01.12.2011 10:04

Najdi pět rozdílů mezi germanizací a genderizací

Adikia pro svoje čtenáře připravil kvíz. Úkolem je najít pět základních rozdílů mezi germanizací a genderizací České republiky.

Germanizace České republiky

Když se v roce 1933 dostal v Německu k moci Adolf Hitler, došlo k výraznému vzestupu nacismu a fašismu. Uvedená ideologie mimo jiné hlásala nadřazenosti árijské rasy a tato rasistická teorie byla zaměřena vůči méněcenným rasám, zejména proti židům (antisemitismus), slovanům (antislavismus) cikánům (anticikanismus).

Krátce po okupaci českých zemí Německem v roce 1939 a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava byly aktivizovány všechny projekty na přípravu ”konečného řešení” (Endlösung) české otázky. Jejich cílem, o kterém Adolf Hitler hovořil ještě před svým nástupem k moci, byla úplná germanizace českého prostoru i obyvatelstva. Zásady germanizačního procesu:

  • Češi „dobře smýšlející dobré rasy“ budou poněmčeni
  • Češi "dobře smýšlející špatné rasy" se nasadí na práci v Říši a nebudou moci mít děti
  • Češi „špatně smýšlející špatné rasy “ budou vyhoštěni na východ (za Ural, na Sibiř)
  • Češi "špatně smýšlející dobré rasy," jakožto pro Němce nejnebezpečnější měli být vyvražděni, protože byly obavy, že na východě vytvoří nebezpečnou vedoucí vrstvu.

Součástí germanizace byly i krádeže dětí, které byly proti své vůli i vůli rodičů násilně odvlékány do Německa k "převýchově" v německých rodinách.

Lebensborn byl v nacistické Třetí říši vládou podporovaný spolek, jehož cílem bylo na základě nacistické ideologie o rasové hygieně (nacistická eugenika) zvýšení počtu árijských dětí, včetně dětí pocházejících z mimomanželských svazků. Toho mělo být dosaženo prostřednictvím anonymních porodů a následného nabídnutí dětí k adopci, a to zejména příslušníkům SS. Děti nevhodné k převýchově byly umisťovány do koncentračních táborů.

V létě 1943 byl jmenován státním ministrem pro Čechy a Moravu. K. H. Frank, který pokračoval v germanizaci, kolonizaci a vysídlování českého obyvatelstva.

Sestra v domově Lebesbornu 

Ještě v posledních měsících války bylo usídleno v oblasti severovýchodně od Prahy kolem 1300 německých kolonistů, přičemž původní majitelé konfiskovaných usedlostí se stalilevnou pracovní silou. Dále bylo schváleno vytvoření německého koridoru, který povede přes Prahu, Brno a Olomouc až k Ostravě. Na jižní Moravě měly být osídleny oblasti jižně od Brna, které měly být propojeny s rakouskými župami.

Zdroj: Wikipedia

Genderizace České republiky

Když se v roce 1989 v České republice po sametové revoluci upevnila moc komunistických soudců jejich neodvolatelností, došlo k výraznému vzestupu ideologie, podle které je matka zásadně lepším rodičem než otec. Tato genderová asymetrie rodičů byla zaměřena zejména vůči pro výchovu dětí méněcenným rozvedeným otcům (antiotcismus).

Krátce po vytvoření iluze demokratického právního státu, byly aktivizovány všechny projekty “konečného řešení“ otcovské otázky. Jejich cílem, o kterém hovořila např. Soudcovská unie, byla totální genderoasymetrie České republiky. Zásady genderoasymetrického procesu:

  • Otcové nevyžadující kontakt s dítětem a řádně plnící výživné budou přiměřeně tolerováni.
     
  • Otcové vyžadující kontakt s dítětem budou nepřiměřeným výživným ekonomicky nasazeni k práci a tím také donuceni nezakládat nové rodiny a mít další děti.
  • Otcové vyžadující kontakt s dítětem a zdráhající se plnit nepřiměřené výživné budou vyhoštěni za zdi kriminálů.
  • Otcové vyžadující stejný podíl na výchově dětí jako matka, jakožto pro rozvodový průmysl v čele s opatrovnickou justicí nejnebezpečnější třída, musí být všemi dostupnými prostředky zlikvidováni, aby nevytvářeli nebezpečné otcovské spolky.

Součástí genderové asymetrie rodičů je také proti vůli dětí a otců výnosy opatrovnické justice svěřováno 95 % dětí po rozvodu do péče matek k převýchově syndromem zavrženého rodiče.    

Klokánek je státem podporovaný spolek, do kterého jsou umisťovány děti vhodné k adopci velmi pečlivě vybraným osobám loajálním s politikou generové asymetrie rodičů. Pro nechtěně narozené děti v České republice zakládá Ludvík Hess síť baby boxů. Neumístitelné děti (děti nepřizpůsobivých občanů) jsou umisťovány do dětských domovů, děti vhodné k adopci jsou soustředěny do Klokánků.

V roce 2010 byl do funkce ministra spravedlnosti opět zvolen JUDr. Pospíšil, který pokračuje v genderové segregaci českých rodičů svým negativistickým

Teta v domově Klokánek

přístupem k novele Zákona o rodině ve prospěch střídavé péče poslance Staňka.  Ještě v roce 2011 jsou rekreační oblasti okolo Prahy a dalších velkých měst osidlovány soudci, advokáty, soudními znalci a exekutory, kteří bohatnou postupným konfiskováním majetku rozvedených otců, kteří se stávají nevolníky svých dětí a bývalých manželek.  

Zdroj: osobní zkušenost rozvedených otců

Cože? Žádný rozdíl jste nenašli?

Pak je váš postřeh naprosto v pořádku.  

—————

Zpět