byl nový nápad 15x vyšší než v lednu roku 2006) a vedl k prodlevám při jejím vyřizování, kdy se skutečně v mnoha případech nedařilo podané žádosti zpracovat v 6-ti měsíční lhůtě. Na tuto skutečnost bylo v průběhu let 2007 a 2008 reagováno organizačními opatřeními (změna struktury odboru, nábor nových zaměstnanců, později pak zpracování podrobných systému sledování výkonu a řízení zaměstnanců atp.), které vedly k tomu, že počet věcí vyřizovaných déle než 6 měsíců se počal snižovat. Zatímco v polovině roku 2007 bylo evidováno až 1500 těchto věcí, v současnosti se situace stabilizovala tak, že až na drobné výjimky (způsobené objektivními okolnostmi, jako je nedostupnost spisového materiálu potřebného k vyřízení věci atp). je agenda odboru odškodňování vyřizována plynule a ve lhůtách předpokládaných zákonem. Přesto je však současná kapacita odboru odškodňování plně vytížena, m.j. i vzhledem k opětovnému nárůstu nápadu v tomto roce.

Vyjádření nutně vyvolává asociaci s filmovou hláškou docenta Choholouška: „Dovolte mi, abych se vám jménem našeho ústavu omluvil, takové nedopatření se nám stává jedenkrát za ……“. Lež má však krátké nohy!

Dobrý den,
pouze informuji, že pravidelně kontaktujeme Ministerstvo spravedlnosti, avšak bohužel zatím od nich máme stále stejnou odpověď, že Váš nárok na odškodnění zatím nestačili vyřídit. Pokud nám nevyhoví do šesti měsíců od uplatnění nároku, můžeme podat žalobu soudu (výzvu k náhradě jsme odesílali 20.1.2012)..
S pozdravem
Lucie Vaverková

Jde tedy o klasickou „zdržovačku“ tak, aby rozhodnutí o škodě padlo až v době, kdy již zanikne kárná či trestní odpovědnost soudců a nebude možné jí na soudcích vymáhat. Stovky miliónů ze státního rozpočtu tak vesele unikají dál a pro vládu to není problém k řešení. Evidentně to nezajímá ani poslance, kterým je zasílán věstník NKÚ. Od Ministerstva (ne)spravedlnosti jsme si zatím mohli přečíst jen výmluvy, proč škody nelze na soudcích vymáhat s mlhavou informací o údajně připravovaných změnách zákonů, které by tento problém měly vyřešit. (Viz. předchozí články Ze státní pokladny krev neteče, Nová infromace, Nejdříve zvedneme DPH, Je to jen chybička za několik set miliónů ročně, Možná s tím něco uděláme)

Adikia si tedy vyžádala stanovisko ministerstva zaslané vládě v naději, že bude obsahovat nějaké konkrétní řešení této věci. Stanovisko sice bylo Adikii doručeno, ale krom již známých výmluv neobsahuje žádné řešení, proto nemá smysl jej zveřejňovat. Nezbývalo tedy nic jiného, než si přímo vyžádat informaci o „chystaných změnách zákonů“.

K Vaší žádosti ze dne 26. 4. 2012 Vám v příloze zasíláme stanovisko Ministerstva spravedlnosti ČR ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/03 „Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem“. Vyjádření odboru odškodňování zdejšího ministerstva bylo pouze podkladem pro formulaci tohoto stanoviska předneseného ministrem spravedlnosti na zasedání vlády na jaře letošního roku.

Pokud jde o legislativní změnu, jejíž příprava byla zmíněna ve vyjádření odboru odškodňování, pak lze zatím říci jen tolik, že jsou zvažována různá řešení, přičemž až do okamžiku, kdy bude některé z těchto řešení skutečně realizováno, jde o informace nehotové týkající se budoucích rozhodnutí, na něž se povinnost zakotvená v § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), nevztahuje.

Podobně se povinnost poskytovat informace dle § 2 odst. 4 InfZ nevztahuje na dotazy na názory. Postup Ministerstva spravedlnosti ČR v agendě odškodňování důsledně vychází ze zákona č. 82/1998 Sb., přičemž i při uplatňování nároků na regresní náhradu postupuje ministerstvo podle právních předpisů, které danou otázku upravují. Máte-li za to, že nikoliv, jde o otázku odlišného právního názoru, která ovšem stěží může být předmětem žádosti o informace ve smyslu InfZ.

S pozdravem
Mgr. Jaroslav Rozsypal
vedoucí oddělení styku s veřejností
(agenda svobodného přístupu k informacím)
odbor tiskový

S ohledem na skutečnost, že jde o peníze daňových poplatníků, není zde žádný důvod k tomu, aby se Ministerstvo (ne) nespravedlnosti chovalo jako tajemný hrad v Karpatech. Vyjádření tedy ve skutečnosti říká:

Odbor odškodňování připravil nějaký blábol, který pak diletant Pospíšil předrmolil na vládě, která se tím stejně nebude zabývat.

Žádné řešení nemáme, ostatně úkolem ministerstva není potírat špatnou práci soudců, ale právě naopak krýt jejich neschopnost, překrucování zákonů či zneužívaní jejich pravomoci.

Pokud máte na věc jiný názor, berte prosím na vědomí, že státní úředníci placení z daní občanů tady nejsou od přijímání jejich věcných názorů či připomínek, ale právě kvůli takovým občanům, kteří si snad myslí, že ano.

S pozdravem
vedoucí oddělení obývání dotěrných šťouralů  

Ráth podle všeho okradl Evropskou unii o 7 miliónů. Sedí ve vazbě a je s ním zacházeno, jako kdyby byl Hanibal Lecter. „Sumec“ Pospíšil svým diletantstvím okrádá všechny občany České republiky o stovky miliónů už řadu let. Sedí v ministerském křesle a je s ním zacházeno, jako kdyby byl sám papež Benedikt XVI.  

—————

Zpět