03.04.2011 17:07

Nová karoserie na prohnilý podvozek

Tento týden se konala tisková konference ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila k novele Občanského soudního řádu. Na rozdíl od minulé tiskové konference (viz. Tisková konference podle ministra spravedlnosti ČR) obdržela oficiální pozvánku i redakce Justice TV a na místo bránění svobodnému přístupu k informacím byla Justiční ochrankou velice uctivě přivítána.

Ministr JUDr. Pospíšil přišel na tiskovou konferenci s malým zpožděním a evidentně byl myšlenkami někde jinde (že by kauza Promopro?). Podával pouze všeobecné informace, přičemž listoval dokumenty kde marně hledal nějakou "berličku", aby mohl být konkrétnější. Když přišlo na dotazy novinářů, zavládlo trapné ticho a jen redaktorka ČTK položila doplňující otázku. Po skončení oficiální části se však všichni novináři vrhli na ministra s dotazem, zda je sledována současná kauza Krejčíře. To je skutečný obraz našich rádoby seriozních médií. Závažné změny našeho právního řádu novináře nezajímají a pouze prahnou po bulvárních informacích.

Tisková konference tedy příliš informací nepřinesla

(videozáznam zde: www.justicetv.eu/mozaika/mspr17.htm )

a podstatnější informace byly zveřejněny několik dnů předem na Novinkách.cz  

https://www.novinky.cz/domaci/228925-lide-zahlcuji-nejvyssi-soud-dovolanimi.html    

Lidé zaplavují Nejvyšší soud dovoláními. Za situace, kdy soudci nechápou žalobní návrhy a klidně otočí smysl žaloby nebo od sebe opisují rozsudky včetně nesmyslů v nich uvedených ani není divu.  Na místo odplevelení justice od neschopných soudců a soudců s komunistickou minulostí, které by nepochybně snížilo počet podaných dovolání, jako „systémové řešení“ navrhuje ministr JUDr. Pospíšil změnu občanského soudního řádu a prezentuje jí jako posun k vyspělým právním systémům. Ve skutečnosti se tedy jedná o montáž nové karoserie na totálně prohnilý podvozek.

Podle ministra JUDr. Pospíšila je úkolem Nejvyššího soudu sjednocování rozhodování obecných soudů. Aby na to měl Nejvyšší soud čas a nemusel vyřizovat tisíce dovolání ročně, budou novelou OSŘ zásadně omezeny dovolací důvody a tak již nebude možné podat dovolání z důvodu, kdy soud I. stupně a následně odvolací soud v jedné věci vydají zcela opačné rozhodnutí. 

 Kam se tedy poděla ta sjednocovací úloha Nejvyššího soudu?

Další novinkou má být, že o přijetí či odmítnutí dovolání (nikoliv o případném rozhodnutí ve věci) již nebude rozhodovat tříčlenný senát soudců, ale jen jeden soudce. Zde nepochybně dojde ke zrychlení činnosti Nejvyššího soudu, protože už nebude nutné do hlavičky rozhodnutí vypisovat jména dalších soudců, kteří se věcí stejně nikdy nezabývali. Asi jen opravdu hodně naivní člověk by si mohl myslet, že by se kdy doposud přijetím dovolání zabýval nějaký senát, když o přijetí dovolání je rozhodováno „v kanceláři“ bez nařízeného jednání.

Přestože je Nejvyšší soud zavalen výsledky nekvalitní práce obecných soudů, má se jeho agenda ještě rozšířit o pečovatelské kauzy, ve kterých rozhodně není nouze o nějaké soudcovské přehmaty. Tím by mělo dojít k „narovnání“ našeho soudního systému, kdy dovolání v opatrovnických sporech bylo nepřípustné a jako dovolací soud pak v rozporu se svojí úlohou fakticky fungoval Ústavní soud. Takto prezentováno se to neznalému skutečného stavu naší justice může jevit jako určitý posun k vyspělému právnímu státu. Při dovolání však musí být navrhovatel zastoupen advokátem a k dovolání se skládá nevratná kauce 5 000,- Kč (bez ohledu zda je či není dovolání následně přijato).  Ve skutečnosti se tedy jedná o znepřístupnění spravedlnosti pro rodiče, kteří již tak mají finanční problém se zajištěním životních potřeb dětí. Nepochybně se také jedná o protahování dosažení spravedlnosti, přestože v případě dětí jde doslova o každý den, kdy k žalobě k Ústavnímu soudu či Mezinárodnímu soudu pro lidská práva je nutné vyčerpat všechny dostupné opravné prostředky.   

Když je úkolem Nejvyšší soudu sjednocovat rozhodování soudů a nově se bude zabývat i oblastí rodinného práva, přímo se tedy nabízí dopracování a naplnění soudy doposud zcela opomíjeného Metodického pokynu na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného.    

„Samozřejmě že nebudeme přezkoumávat správné stanovení výše výživného“

však říká místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Fiala. (Nejedná se o současného vězně, ale jednou to může být i obráceně.)

Pokud to takto půjde dál, možná už na příští tiskové konferenci nám ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil představí další změnu Občasného soudního řádu, kde budou vyloučeny naprosto všechny důvody pro podání jakékoliv žaloby, protože obecné soudy jsou zahlceny žalobami a úlohou soudců je plně si užívat svojí (finanční) nezávislosti a samozřejmě tak z pochopitelných důvodů nemohou rozhodovat o nějakých nicotných sporech prostých občanů.

Co je však ještě zajímavější, že proti této novele se ze stejných důvodů velmi ostře postavil poslanecký klub KSČ.  Dochází tak k paradoxní situaci, kdy nedemokratická strana hájí demokratická práva občanů a demokratické strany včele s Občanskou demokratickou stranou pošlapávají demokratická práva občanů.

—————

Zpět