26.05.2011 23:56

(Ne)důstojné soudní jednání

Aby byla zachována vážnost a důstojnost soudního jednání, jsou občanským soudním řádem a soudním jednacím řádem pro účastníky řízení upravena pravidla chování u soudu. Důstojnost soudního jednání je chráněna i trestním zákoníkem. V soudní jednací místnosti se tak v průběhu jednání nesmí jíst, pít, kouřit, vyluzovat zvuky svědčící o plném žaludku apod. Za porušení těchto pravidel vás může soudce vykázat (přesněji nechat vyvláčet) z jednací místnosti nebo vám může být udělena pořádková pokuta. Za opakované závažné rušení soudního jednání se můžete dostat i do kriminálu.

Například soudkyně OS pro Prahu 3 JUDr. Marie Kříhová měla v zájmu zachování důstojnosti soudního jednání velký problém s tím, když si účastník řízení p. A. H. na stůl určený pro účastníky řízení mimo dokumentů položil i krabičkové pitíčko.

Ale jak je to v případě, kdy důstojnost soudního jednání narušuje sám soudce, když si z židle pro přísedící soudce udělá věšák na sako? Nechá se vyvláčet justiční stráží z jednací místnosti nebo si udělí pořádkovou pokutu? O správné odpovědi můžete hlasovat v anketě.

Okresní soud Praha východ, soudce JUDr. Petr Mazanec (KSČ), dne 23. 5. 2011.  

—————

Zpět


Správná odpověď  (lůts dop oh íčrts a okas álchumz)

Podle čtenářů původní anketa neobsahovala ani jednu správnou odpověď, proto byla doplněna ještě o další možnost:

Nechá vyvléct a zmlátit veřejnost justičníma biřicema. Všechny ženaté muže separuje, okamžitě rozvede a vyměří výživné 20 násobkem průměrné mzdy. Vylosované strčí do vazby.