15.08.2011 22:57

Najdi si svého oportunistu soudce komunistu

Panu Pecinovi se po dlouhém úsilí podařilo dopracovat až k Ústavnímu soudu, který vydal průlomový nález, podle kterého má každý občan právo vědět, kdo ze současných soudců či státních zástupců byl před listopadem 1989 členem zločinecké KSČ. Před Ústavním soudem ho zastupoval JUDr. Petr Kočí, Ph. D.  („šéf“ mojí advokátky Mgr. Lucie Vaverkové)

Celé změní nálezu zde: I US 517_10.pdf (528,5 kB)

Teprve až pod tlakem tohoto nálezu zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti seznam soudců a státních zástupců, kteří byli do listopadu 1989 členy KSČ.

Těchto oportunistů a bezpáteřních kariéristů si nelze občansky ani lidsky vážit.

Ústavní soud v § 39 svého nálezu uvádí, že "hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od hodnotového systému moderního demokratického právního státu, který stále může ovlivňovat rozhodnutí jednotlivých soudců – členů KSČ".

„Prokázalo se, co jsme do té doby jen tušili: byli to právě bývalí komunisté, kdo stojí za těmi nejhoršími rozsudky a největšími excesy české justice posledních dvaceti let. Právě oni tvoří páteř a základ toho, co jsme si uvykli nazývat justiční mafií“:

říkají signatáři petice „Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců“, kterou k dnešnímu dni podepsalo již 1339 občanů.

Lze mít důvodnou pochybnost, že jsou tito soudci schopni se oprostit od deformovaného a s demokracií neslučitelného hodnotového systému, k němuž se přihlásili a který se zavázali prosazovat dle Zákona o organizaci soudů a volbách soudců z roku 1964.

Vybrané části Zákona o organizaci soudů a volbách soudců z roku 1964 převzaté ze Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny v nezměněné podobě bez diakritiky.

§ 42

Slib

(1) Po svem zvoleni skladaji soudci tento slib:

"Slibuji, ze budu veren Ceskoslovenske socialisticke republice a veci socialismu, ze se budu ridit Ustavou i ostatnimi zakony a vykladat je v souladu se socialistickym pravnim vedomim."

Další pikantnosti z tohoto zákona.

Ukoly soudu

§ 2

(1) Soudy jsou povolany chranit:

a) socialisticky stat, jeho spolecenske zrizeni a vztahy ke svetove socialisticke soustave,

b) politicka, osobni, rodinna, pracovni, socialni, bytova, majetkova a jina prava a zakonem chranene zajmy obcanu,

c) prava a zakonem chranene zajmy statnich, druzstevnich a jinych spolecenskych a hospodarskych organizaci,

d) bojeschopnost ozbrojenych sil i ozbrojenych sboru a kazen a poradek v nich stanoveny.

(2) Svou cinnosti soudy vychovavaji obcany k oddanosti k vlasti, k veci socialismu a komunismu, k zachovavani zakonu a jinych pravnich predpisu, k ochrane socialistickeho vlastnictvi, k dodrzovani pracovni kazne, k duslednemu plneni povinnosti vuci rodine a nezletilym detem, k ucte k pravum, k cti a vaznosti spoluobcanu, k plneni povinnosti, ktere jim uklada obrana vlasti, k cestnemu plneni vsech povinnosti ke statu a spolecnosti a k zachovavani vsech pravidel socialistickeho souziti.

§ 3

 (2) Soudy provadeji mezi obcany vychovnou cinnost smerujici k propagaci socialistickeho pravniho radu a k prohlubovani socialistickeho pravniho vedomi pracujicich.

Zakladni zasady organizace a cinnosti soudu

§ 4

(1) Soudnictvi se vykonava za siroke ucasti pracujiciho lidu. Pri plneni svych ukolu postupuji soudy v uzke soucinnosti s jinymi statnimi organy, zejmena s narodnimi vybory a s dobrovolnymi spolecenskymi organizacemi pracujicich a usiluji o to, aby do boje proti porusovani socialistickeho pravniho radu byly zapojeny nejsirsi vrstvy obcanu.

§ 40

Predpoklady pro volbu

(1) Soudcem muze byt zvolen kazdy obcan Ceskoslovenske socialisticke republiky, ktery je politicky a odborne vyspely, jehoz zkusenosti a moralni vlastnosti davaji zaruku, ze bude funkci radne vykonavat, ma pravo volit do zastupitelskych sboru a v den volby dosahl veku 21 let; jde-li o soudce z povolani, musi v den volby dosahnout veku 23 let a mit uplne, vysokoskolske pravnicke vzdelani.

§ 42

POSTAVENI SOUDCU

§ 49

Zakladni povinnosti soudcu

(2) Soudci jsou povinni vyuzivat svych znalosti a zkusenosti k politicke a vychovne cinnosti mezi obcany. Tato politicka a vychovna cinnost ma smerovat k upevnovani socialistickych vztahu mezi obcany a k prohlubovani socialistickeho pravniho vedomi pracujicich. Maji proto seznamovat obcany se zasadami socialistickeho pravniho radu a na besedach s obcany projednavat i vhodne verejne projednavane typicke pripady porusovani socialisticke zakonnosti a zasad socialistickeho souziti.

 (4) Soudci jsou povinni sve povinnosti svedomite vykonavat a vystrihat se pri vykonu sve funkce i v obcanskem zivote vseho, co by mohlo narusit vaznost soudcovske funkce nebo snizit duveru obcanu k socialistickemu soudnictvi.

Úplné znění Zákona o organizaci soudů a volbách soudců z roku 1964

Pro úplnost se ještě podívejme, podle jakých kritérií byli tito oportunisté vedením zločineckého systému dosazováni do svých funkcí. Rozhodně se nejednalo o nějaké „příštipkáře“, ale o „tvrdě kované“ komunisty, kteří byli vybráni pro pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví viz. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky. 

CESKA NARODNI RADA 1989

V. volebni obdobi

121

Navrh

predsednictva ustredniho vyboru Narodni fronty Ceske socialisticke republiky

na volbu nekterych soudcu z povolani k soudum Ceske socialisticke republiky

Predsednictvo ustredniho vyboru Narodni fronty Ceske socialisticke republiky navrhuje, aby Ceska narodni rada vykonala podle cl. 101 ustavniho zakona c. 100/1960 Sb., Ustava Ceskoslovenske socialisticke republiky, ve zneni ustavniho zakona c. 155/1969 Sb., kterym se meni a doplnuje hlava osma Ustavy, a podle § 43 odst. 1 zakona c. 36/1964 Sb., o organizaci soudu a o volbach soudcu, vyhlaseneho v uplnem zneni pod c. 19/1970 Sb., volbu nekterych soudcu z povolani k soudum Ceske socialisticke republiky.

Kandidati byli vybrani po peclivem zhodnoceni jejich politicke pripravenosti, jejich zkusenosti ze soudni praxe a zejmena pak jejich angazovanosti na prosazovani a uskutecnovani zameru socialistickeho soudnictvi.

Najdi si svého oportunistu soudce komunistu

Ve Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovně je možné dohledat jména soudců, kteří byli do funkce dosazeni po pečlivém zhodnoceni jejich politické připravenosti a zejména jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňováni záměrů socialistického soudnictví těsně před a krátce po revoluci až do března 1990, kdy byl zrušen slib věrnosti zločineckému komunistickému režimu zrušen.

Duvodova zprava

Volbu soudcu nejvyssich soudu republik a soudcu z povolani krajskych a okresnich soudu sveruje Ustava narodnim radam republik. zakon c. 36/1964 Sb., o organizaci soudu a volbach soudcu stanovi v § 42 odst. 1 zneni slibu soudce, ktere je vsak poplatne predchozi politicke strukture a neuvadi formulaci slibu do souladu vypustenim cl. 4 Ustavy.

Ministryne spravedlnosti Ceske republiky se proto obratila na predsedu Ceske narodni rady s zadosti, aby Ceska narodni rada venovala pozornost uprave zakladnich otazek tykajicich se soudnictvi a v teto souvislosti zejmena zduraznila, ze je treba neprodlene zmenit dosavadni zneni slibu soudcu.

Změna Zákona o organizaci soudu a volbách soudců.

Zločinecký systém neponechal nic náhodě a měl plně pod kontrolou i soudce, kteří byli voleni (dosazováni) jen na určité volební období a do dalšího funkčního období byli zvoleni, jen pokud se „politicky osvědčili“.  K upevnění soudcovské nezávislosti byl po revoluci systém volebních období soudců zrušen a to aniž by došlo k očistě justice od těchto posluhovačů zločineckého systému. V justici tak zůstali zakonzervování bezpáteřní kariéristé bez přirozené autority a citu pro spravedlnost. Autoritu si tedy vynucují početnou soudcovskou ochrankou (justiční stráží) a spravedlnost je netrápí, protože za svoje rozhodnutí nenesou žádnou odpovědnost.

Seznam soudců, kteří slibovali věrnost zločineckému komunistickému režimu.

Seznam vychází z údajů převzatých z digitální parlametní knihovny

V Praze 31. rijna 1988

k Nejvyssimu soudu Ceske socialisticke republiky:

JUDr. Jiri Oulik, nar. 16. 10. 1949

A. Kandidati, kterym konci volebni obdobi a jsou navrzeni k opetovnemu zvoleni

ke krajskemu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Jan Blaha, nar. 1. 1. 1950

ke krajskemu soudu v Plzni:

JUDr. Jindriska Bernaskova, nar. 22. 10. 1929

JUDr. Eva Sladka, nar. 23. 12. 1940

k okresnimu soudu v Chebu:

Marcela Babicka, nar. 3. 9. 1948

k okresnimu soudu v Jicine:

Alexandra Soldanova, nar. 24. 11. 1951

B. kandidati, kteri jsou navrzeni ke zvoleni pro jine soudy

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Jiri Horky, nar. 18. 1. 1952

ke krajskemu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Milos Simanek, nar. 21. 10. 1956

JUDr. Vladimir Vesely, nar. 30. 4. 1961

k okresnimu soudu Plzen-mesto:

JUDr. Marie Kostrunkova, nar. 10. 12. 1950

k okresnimu soudu v Liberci:

JUDr. Irena Dlouha, nar. 19. 12. 1961

ke krajskemu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Vaclav Karnik, nar. 28. 6. 1954

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Jiri Juricek, nar. 26. 1. 1955

JUDr. Pavel Prihoda, nar. 9. 12. 1953

JUDr. Vladimir Rutar, nar. 4. 6. 1958

JUDr. Ilona Schelleova, nar. 22. 8. 1954

k mestskemu soudu v Brne:

JUDr. Jindra Kruzikova, nar. 2. 8. 1952

k okresnimu soudu v Gottwaldove:

JUDr. Jana Zachova, nar. 29. 4. 1951

ke krajskemu soudu v Ostrave:

Milada Tyleckova, nar. 22. 7. 1945

k okresnimu soudu v Opave:

Hana Milatova, nar. 6. 12. 1952

C. kandidati z rad justicnich cekatelu a z jine justicni funkce:

k obvodnimu soudu pro Prahu 4:

Ivo Skoupy, nar. 23. 7. 1963

JUDr. Nadezda Zachystalova, nar. 14. 1. 1962

k obvodnimu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Jaroslava Liskova, nar. 26. 6. 1963

k okresnimu soudu v Kladne:

JUDr. Eva Kladenska, nar. 20. 4. 1963

k okresnimu soudu v Pribrami:

Josef Pelcner, nar. 12. 3. 1958

k okresnimu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Petr Mazanec, nar. 13. 6. 1957

k okresnimu soudu v Ceskem Krumlove:

JUDr. Ivana Kratka, nar. 16. 3. 1964

k okresnimu soudu v Karlovych Varech:

Radek Cernovsky, nar. 31. 12. 1963

JUDr. Ivana Holubovska, nar. 16. 3. 1964

k okresnimu soudu Plzen-mesto:

JUDr. Jan Speta, nar. 19. 6. 1964

Brigita Volopichova, nar. 23. 12. 1961

k okresnimu soudu v Chomutove:

Pavla Smekalova, nar. 2. 8. 1963

k okresnimu soudu v Moste:

Ludmila Stonackova, nar. 20. 12. 1963

k okresnimu soudu v Teplicich:

Martin Zizka, nar. 19. 11. 1964

ke krajskemu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Zita Jasanska, nar. 7. 1. 1954

k okresnimu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Robert Kuba, nar. 10. 3. 1963

k okresnimu soudu v Pardubicich:

JUDr. Ales Holik, nar. 17. 4. 1964

k okresnimu soudu ve Svitavach:

Rudolf Skoupy, nar. 14. 12. 1963

k okresnimu soudu v Trutnove:

Jiri Duchon, nar. 9. 2. 1960

k mestskemu soudu v Brne:

Jaromir Adamec, nar. 11. 12. 1961

k okresnimu soudu Brno-venkov:

JUDr. Marie Cerna, nar. 1. 10. 1945

JUDr. Jiri Sykora, nar. 11. 10. 1965

k okresnimu soudu v Trebici:

JUDr. Eva Doskova, nar. 24. 7. 1962

k okresnimu soudu ve Frydku-Mistku:

JUDr. Renata Golkova, nar. 27. 11. 1959

k okresnimu soudu v Opave:

JUDr. Milan Koller, nar. 18. 11. 1961

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Hana Langova, nar. 17. 4. 1962

k okresnimu soudu v Prerove:

JUDr. Kvetoslava Krylova, nar. 18. 12. 1959

Vladimir Stefan, nar. 30. 4. 1964

k okresnimu soudu ve Vsetine:

Radomir Koudela, nar. 24. 2. 1964

Jana Sefrnova, nar. 19. 11. 1963

Eva Svecova, nar. 20. 3. 1964

Ivan Zubicek, nar. 1. 8. 1964

 

V Praze dne 19. dubna 1989

k Nejvyssimu sodu Ceske socialisticke republiky:

JUDr. Jana Neckarova, nar. 1. 7. 1943

A. kandidati, kterym konci volebni obdobi a jsou navrzeni k opetovnemu zvoleni

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Zdenek Blazejovsky, nar. 25. 7. 1929

JUDr. Tva Burianova, nar. 3. 10. 1948

JUDr. Antonin Mokry, nar. 12. 10. 1928

JUDr. Jaroslav Novotny, nar. 1. 6. 1950

JUDr. Pavel Ondra, nar. 27. 1. 1950

k okresnimu soudu Praha zapad:

JUDr. Jaroslava Vitova, nar. 19. 8. 1953

JUDr. Eva Dlouha, nar. 3. 10. 1954

k okresnimu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Marie Dvorackova, nar. 28. 7. 1955

ke krajskemu soudu v Plzni:

JUDr. Vaclav Sasek, nar. 31. 8. 1940

k okresnimu soudu v Klatovech:

JUDr. Vera Jakubova, nar. 9. 10. 1955

k okresnimu soudu Plzen-mesto:

Jaroslav Erhard, nar. 18. 10. 1951

JUDr. Lubomir Fiala, nar. 29. 10. 1953

k okresnimu soudu v Chomutove:

Alena Fiedlerova, nar. 30. 10. 1947

k okresnimu soudu v Jablonci nad Nisou:

JUDr. Jan Kusnir, nar. 15. 7. 1954

k okresnimu soudu v Lounech:

Marie Kuklova, nar. 17. 12. 1954

JUDr. Dana Matatkova, nar. 1. 9. 1954

k okresnimu soudu v Usti nad Labem:

JUDr. Zdenka Bitterova, nar. 25. 10. 1949

Nadezda Hajkova, nar. 6. 6. 1954

ke krajskemu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Ludvik Hlavaty, nar. 30. 10. 1938

JUDr. Bedrich Chvojka, nar. 3. 2. 1930

k okresnimu soudu v Semilech:

Jarmila Krejsova, nar. 4. 9. 1952

k okresnimu soudu v Bruntale:

JUDr. Zdenek Sekanina, nar. 20. 12. 1930

k okresnimu soudu v Karvine:

JUDr. Vlastimila Potoczkova, nar. 15. 4. 1955

k okresnimu soudu v Novem Jicine:

JUDr. Jan Dudek, nar. 6. 3. 1953

k okresnimu soudu v Olomouci:

JUDr. Jiri Stranak, nar. 26. 10. 1953

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Vladimir Mikusek, nar. 10. 10. 1953

k okresnimu soudu v Prerove:

Alena Chladkova, nar. 29. 4. 1954

Stepanka Novakova, nar. 31. 3. 1955

B. kandidati, kteri jsou navrzeni ke zvoleni pro jine soudy

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Eva Kvetenska, nar. 12. 7. 1954

k obvodnimu soudu pro Prahu l:

JUDr. Frantisek Janota, nar. 8. 2. 1931

ke krajskemu soudu v Praze:

JUDr. Hana Karova, nar. 5. 2. 1952

Alena Krejcova, nar. 3. 7. 1956

k okresnimu soudu v Karlovych Varech:

JUDr. Jiri Skoupy, nar. 22. 8. 1957

ke krajskemu soudu v Usti nad Labem:

JUDr. Alena Barochova, nar. 7. 1. 1938

ke krajskemu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Iva Kmoskova, nar. 25. 10. 1948

JUDr. Oldrich Rejfek, nar. 11. 1. 1959

k okresnimu soudu ve Svitavach:

JUDr. Miroslava Jirmanova, nar. 27. 10. 1958

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Jan Engelmann, nar. 18. 12. 1959

k okresnimu soudu v Blansku:

JUDr. Ales Flidr, nar. 3. 10. 1953

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Marta Schulmeisterova, nar. 25. 12. 1957

k okresnimu soudu v Prerove:

JUDr. Tomas Vrana, nar. 20. 5. 1962

C. kandidati z rad justicnich cekatelu a mimo justici

k obvodnimu soudu pro Prahu 2:

JUDr. Jana Cincibusova, nar. 26. 11. 1964

JUDr. Ales Stastny, nar. 23. 5. 1963

k obvodnimu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Jitka Denemarkova, nar. 25. 12. 1960

k okresnimu soudu v Beroune:

JUDr. Jaromir Sevcik, nar. 7. 3. 1963

k okresnimu soudu v Melniku:

JUDr. Jiri Stransky, nar. 29. 12. 1963

k okresnimu soudu v Koline:

Zdenek Semelka, nar. 16. 6. 1945

k okresnimu soudu Plzen-sever:

JUDr. Tomas Kral, nar. 15. 2. 1964

k okresnimu soudu v Rokycanech:

JUDr. Jana Fiserova, nar. 8. 8. 1964

k okresnimu soudu v Ceske Lipe:

Jana Sifova, nar. 21. 1. 1965

k okresnimu soudu v Decine:

JUDr. Petr Kotulan, nar. 23. 11. 1964

k okresnimu soudu v Chomutove:

JUDr. Marie Vrbova, nar. 26. 4. 1951

k okresnimu soudu v Litomericich:

JUDr. Iveta Sperlichova, nar. 16. 12. 1964

k okresnimu soudu v Teplicich:

JUDr. Daniela Cerna, nar. 28. 5. 1965

k okresnimu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Anna Romanova, nar. 13. 12. 1958

k okresnimu soudu ve Frydku-Mistku:

JUDr. Alena Fojtikova, nar. 25. 1. 1964

k okresnimu soudu v Karvine:

JUDr. Pavlina Juraskova, nar. 26. 12. 1963

Livia Lassakova, nar. 14. 10. 1963

JUDr. Marian Stetina, nar. 20. 12. 1964

JUDr. Eva Stiakova, nar. 19. 11. 1964

k okresnimu soudu v Olomouci:

JUDr. Karla Musilova, nar. 8. 2. 1963

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Renata Ciencialova, nar. 9. 10. 1964

JUDr. Renata Pospisilova, nar. 28. 4. 1965

JUDr. Vera Skarupova, nar. 14. 11. 1963"

 

V Praze 20. zari 1989

K Nejvyssimu soudu Ceske socialisticke republiky:

JUDr. Zdenek Sovak, nar. 14.5.1950

A. kandidati, kterym konci volebni obdobi a jsou navrzeni k opetovnemu zvoleni:

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Jarmila Pokorna, nar. 5.3.1932

Tomas Stuchlik, nar. 7.3.1946

k obvodnimu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Martina Skodova, nar. 23.9.1952

k obvodnimu soudu pro Prahu 3:

Alena Krylova, nar. 24.3.1955

k obvodnimu soudu pro Prahu 6:

JUDr. Ruzena Trojankova, nar. 19.12.1953

k obvodnimu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Hana Douskova, nar. 9.9.1952

k obvodnimu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Jirina Horackova, nar. 17.10.1955

ke krajskemu soudu v Praze:

JUDr. Eustach Adam, nar. 7.11.1929

JUDr. Marie Maivaldova, nar. 14. 2.1932

JUDr. Ladislav Soucek, nar. 7.10.1930

JUDr. Ludmila Zahradkova, nar. 2.9.1933

k okresnimu soudu v Kutne Hore:

JUDr. Vera Skopalova, nar. 24.11.1934

k okresnimu soudu ve Mlade Boleslavi:

JUDr. Zlatuse Jichova, nar. 10.7.1955

k okresnimu soudu v Nymburku:

JUDr. Oleg Havranek, nar. 10.12.1953

JUDr. Zdenka volentova, nar. 14.6.1954

k okresnimu soudu v Rakovniku:

JUDr. Jaroslava Lejpertova, nar. 18.12.1954

k okresnimu soudu v Tachove:

JUDr. Kvetoslava Tomanova, nar. 21.12.1955

k okresnimu soudu v Jablonci nad Nisou:

JUDr. Hana Horakova, nar. 2.5.1954

k okresnimu soudu v Litomericich:

JUDr. Ivana Urbanova, nar. 17.4.1954

k okresnimu soudu v Moste:

Blanka Pospisilova, nar. 1.7.1954

k okresnimu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Milena Hermanova, nar. 2.1.1952

k okresnimu soudu v Usti nad Orlici:

JUDr. Jiri Blohon, nar. 26.1.1954

k okresnimu soudu v Blansku:

JUDr. Dana Sedlakova, nar. 26.2. 1953

k mestskemu soudu v Brne:

Ivana Kalinova, nar. 6.1.1953

k okresnimu soudu ve Zdaru nad Sazavou:

JUDr. Blazena Sirova, nar. 2.9.1953

ke krajskemu soudu v Ostrave:

JUDr. Zdenek Novotny, nar. 24.4.1947

k okresnimu soudu v Prerove:

JUDr. Dagmar Feitova, nar. 30.5.1954

B. Kandidati, kteri jsou navrzeni ke zvoleni pro jine soudy

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Petr Benes, nar. 21.3.1951

JUDr. Helena Hlavata, nar. 12.10.1943

JUDr. Ivo Mraz, nar. 5.5.1958

JUDr. Jaroslav Satral, nar. 3.9.1955

k obvodnimu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Jan Kohout, nar. 6.3.1951

k obvodnimu soudu pro Prahu 3:

JUDr. Tomas Vrchlabsky, nar. 23. 9.1953

k obvodnimu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Martin Korbar, nar. 13.2.1949

k obvodnimu soudu pro Prahu 6:

JUDr. Zuzana Svackova, nar. 2.10.1963

k obvodnimu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Blanka Slezakova, nar. 1.7.1957

k obvodnimu soudu pro Prahu 9:

JUDr. Alexandr Rudy, nar. 31.3.1948

ke krajskemu soudu v Praze:

JUDr. Olga Puskinova, nar. 6.9.1351

k okresnimu soudu v Pribrami:

Josef Liska, nar. 19.3.1956

ke krajskemu soudu v Plzni:

JUDr. Olga Klimova, nar. 17.3.1949

ke krajskemu soudu v Klatovech:

JUDr. Alexander Sima, nar. 21.8.1951

k okresnimu soudu v Chomutove:

Zdenek Panek, nar. 3.6.1947

k okresnimu soudu v Pardubicich:

JUDr. Otakar Kracik, nar. 8.7.1956

k okresnimu soudu v Semilech:

Slavomil Strnad, nar. 20.1.1956

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Svetlana Bartosova, nar. 13.4.1956

Zuzana Kratochvilova, nar. 6.7.1948

C. Kandidati z rad justicnich cekatelu a mimo justici

k obvodnimu soud pro Prahu 2:

JUDr. Alice Borovska, nar. 9.12.1960

k obvodnimu soud pro Prahu 3:

JUDr. Lea Rathausova, nar. 26.8.1965

k obvodnimu soud pro Prahu 4:

Michal Pokorny, nar. 29.1.1965

JUDr. Marketa Wildova, nar. 21.8.1965

k obvodnimu soud pro Prahu 7:

JUDr. Jan Cipera, nar. 2.12.1964

k obvodnimu soud pro Prahu 8:

Ivan Nejedly, nar. 23.5.1965

k okresnimu soudu v Kladne:

JUDr. Jitka Pribkova, nar. 6.8.1965

k okresnimu soudu v Jicine:

Jiri Cerman, nar. 5.2.1948

k okresnimu soudu v Usti nad Orlici:

JUDr. Dagmar Naglova, nar. 11.6.1965

k mestskemu soudu v Brne:

JUDr. Alexandr Todorov, nar. 5.12.1958

k okresnimu soudu v Breclavi:

JUDr. Jiri Dobisar, nar. 27.12.1963

k okresnimu soudu v Kromerizi:

Zdenka Dolakova, nar. 30.9.1950

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Dalila Pelechova, nar. 13.1.1962"

 

V Praze dne 18. rijna 1989

k Nejvyssimu soudu Ceske socialisticke republiky:

JUDr. Vlastimil H a n d l, CSc., nar. 6. 2. 1928

JUDr. Zdenek J a n k o v s k y, nar. 21. 4. 1948

JUDr. Milos J e s t r a b, CSc., nar. 2. 4. 1927

JUDr. Jaroslav L a t a l, nar. 24. 2. 1926

JUDr. Josef M a z a n e c, nar. 23. 6. 1929

JUDr. Vaclav M r z e n a, nar. 1. 1. 1948

A. kandidati, kterym konci volebni obdobi a jsou navrzeni k opetovnemu zvoleni:

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Eva K e j r o v a, nar. 4. 2. 1929

JUDr. Marta S k a r o v a, nar. 13. 1. 1948

JUDr. Miloslav T o p i n k a, nar. 23. 3. 1934

k obvodnimu soudu pro Prahu 1:

Maria S i n e v i c o v a, nar. 13. 9. 1945

k obvodnimu soudu pro Prahu 3:

Katerina C a d i l o v a, nar. 16. 11. 1951

Milena C h a r v a t o v a, nar. 6. 4. 1 95 5

k obvodnimu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Miroslava S a n t o r o v a, nar. 13. 2. 1935

k obvodnimu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Zdenka V l a s a k o v a, nar. 28. 9. 1949

k obvodnimu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Marie K l o u d o v a, nar. 2. 11. 1937

JUDr. Michal K u b i n, nar. 18. 6. 1953

JUDr. Nadezda Z a k o v a nar. 16. 1. 1944

ke krajskemu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Jaromir V a l t r, nar. 31. 7. 1929

ke krajskemu soudu v Plzni:

JUDr. Vlasta H a b a n a v a, nor. 18. 9. 1933

JUDr. Jindrich J o s e f, nar. 15. 12. 1532

JUDr. Milan P a t z e n h a u e r nar. 30. 4. 1932

JUDr. Jaroslava P i h l i k o v a, nar. 25. 11 1947

JUDr. Alexander S c h i n d l e r nar. 27. 2. 1928

JUDr. Miloslav U n g r, nar. 5. 3. 1941

JUDr. Marie U n g r o v a, nar. 10. 6. 1941

JUDr. Jirina V a l d m a n o v a nar. 19. 1. 1950 JUDr.

Vaclav V e v e r k a, nar. 4. 1. 1932

k okresnimu soudu v Chebu:

JUDr. Jaroslav K o m a r e k, nar. 13. 11. 1928

Marie P o k o r n a prom. prav., nar. 19. 8. 1934

JUDr. Bozena Z i t k o v a nar. 28. 11. 1943

k okresnimu soudu Plzen-mesto:

JUDr. Jiri S a k a r, nar. 24. 3. 1931

k okresnimu soudu v Rokycanech:

JUDr. Karel V a c e k nor. 12. 5. 1934

ke krajskemu soudu v Usti nad Labem:

JUDr. Milan C e r e l, nar. 3. 4. 1929

JUDr. Josef G r u n t, nar. 25. 2. 1933

JUDr. Jiri M a l i k, nar. 7. 4. 1934

JUDr. Jaroslav N o v a k, nar. 9 11. 1931

JUDr. Milan R e j m a n, nar. 3. 6. 1931

JUDr. Ivan S e d l a c e k, nar. 20. 10. 1937

JUDr. Otakar S y n e c e k, nar. 10. 12. 1927

JUDr. Branislav S i s a, nar. 21. 4. 1936

k okresnimu soudu v Ceske Lipe:

Frantisek L u k a s e k, nar. 2. 9. 1935

JUDr. Miloslav P o l e d n i c e k, nar. 29. 1. 1936

JUDr. Jaroslav T i c h y, nar. 3. 4 1933

k okresnimu soudu v Decine:

JUDr. Kvetoslava S e d l a c k o v a nar. 17. 4. 1934

JUDr. Helena S p o l k o v a, nar. 10. 9. 1940

k okresnimu soudu v Chomutove:

JUDr. Emil V a n a c e k, nar. 25. 10. 1932

k okresnimu soudu v Jablonci nad Nisou:

Marcela B a z a l o v a, nar. 12. 4. 1943

JUDr. Jan B r i c h t a, nar. 19. 3. 1932

JUDr. Bohuslav N o v a k, nar. 8. 2. 1932

JUDr. Robert R o s e n b e r g, nar. 10. 8. 1930

k okresnimu soudu v Liberci:

Ladislava H r u s o v a, nar. 21. 9. 1953

k okresnimu soudu v Teplicich:

JUDr. Josef P r a v d a, nar. 1. 12. 1933

k okresnimu soudu v Pardubicich:

Jaroslava K u b e n o v a, nar. 14. 11. 1954

Jaroslava S a d o v s k a, nar. 13. 1. 1954

k okresnimu soudu v Usti nad Orlici:

Jarmila K u l h a v a, nar. 1. 3. 1955

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Vasil F e d o r k o, nar. 20. 5. 1932

JUDr. Zdenek N o v a c e k, nar. 20. 6. 1929

k mestskemu soudu v Brne:

Miroslav D l o u h y, nar. 23. 5. 1551

k okresnimu soudu Brno-venkov:

JUDr. Milos B r e t t f e l d, nar. 8. 3. 1934

k okresnimu soudu v Gottwaldove:

JUDr. Frantisek K r a l i k, nar. 1. 3. 1932

k okresnimu soudu v Trebici:

JUDr. Helena S v o b o d o v a, nar. 26. 3. 1944

k okresnimu soudu ve Vyskove:

Rudolf P l z a k promp prav., nar. 24. 1. 1931

k okresnimu soudu ve Znojme:

JUDr. Marie B e n d o v a, nar. 24. 7. 1944

B. kandidati, kteri jsou navrzeni ke zvoleni pro jine soudy

k obvodnimu soudu pro Prahu 2:

JUDr. Michal K a l i n a, nar. 24. 1. 1957

k okresnimu soudu v Pelhrimove:

JUDr. Miroslav B a z a t a, nar. 4. 12. 1945

k okresnimu soudu v Usti nad Labem:

JUDr. Jiri M a r i k, nar. 15. 4. 1932

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Milos H o l e c e k, nar. 26. 5. 1950

JUDr. Michaela M u d r u n k o v a, nar. 2. 10. 1955

JUDr. Milos P e l i k a n, nar. 21. 2. 1958

JUDr. Eva S t u p k o v a, nar. 20. 9. 1950

k mestskemu soudu v Brne:

JUDr. Marta M a n d a t o v a, nar. 14. 3. 1955

k okresnimu soudu ve Vyskove:

Jaromir A d a m e c, nar. 11. 12. 1561

C. kandidati z rad justicnich cekatelu

k obvodnimu soudu pro Prahu 5:

JUDr. Jiri C i d l i n a, nar. 8. 11. 1963

k obvodnimu soudu pro Prahu 6:

Petr K o t r l i k, nar. 14. 3. 1960

k okresnimu soudu v Benesove:

JUDr. Jana S v a t o s o v a, nar. 18. 3. 1961

k okresnimu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Jana P r o k o p o v a, nar. 11. 4. 1957

k okresnimu soudu v Pelhrimove:

Jiri Z a c h, nar. 1. 6. 1965

k okresnimu soudu ve Strakonicich:

Ivana K o l a r o v a, nar. 14. 6. 1965

k okresnimu soudu v Karlovych Varech

JUDr. Katerina V l t a v s k a, nar. 18. 2. 1964

k okresnimu soudu Plzen-mesto:

JUDr. Ivana S i m o v a, nar. 11. 10. 1955

JUDr. Milan S t e j r, nar. 13. 3. 1965

Jana R e r i c h o v a, nar. 3. 7. 1963

k okresnimu soudu v Chomutove:

JUDr. Milan Z e m a n, nar. 25. 7. 1954

k okresnimu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Ivana H r d l i c k o v a, nar. 18. 3. 1965

k okresnimu soudu v Chrudimi:

JUDr. Sona K a p l a n o v a, nar. 9. 6. 1965

k okresnimu soudu v Jicine:

Jiri V a c e k, nar. 23. 8. 1965

k okresnimu soudu v Nachode:

Jiri L i s t o n, nar. 14. 2. 1964

k mestskemu soudu v Brne:

JUDr. Roman F i a l a, nar. 3. 4. 1965

JUDr. Karim T i t z, nar. 25. 8. 1965

k okresnimu soudu v Gottwaldove:

JUDr. Jiri R y c h l i k, nar. 9. 5. 1964

k okresnimu soudu v Trebici:

JUDr. Ivan W e r l, nar. 1. 3. 1964

k okresnimu soudu v Uherskem Hradisti:

Ivan N a v r a t i l, nar. 20. 1. 1965

k okresnimu soudu ve Zdaru nad Sazavou:

JUDr. Zbynek P o l e d n a, nar. 16. 12. 1964

k okresnimu soudu v Karvine:

JUDr. Vaclav D u d a, nar. 31. 10. 1964

JUDr. Petr G e m m e l, nar. 6. 11. 1964

k okresnimu soudu v Olomouci:

Vladimir S e d l a c e k, nar. 2. 2. 2963

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Hana K u c e r o v a, nar. 4. 11. 1964

Renata S o b a l o v a, nar. 22. 6. 1965

JUDr. Zuzana W a l a c h o v a, nar. 26. 6. 1964"

 

V Praze 21. brezna 1990

K Nejvyssimu soudu Ceske republiky:

JUDr. Milan Holub, CSc. nar. 13.9.19:4

A. kandidati, kterym konci volebni obdobi a jsou navrzeni k opetovnemu zvoleni:

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Josef Kratochvil, nar. 9.11.1929

k obvodnimu soudu pro Prahu 9:

JUDr. Miluse Cechurova, nar. 5.2.1953

ke krajskemu soudu v Praze:

JUDr. Veroslava Bukvajova, nar. 30.3.1933

JUDr. Milan Jares, nar. 14. 9.1932

JUDr. Emil Krause, nar. 3.8.1934

JUDr. Anezka Sobeslavska, nar. 19.11.1940

JUDr. Marie Sebkova, nar. 19.11.1927

k okresnimu soudu v Beroune:

Eva Macourkova, prom. prav., nar. 2.1.1943

k okresnimu soudu v Kladne:

JUDr. Eva Hrudkova, nar. 1.11.1945

k okresnimu soudu v Koline:

JUDr. Miroslav Dubsky, nar. 5.4.1932

k okresnimu soudu v Mlade Boleslavi:

Miroslav Dufek, prom. prav., nar. 19.12.1932

JUDr. Rudolf Havelka, nar. 3. 10. 1949

k okresnimu soudu Praha - vychod:

Jitka Prochazkova, prom. prav., nar. 6.5.1938

k okresnimu soudu Praha - zapad:

Alexandra Chrdleova, nar. 6. 7.1955

Ivana Muchova, nar. 20. 9.1955

k okresnimu soudu v Pribrami:

JUDr. Helena Kuthanova, nar. 19.2.1955

ke krajskemu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Antonin Tripes, nar. 14. 10. 1932

k okresnimu soudu v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Anna Malkova, nar. 29.9.1941

k okresnimu soudu v Pelhrimove:

JUDr. Vladimir Mrazek, nar. 6.10.1931

k okresnimu soudu ve Strakonicich:

JUDr. Ladislav Cerny, nar. 13.11.1933

ke krajskemu soudu v Plzni:

JUDr. Miloslav Pesek, nar. 16.6.1922

JUDr. Alena Polednova, nar. 24.7.1947

k okresnimu soudu v Chebu:

JUDr. Jiri Kutilek, nar. 6.11.1953

k okresnimu soudu v Tachove:

JUDr. Michaela Vrzalova, nar. 30.5.1954

k okresnimu soudu v Teplicich:

JUDr. Helena Tukinska, nar. 8.11.1955

k okresnimu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Miroslav Havlik, nar. 2.2.1928

JUDr. Zdenka Streleckova, nar. 20. 8. 1938

k okresnimu soudu v Usti nad Orlici:

JUDr. Jana Raifrova, nar. 30.11.1945

ke krajskemu soudu v Brne:

Miroslava Adamovska, nar. 5.11.1950

JUDr. Josef Kapcar, nar. 6. 1. 1951

JUDr. Karel Niebauer, nar. 4. 4. 1933

JUDr. Milena Pechova, nar. 1.9. 1948

k okresnimu soudu v Breclavi:

JUDr. Oldriska Zajicova, nar. 20.10.1942

k okresnimu soudu v Hodonine:

JUDr. Josef Talajka, nar. 22. 7.1931

ke krajskemu soudu v Ostrave:

JUDr. Miloslav Studnicka, nar. 16.9.1947

Emil Szelong, nar. 5. 6. 1928

k okresnimu soudu Bruntale:

JUDr. Alena Ostrejsova, nar. 8.3.1954

k okresnimu soudu v Karvine:

JUDr. Sarka Rodzenakova, nar. 24. 4. 1955

k okresnimu soudu v Novem Jicine:

JUDr. Lidmila Vaneckova, nar. 3.5.1934

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Renata Oborilova, nar. 12.1.1954

B. Kandidati, kteri jsou navrzeni ke zvoleni pro jine soudy:

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Hana Ledvinova, nar. 24.10.1949

JUDr. Cestmir Slany, nar. 18.1.1956

JUDr. Milada Uridilova, nar. 1.1.1940

JUDr. Tomas Vejnar, nar. 23.5.1961

JUDr. Jiri Vorsilka, nar. 7.8.1959

k obvodnimu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Michal Kubin, nar. 18.6.1953

JUDr. Lubomir Novak, nar. 2. 3.1946

k obvodnimu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Jan Belohradsky, nar. 30.9.1958

k obvodnimu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Lubomir Svatek, nar. 20.6.1958

JUDr. Jan Vyklicky, nar. 30.8.1949

ke krajskemu soudu v Praze:

JUDr. Helena Urvalkova, nar. 19.3.1344

k okresnimu soudu v Koline:

JUDr. Hana Panicova, nar. 23.9.1929

ke krajskemu soudu v Plzni:

JUDr. Pavel Fait, nar. 16.11.1958

ke krajskemu soudu v Usti nad Labem:

JUDr. Milada Kodysova, nar. 5.2.1958

JUDr. Josef Tichy, nar. 19.4.1954

k okresnimu soudu v Liberci:

Tatjana Bernatkova, nar. 6.7.1952

ke krajskemu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Vladimir Lizna, nar. 10.8.1949

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Iva Brozova, nar. 7.3.1951

JUDr. Ludmila Doubravova, nar. 28.10.1939

JUDr. Antonin Drastik, nar. 29.9.1955

JUDr. Eva Zalesakova nar. 24.12.1951

k okresnimu soudu Brno - venkov:

Hana Zoubkova, nar. 25.4.1947

ke krajskemu soudu v Ostrave:

JUDr. Ivan Malek, nar. 6.11.1954

JUDr. Gertruda Siejova, nar. 19.11.1938

k okresnimu soudu ve Frydku Mistku:

JUDr. Pavla Jezkova, nar. 2.8.1963

k okresnimu soudu v Ostrave:

JUDr. Eva Kocichova, nar. 18.3.1956

C. Kandidati z rad justicnich cekatelu:

k obvodnimu soud pro Prahu 1:

JUDr. Monika Lincova, nar. 19.12.1964

k obvodnimu soud pro Prahu 3:

JUDr. Petr Kacafirek, nar. 9.1.1963

k obvodnimu soud pro Prahu 4:

JUDr. Vojtech Cepl, nar. 21.3.1965

k obvodnimu soud pro Prahu 5:

JUDr. Michal Pazitny, nar. 5.9.1964

k obvodnimu soud pro Prahu 8:

JUDr. Marcela Kucerova, nar. 19.9.1960

k okresnimu soudu v Kutne Hore:

JUDr. Jaroslava Vancurova, nar. 19.11.1961

k okresnimu soudu v Pisku:

JUDr. Olga Smrckova, nar. 2.2.1966

k okresnimu soudu v Usti nad Labem:

Eva Kratochvilova, nar. 16.11.1964

JUDr. Ivana Soljakova, nar. 9.3.1966

k mestskemu soudu v Brne:

JUDr. Marek Ciganek, nar. 9.8.1965

JUDr. Libor Danhel, nar. 11.4.1964

JUDr. Filip Horak, nar. 30.4.1964

JUDr. Martin Hynek, nar. 28.5.1965

k okresnimu soudu ve Frydku - Mistku:

JUDr. Hana Carbolova, nar. 16.3.1966

D. Kandidati, kteri se vraci do justice v ramci sve rehabilitace

k obvodnimu soud pro Prahu 2:

JUDr. Antonin Simsik, nar. 21.3.1934

ke krajskemu soudu v Praze:

JUDr. Oldrich Brixl, nar. 12.6.1934

ke krajskemu soud v Ceskych Budejovicich:

JUDr. Zdenek Jiricek, nar. 11.3.1929

JUDr. Miloslav Sukdol, nar. 26.3.1933

ke krajskemu soudu v Plzni:

JUDr. Nikola Heidlbergova, nar. 6.12.1932

JUDr. Jaroslav Krusek, nar. 2.8.1932

ke krajskemu soudu v Usti nad Labem:

JUDr. Miroslav Formanek, nar. 18.7.1936

JUDr. Frantisek Hondl, nar. 24.10.1942

JUDr. Rudolf Janak, nar. 22.7.1929

JUDr. Karel Markvart, nar. 26.11.1931

ke krajskemu soudu v Hradci Kralove:

JUDr. Zdenek Franc, nar. 26.6.1931

JUDr. Miloslav Martin, nar. 20.2.1931

JUDr. Miroslav Nypl, nar. 30.9.1934

k okresnimu soudu v Trutnove:

JUDr. Milan Zdarsky, nar. 14.12.1935

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Milos Hejtmanek, nar. 3.3.1928

k mestskemu soudu v Brne:

Bozena Havlickova, nar. 20.10.1942

k okresnimu soudu v Prostejove:

JUDr. Otakar Kukula, nar. 19.8.1933

ke krajskemu soudu v Ostrave:

JUDr. Jiri Bohuminsky, nar. 13.9.1941

JUDr. Vladimir Jarath, nar. 26.8.1932

JUDr. Jaroslav Livecka, nar. 16.11.1929

JUDr. Jaromir Satke, nar. 8.3.1934

JUDr. Jitka Sevcikova, nar. 6.9.1928

k okresnimu soudu ve Frydku - Mistku:

JUDr. Ludmila Stverakova, nar. 6.4.1929

k okresnimu soudu v Sumperku:

Petr Vosicky, nar. 25.1.1947

E. Kandidati z jinych justicnich funkci a mimo justici:

k mestskemu soudu v Praze:

JUDr. Leos Lunak, nar. 28.10.1928

JUDr. Pavel Slavicek, nar. 14.1.1951

k obvodnimu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Jana Fridrichova, nar. 20.4.1943

k obvodnimu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Jaroslava Kolarova, nar. 12.4.1942

k okresnimu soudu v Koline:

JUDr. Radko Cibula, nar. 1.9.1958

k okresnimu soudu v Moste:

JUDr. Karel Sticka, nar. 23.11.1957

k okresnimu soudu v Trutnove:

Zdenka Lokvencova, nar. 10.12.1944

ke krajskemu soudu v Brne:

JUDr. Jiri Machourek, nar. 10.2.1944

k okresnimu soudu ve Frydku Mistku:

JUDr. Petr Prasivka, nar. 4.12.1964

JUDr. Helena Velickova, nar. 30.8.1954

k okresnimu soudu ve Vsetine:

JUDr. Zdenek Slajs, nar. 17.4.1945 

—————

Zpět