27.03.2012 11:51

Není exekuce jako exekuce

V úvodu naší Ústavy se o České republice hovoří jako o vlasti rovnoprávných občanů. Jak taková rovnoprávnost vypadá v realitě, si ukážeme na jednoduchém příkladu exekučního řízení, kde se nejedná o žádnou složitou právní otázku. Buď existuje nějaký dluh, a když ho dlužník neuhradí včas, musí počítat s tím, že se u jeho dveří objeví exekutor a mimo dlužné částky pak uhradí i náklady exekuce nebo žádný dluh není a na údajném dlužníkovi tedy nelze vymáhat náklady exekuce, protože ty se odvíjejí od dlužné částky (pokud je dluh nulový, nulová je i odměna exekutora). Nejen, že to má svojí logiku, ale tuto věc již několikrát vysvětloval Ústavní soud ve svých nálezech (aktuálně v lednu tohoto roku IV. S 1881/11 nebo II. ÚS 3726/11), které jsou závazné pro všechny orgány i osoby. 

Ústava ČR
Čl. 89

(2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.

Exekuce u sociálně vyloučeného občana aneb
zázraky na počkání

Definice sociálně vyloučeného občana byla uvedena v článku Nové výrazy. Skutečnost, že jako příklad byla vybrána exekuce povinné z řad domněle znevýhodňované skupiny obyvatelstva (romů), je tedy čistě dílem náhody a stále se budeme převážně bavit o sociálně vyloučené osobě.

V úterý 13. března 2012 se v médiích objevila informace, že na majetek, který sociálně vyloučená Siváková dostala darem od občanů v rámci solidarity s popálenou Natálkou, byla uvalena exekuce.

Popálená Natálka může přijít o střechu nad hlavou, dům je v exekuci

Chudák sociálně vyloučená Siváková vůbec netušila, o jaké dluhy se jedná a tak se hned následující den vypravila k soudu, aby se podívala do exekučního spisu. Už to je poněkud zvláštní, protože pokud je už nařízena exekuce, tak má „spis“ (rozhodnutí o provedení exekuce) u sebe exekutor a je třeba s ním co nejdříve začít jednat, už jen s ohledem na možnost snížených nákladů exekuce při „rychlé“ úhradě dluhu. U soudu se sociálně vyloučená Siváková stejně nic nedozvěděla, protože nějaký dobrák (soudce navštěvující stránky s pornografickým či nelegálním softwarem) zaviroval celou soudní počítačovou síť a nešly počítače. Později si sociálně vyloučená Siváková „rozpomenula“, že by se mohlo jednat o dluh u mobilního operátora a jako správná domněle znevýhodňovaná občanka (romka) nehledala chybu na svojí straně a obratně se snažila zneužít čerstvých kauz vymahačů bagatelních částek. „Schválně nám posílají dopisy na adresu ve Vítkově, kde již nebydlíme, aby nám narostly úroky.“

Matka Natálky se ptala, proč čelí exekuci. Zavirovaný soud jí to neuměl říct

Už ve čtvrtek 15. března 2012 nabírá exekuce na obrátkách a den je plný nečekaných zvratů.  Sociálně vyloučená Siváková se dohodla s exekutorem, že bude dluh splácet. Vzápětí však neznámý dárce dluh uhradil. Později se ukázalo, že „neznámým“ dárcem je mobilní operátor U:fon, který pohledávku sociálně vyloučené Sivákové odprodal vymahačské firmě. „Společnost MobilKom v rámci svého programu pro obyvatele v závažných životních situacích se rozhodla na základě posledních událostí u Anny Sivákové přispět k ukončení exekučního řízení a vyjednat úhradu celého jejího dluhu z fondů MobilKomu,“ uvedl mediální zástupce společnosti Aleš Kacl.

Část dluhu za rodinu popálené Natálky zaplatil sám mobilní operátor

U každého jiného občana je vymáhání dluhu prostřednictvím vymahčaské mafie naprosto běžným postupem, ale sociálně vyloučená Siváková je mediálně známá znevýhodňovaná spoluobčanka a než aby se mobilní operátor U:fon nechal zastánci domněle znevýhodňovaných spoluobčanů obviňovat z rasismu, raději od exekuce ustoupil a dokonce uhradil i penále a náklady exekuce. Podle exekutorské komory jde o nebezpečný precedent. "Nebýt takového mediálního zájmu o tyto povinné, tak by věřitelé exekuci jistě nestahovali. Teď to otvírá prostor, že když někdo skutečně bude dlužit, tak si bude stěžovat přes média a vyvolá nátlak na věřitele," řekl viceprezident exekutorské komory Prošek.

Stažení exekucí na rodinu Natálky je nebezpečný precedent, uvedl viceprezident exekutorů

Nebezpečný precedent zcela oprávněně vyvolal vlnu nevole zejména u nijak neprivilegovaných občanů. Podle internetového portálu domněle znevýhodňovaných spoluobčanů Romea.cz se však jednalo o mediální štvanici proti sociálně vyloučené Sivákové, vedenou s cílem ukázat soucitným lidem, jakou udělali blbost, když její rodinu po žhářském útoku obdarovali (Mediální štvanice aneb Jak potrestat rodinu napadenou žháři)

V pátek 16. března 2012 se ukazuje, že dluh u mobilního operátora nebyl jediným dluhem sociálně vyloučené Sivákové a mohlo by se ještě jednat o dluh u zdravotní pojišťovny (což by v tomto případě nebylo nic překvapivého). Vysvětluje se však alespoň záhada, proč sociálně vyloučená Siváková o exekucích nevěděla. Slušná, poctivá a znevýhodňovaná rodina Sivákové si na místo svého skutečného bydliště vybudovaného z darů občanů nahlásila bydliště na obecním úřadě.  „Má-li člověk jako trvalou doručovací adresu zaevidovanou ohlašovnu, na tuto adresu mu státní orgány a soudy poštu doručují. A je na něm, aby si ji na této adrese vybíral, nebo aby si zařídil dosílku,“ řekla prezidentka exekutorské komory Tvrdíková.

 „Kdyby šlo o bílé, budou je všichni litovat, ale protože jde o Romy, tak je část veřejnosti odsuzuje,“ kontrovala na internetovém portálu domněle znevýhodňovaných občanů Romea.cz  Helena Jedináková ze Vzájemného soužití, která rodině malé Natálie pomáhá. Takto skutečně těžce znevýhodňovaná Siváková se ze všeho zhroutila, avšak neopomenula upozornit, že Natálka má jit do nemocnice na operaci. Exekuce tak opět nabírá na obrátkách.

Druhý dluh Sivákové může být za pojištění, prý už ho zaplatila

V pondělí 20. března 2012 znevýhodňovaná Sivákové uvádí, že jedna z dalších exekucí byla vedena pro jeden a ten samý dluh u mobilního operátora. Je sice pravda, že v tomto státě je už možné naprosto všechno, ale mluvčí Exekutorské komory Báčová to vyloučila. Ve skutečnosti se totiž jednalo o dluhy u splátkových společností. Ty však znevýhodňovaná Siváková již dříve uhradila, proto byly exekuce zastaveny. „Je to pravda, právě mám v ruce rozhodnutí opavského soudu“, radovala se těžce znevýhodňovaná Siváková. Pokud by jí soud v rozporu s ustálenou judikaturou Ústavního soudu „napařil“ náklady exekuce, jistě by se takto neradovala a opět by to „rozmázla“ v médiích. Kde by na to vzala peníze, když jí žháři z kriminálu doposud neposlali ani korunu odškodnění pro Natálku.

Exekuce na dům Natálky končí, dívku nyní čeká další operace

Z dostupných informací tak můžeme sestavit rekapitulaci celé věci podle platného Exekučního řádu a Občanského soudního řádu

Krom toho, že se těžce znevýhodňovaná Siváková musela starat o čtyři děti a bedlivě sledovat, co se o ní píše na internetu (hledání práce pro nezaměstnaného druha není tak důležité), musela nejdříve najít doklady na úhrady dluhů u splátkových společností (kdo se někdy stěhoval, jistě si dokáže představit, jak snadné to je) a prostřednictvím exekutora podat návrh na zrušení obou exekucí. Exekutor pak musel obeslat oba věřitele, zda souhlasí se zastavením exekuce a oba věřitelé na to reagovat. Následně pak o obou exekucích rozhodnout a těžce znevýhodňované Sivákové doručit usnesení o zastavení exekucí, aby se jeho prostřednictvím hned mohla odvolat k soudu proti nákladům exekuce. Jinak by věc byla ukončena již rozhodnutím exekutora a nemusel by o věci rozhodovat soud! Opavský soud pak během víkendu musel o obou exekucích rozhodnout, aby hned v pondělí doručil obě usnesení o ukončení exekucí těžce znevýhodňované Sivákové.

Podle Listiny základních práv a svobod má každý občan právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů. V případě znevýhodňované Sivákové se však stal přímo zázrak.

Během jediného týdne byly ukončeny dvě exekuce.

Nebo že by všechno bylo jinak a pro těžce znevýhodňovanou sociálně vyloučenou Sivákovou platily jiné zákony? Pro srovnání se v příštím díle podíváme, jak probíhá takové exekuční řízení u sociálně nevyloučeného občana.       

Mediálně štvaná zcela zhroucená těžce znevýhodňovaná sociálně vyloučená Siváková jede otřískaným žigulíkem k soudu vyřídit exekuce.  Přestože má ještě další tři dcery, k soudu čistě náhodou jede právě s popálenou Natálkou.  

 

—————

Zpět