06.07.2011 17:17

Nikdy, nikdy, nikdy už soudče neříkej „TO NEJDE!“

Na stránce Výživné byl do rubriky Rukojeť kverulanta zařazen nový článek Důkaz svědeckou výpovědí náměstka legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti 

„Celá ta kauza dokumentuje určitý způsob uvažování české justice, v situaci, kdy není právem řešena nějaká otázka, tak k ní značná část české justice přistupuje tak, že to nelze a co není výslovně upraveno v zákonech, tak je to absolutně neplatné. To je ovšem princip veskrze špatný!" říká náměstek legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti Mgr. Korbel, Ph. D.

 V závěru článku je video: Nikdy, nikdy, nikdy už soudče neříkej „TO NEJDE!“

—————

Zpět


ADIKIA DOPORUČUJE

www.iustin.cz 

 www.justicetv.eu