28.06.2011 12:23

Ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil tvrdě bojuje proti justici za práva občanů

Dne 27. června 2011 se konala tisková konference ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila, na které byla představena novela zákona, která si klade za cíl posílit právní jistoty občanů a přiblížit se právnímu řádu evropského regionu, zejména sousednímu Rakousku a Německu.  Na tiskové konferenci se do české justice nevybíravě tvrdě opřel náměstek legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti Mgr. Korbel, Ph. D.

"Celá ta kauza dokumentuje určitý způsob uvažování české justice, v situaci, kdy není právem řešena nějaká otázka, tak k ní značná část české justice přistupuje tak, že to nelze a co není výslovně upraveno v zákonech, tak je to absolutně neplatné."

"To je ovšem princip veskrze špatný!"

 

Pokud si teď myslíte, že se jedná o legislativní vyřešení souběhu exekučního řízení pro dluh na výživném spolu s  trestním stíháním pro zanedbání povinné výživy a zavedení jasných pravidel pro stanovení výživného, jako to mají v sousedním Rakousku a Německu, tak jste na velkém omylu.

Ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil se o problémy rozvedených dětí a jejich rodičů vůbec nezajímá a jeho prioritou je řešení problémů mafiánů v obchodních společnostech.

Nesestříhaný záznam tiskové konference: www.justicetv.eu/mozaika/mspr19.htm

—————

Zpět


ADIKIA DOPORUČUJE

www.iustin.cz 

 www.justicetv.eu