31.01.2012 21:06

Nejčastější otázka - Do kdy trvá vyživovací povinnost k dětem?

Dobu trvání vyživovací povinnosti upravuje komunistický Zákon o rodině z roku 1963 pouze všeobecnou frází bez omezení věkem či dosaženým stupněm vzdělání. Od doby přijetí Zákona o rodině (1963) se řada věcí změnila a je jen logické, že všeobecná fráze vede u řady rodičů a dětí k úvodní otázce, která je asi nejfrekventovanější otázku na internetových diskusích. Výklad „nejasných“ zákonů je především úkolem justice a to je jádro celého problému. Naše justice je zaplevelená soudci s komunistickou minulostí a nově příchozí soudci postupně pochytí jejich styl práce, založený na extrémním formalismu a legalismu  spojeném  s jednoduchým kognivistickým modelem interpretace práva, což je ostatně intelektuálně podstatně jednodušší než komplexní sofistikovaná koncepce pojetí práva na přelomu 20. a 21. století. Pokud však budeme hledat odpověď na úvodní otázku komplexním sofistikovaným pojetím práva, lze se poměrně snadno dopracovat k uspokojivé odpovědi.

Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá po dobu sekundárního studia následujícího po základní povinné školní docházce (střední škola). Pokud má rodič vysokoškolské vzdělání, trvá vyživovací povinnost i po dobu studia na vysoké škole, avšak maximálně do 26ti let.


Celý rozbor byl zařazen na stránku VÝŽIVNÉ do rubriky   Často kladné otázky   pod názvem  

 Do kdy trvá vyživovací povinnost k dětem? 

—————

Zpět