10.03.2012 13:29

Nová soudcovská rétorika

Poslaneckou sněmovnou byl přijat vládní návrh mediačního zákona, ten však narazil na odpor naší justice, jako vždy, když jde o něco ve prospěch dětí (více zde Nejlepší rodič je soud(ce)).

Co více může být v zájmu dítěte, než když se rodiče dohodnou na péči o dítě?

Na vskutku ubohou kritiku soudkyně Krajského soudu v Praze Mgr. Šárky Hájkové překvapivě reagovalo i Ministerstvo spravedlnosti.

Mediace nemá vést k právnímu řešení sporu, ale k řešení, které je lidsky přijatelné pro strany, byť by například soud mohl spor vyřešit jiným způsobem. Jde o obdobu toho, co soukromé právo již dlouho zná pod pojmem narovnání, kdy se dosavadní sporné vztahy nahrazují nespornými, na kterých se strany dohodnou. Například mezi manžely může sehrát výrazně větší roli dohoda vedená psychologem či manželským poradcem než právníkem,“ říká vrchní ředitelka sekce kabinetu ministra spravedlnosti Veronika Ludviková.

Nedělejme si však iluze, že by se snad jednalo o nějakou převratnou změnu současného zrůdného systému proti sobě soupeřících rodičů a soudci by již nemohli zlovolně zasahovat do pracně vydobytých mediačních dohod rodičů, jak tvrdí soudkyně Hájková. Ministerstvo spravedlnosti totiž zároveň pro méně chápavé soudce vydalo „sofistikovaný“ návod, jak obejít změny § 99 Občanského soudního řádu.  

„V článku se tvrdí, že soud bude muset schválit i dohodu, která bude v rozporu se zájmy dítěte, nebo bude neurčitá. To není pravda. Kromě toho, že sám mediátor má povinnost zohledňovat zejména zájem dítěte, sepsaná dohoda musí být v souladu s veřejným pořádkem. Veřejný pořádek zahrnuje ta pravidla, na kterých je třeba v demokratickém právním státě bezvýhradně trvat. Mezi ně patří, že jednání rodičů musí být v souladu se zájmem dítěte, “ napsala ředitelka Ludviková.

Celý článek zde Nezákonné dohody o dětech se povolovat nebudou, ujišťuje ministerstvo

Přestože zde máme přes dvacet let demokratický právní stát, v rámci „veřejného pořádku“ jsou děti ve více jak 90 % případů svěřovány do výlučné péče matky, neexistují zde žádná pravidla pro určování výživného a otcové jsou podle komunistického paragrafu zavíráni do kriminálů pro neschopnost plnit nehorázné výživné stanované jen podle momentální zlovůle nějaké soudkyně.  Krom ničím nedefinovaného zájmu dítěte se tak do rétoriky soudců zavádí další ničím nedefinovaný pojem „veřejný pořádek“, na základě kterého mohou soudci zlovolně zasahovat do lidsky přijatelných řešení sporů o děti. A jsme tam, kde jsme byli. Chtělo by se říct v pr……, ale to by možná ještě nebylo tak hrozné, jako když naše životy zcela ovládají soudci bez jakékoliv odpovědnosti za zničené životy dětí a jejich rodičů.

Naprosto komická je pak obava soudkyně Hájkové, že mediátoři nebudou mít právní odpovědnost za obsah dohody, kdy na právní neodpovědnost soudců doplácíme každý rok stovky miliónů korun ze státního rozpočtu.

—————

Zpět