02.05.2012 17:53

Nemravná stavovská komora

Stavovská komora by měla chránit profesní zájmy a zároveň být garantem profesní kvality. To se můžeme dočíst i na úvodní straně internetové prezentace České advokátní komory.

Při současném katastrofálním stavu naší justice by advokáti jako profesionálové na právo měli být jako první slyšet s kritikou naší justice. Už jste někdy slyšeli, že by ČAK otevřeně kritizovala stav naší justice nebo podala podnět ke kárnému řízení na nějakého skutečně hloupého nebo práva neznalého soudce či státního zástupce (a že jich v naší justici je)? Skutečně kvalitních advokátů, kteří se nemusí bát o práci, je velice málo a „zbytku“ katastrofální stav naší justice vyhovuje, protože na něm parazitují (viz Profil parazita JUDr. Davida Černého). Profesní zájmy tedy ČAK chrání nepochybně velmi dobře. Jen těžko však může veřejnosti (zákazníkům advokátů) tvrdit, že je garantem kvality. Pokud nějaký advokát vystoupí s kritikou naší justice, stává se tak zároveň nepřítelem ČAK. Svoje by o tom mohla vyprávět známá advokátka JUDr. Klára Samková. Oproti tomu v případě advokáta JUDr. Davida Černého, který hrubě porušuje advokátní etický kodex (lže a komplikuje řízení nesouvisejícími pomluvami), je ČAK nečinná a moje podněty ke kárnému řízení bagatelizuje.

Naše justice aprobuje nemravnost a díky tomu se nemravnost stává už naprosto běžným jevem v celé společnosti. Pozadu nezůstává ani ČAK, která si nechala patentovat advokátní taláry a „vybrané“ firmě udělila licenci na jejich výrobu. Advokáti tak byli nuceni k nákupu talárů od jediného výrobce za bezkonkurenční přemrštěné ceny. Skutečně jen hlupák by věřil, že smyslem bylo udržení jednotného střihu a že nešlo o „desátky“ ze zisku „vybrané“ firmy. Proti tomu se jako jediný postavil advokát JUDr. Petr Kočí Ph.Dr. a byl z toho velký poprask. Dalo se tedy jen očekávat, že mu to ČAK při první příležitosti spočítá.

Vládnoucí garnitura není schopna nastolit rovnost práv (přesněji odstranit zneužívání sociálních dávek) a u všech občanů vynutit většinová společenská pravidla. Vlastní neschopnost je nahrazována rasistickou schizofrenii. Jsou likvidovány politické strany, které volají po odstranění pozitivní diskriminace a příznivci těchto stran jsou na politickou objednávku kriminalizováni.

Občan už aby se pomalu bál jen vyslovit slovo cikán nebo žid.

Obviněnému nelze upírat právo na zastoupení advokátem. To by bylo příliš okaté odhalení skutečného stavu práv v ČR.  „Správný“ advokát by však při zastupování těchto extremistických živlů neměl komplikovat předem daný rozsudek. Právě toto nepsané pravidlo hrubě porušil advokát JUDr. Petr Kočí, když námitkou podjatosti znalce důsledně chránil právo svého klienta na spravedlivý soudní proces. To nadzvedlo ze židle dokonce i předsedu Ústavního soudu JUDr. Rychetského, který by se v průběhu řízení u obecného soudu k věci zásadně neměl vyjadřovat. Důsledné hájení procesních práv klienta mělo údajně pohoršit i některé advokáty, proto byl na ČAK předložen návrh na kárnou žalobu na JUDr. Petra Kočího Ph. Dr. Pro ČAK tedy nastal čas odplaty za taláry a žaloba se již připravuje. Moc by mě zajímalo, zda by si něco takového dovolili proti „starým pardům“ (či snad kamarádíčkům) jako je Sokol, Choděra či Lžičař.

Advokáta JUDr. Petra Kočího znám osobně řadu let, porto si mohu dovolit tvrdit, že je to velice (možná až příliš) slušný člověk, který je skutečně mistrem svojí profese. Kdo ho někdy viděl při práci u soudu, jak z partesu odříkává zákony a prokládá je odkazy na judikáty, mi jistě dá za pravdu. Při jeho obrovských právních znalostech nemám nejmenší strach, že by se nedokázal ubránit kárné žalobě nějakého poskoka z ČAK. Zejména rozvedení otcové však dobře vědí, že sebelepší argument nemůže změnit předem daný výsledek řízení.

Za oprávněnou kritiku soudkyň Obvodního soudu pro Prahu 4 jsem byl zlovolně kriminalizován. Oslovil jsem několik právníků a téměř okamžitě se mě ujal advokát JUDr. Petr Kočí Ph. Dr., zatím co ostatní neměli ani tu slušnost mi odpovědět. JUDr. Petr Kočí spolu s Mgr. Lucií Vaverkovou se ani zdaleka nezalekli jít proti vršovické soudcovské mafii a vynikající právní argumentací rozcupovali zlovolnou obžalobu, aniž by se projednávala u soudu. Jak bych asi dopadl, kdyby mě zastupoval nějaký justici poslušný poskok? Kolik let kriminálu by pro mě v obhajobě navrhoval?     

V tomto systému se může stát objektem zlovolné kriminalizace každý, ale jen těžko pak sežnete advokáta, který by skutečně důsledně hájil vaše práva. Sokol, Choděra či Lžičař se na vás ani nevykašlou. Ostatně jejich právnické výkony nejsou až tak oslnivé jako jejich jména a honoráře.

Už jednou to ČAK zažila, když z advokátního stavu chtěla vyloučit JUDr. Kláru Samkovou (videozáznam Kláru nedáme KLáru NeKláru  ). Tak jim to upraveným refrénem kdysi slavné písničky „My Prahu nedáme“ Karla Hašlera zopakujeme. Už dnes můžete projevit svůj názor v anketě (levý sloupec stránky).

My Kočího nedáme, radši ČAK zbouráme, zbouráme hned!

—————

Zpět


Anketa

Kdo by měl být vyloučen z advokacie?

Advokát JUDr. Petr Kočí (78)
57%

Vedení České advokátní komory (36)
26%

Měla by se zrušit celá komora, protože je k ničemu (23)
17%

Celkový počet hlasů: 137