19.02.2012 19:53

Nová informace

V souvislosti se zprávou Nejvyššího kontrolního úřadu „Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem“, kdy na hrubá pochybení soudců doplácejí všichni občané ze státního rozpočtu (Ze státní pokladny krev neteče), jsem se obrátil na vládu s žádostí o poskytnutí informace, jaká přijala v této věci opatření. Po několika dnech jsem obdržel „vládní“ rozhodnutí. Jednoduchá odpověď, kterou lze vyjádřit jednou větou (Vláda se na to vykašlala), lze rozvést na tři listy. Zde je pouze podstatná část rozhodnutí.  

To jsou věci. Ze státní pokladny unikají stovky miliónů a vláda od listopadu loňského roku ještě neměla čas se tím zabývat. Všichni občané vědí, že soudci nejsou nijak postihováni za svoje špatná rozhodnutí, natož aby museli uhradit vzniklou škodu, a pro vládu je to nová informace. Tak se zeptáme ještě jednou.

Dle zákona č. 106/199 o poskytování informací žádám o poskytnutí informace.

Na základě mojí žádosti o poskytnutí informace o vládou přijatých opatřeních ke kontrolní akci NKÚ č. 11/03 „Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem“ jsem obdržel usnesení č. j. 1845/2012 ze dne 9. února 2012, ze kterého vyplývá, že vláda tuto zprávu doposud neprojednala.

Žádám o poskytnutí informace, podle jakého pravidla jsou zařazovány kontrolní akce NKÚ na jednání vlády a kdy bude vládou kontrolní akce NKÚ č. 11/03 projednána.

Na stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu je celá řada odkazů, ze kterých vyplývá, že NKÚ na základě svých zjištění v řadě případů podal trestní oznámení. Jistě tedy bude zajímavé vědět, proč to neudělal v případě Ministerstva spravedlnosti.  

Dle zákona č. 106/199 o poskytování informací žádám o poskytnutí informace.

V rámci kontrolní akce č. 11/03 „Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem“ NKÚ konstatoval poměrně závažná pochybení Ministerstva spravedlnosti s poměrně vysokou škodou. Na internetových stránkách NKÚ jsem našel informaci, že některá zjištění NKÚ vedly k podání trestních oznámení.

Proč NKÚ doposud nepodal trestní oznámení v případě Ministerstva spravedlnosti?

—————

Zpět