19.03.2012 20:54

Nové výrazy

Tento článek je úvodníkem pro připravovaný článek o exekucích. Pokrok nelze zastavit a postupem času se mění význam některých výrazů nebo se objevují zcela nové.  Společně se teď podívejme, k jakým změnám došlo.

Česká republika se navenek snaží tvářit jako právní stát a bylo by poněkud zvláštní, kdyby vláda vytvářela orgány, které podněcují a přispívají k diskriminaci jedné části obyvatelstva zvýhodňováním určité domněle znevýhodněné skupiny obyvatelstva (pozitivní diskriminace). Sílícími protesty jedné části obyvatelstva je však vláda nucena řešit problémy s domněle znevýhodněnou skupinou, proto při Radě vlády pro lidská práva vytvořila útvar s názvem Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Jejím úkolem je pomoc obcím k plné integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti a zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, rozvoji občanské společnosti a podpoře občanského soužití.

Výraz „pozitivní diskriminace“ se již dále nesmí používat a nově se tomu teď bude říkat „sociální začleňování“.  

Samotný název Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách je do značné míry zavádějící, proto Agentura na svých stránkách podrobně vysvětluje, které skupiny obyvatel se týká její program. Pokud to nevíte, raději si o tom něco přečtěte (protože neznalost v případě určité části občanů není omluvou).

Co je sociální vyloučení

Základní charakteristikou propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které vedou k životní krizi (ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s bydlením, problémy dětí ve škole, nemoc atd.). Sociálně vyloučení lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před jejich komplexem, přičemž mnohý z nich by i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. S postupným propadem na dno přestává být zřejmé, co je původním důvodem propadu a co jeho následkem.

V tom případě by ale romskou lokalitou musela být celá Česká republika, protože kumulace uvedených problémů postihuje občany po celém území státu. Své by o tom mohli vyprávět zejména rozvedení otcové, kteří přicházejí o svoje děti, většinou i o byt, nervovým vypětím následně o práci, v důsledku toho se pak dostávají do platební neschopnosti a skrze výživné přicházejí o majetek. Na rozdíl od domněle znevýhodňované skupiny obyvatel je zde naprosto jasné, co bylo původním důvodem jejich propadu na dno společnosti.  Opatrovnická justice!   

Rozvedeným otcům by se tedy správně mělo říkat

sociálně vyloučený občan.

Romové jsou často stigmatizováni, tedy nálepkováni jako osoby nebo skupina osob tzv. „problémových" nebo „nepřizpůsobivých". Lidé žijící na okraji společnosti se přizpůsobují podmínkám sociálního vyloučení, a osvojují si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové společnosti, uvádí Agentura.

Celý článek zde Co je sociální vyloučení

Z uvedeného tedy vyplývá, že je naprostý nesmysl sociálně vyloučené občany nálepkovat jako „nepřizpůsobivé“, kdy nepřizpůsobivou je právě většinová část společnosti, která konzervativně trvá na hodnotovém žebříčku středostavovského občana orientovaného na kariérní vzestup a úspěch. S odstraňováním nepřizpůsobivosti majoritní společnosti je třeba začít už na základních školách, proto internetový portál Romea.cz v těchto dnech vydal unikátní publikaci představující dějiny a literaturu Romů pro učitele základních škol (více   ZDE  ). K širšímu pochopení významu integrace dětí z rodin sociálně vyloučených občanů lze jedině doporučit film Bastardi 1 a 2.

Ukázka z filmu Bastardi (2010)
Přestože ukázka neobsahuje žádné pornografické a drastické scény a je ze školního prostředí, rozhodně není vhodná pro děti mladší 18 let!

Video bylo staženo z youtube.com od neznámého autora.

Výuka dětí na takové škole je nepochybně snem každého rodiče.

 

 „Sociálně vyloučení jsou občané, kteří nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu“ píše se na stránkách Agentury.

Tyto slova si vzala k srdci jedna mladá dívka a pokusila se o integraci sociálně vyloučeného mladíka formou horizontálních kontaktů. Jak taková integrace skončila, se můžete podívat na následujícím videu.

Nepovedená integrace sociálně vyloučeného mladíka 
Video neobsahuje žádné pornografické ani drastické scény a zachycuje veřejné prostory jednoho sídliště, přesto je naprosto nevhodné pro osoby mladší 18 let!

Video bylo staženo z youtube.com od neznámého autora.

V souvislosti s problematikou sociálně vyloučených občanů se také mění význam slova rasismus.

Rasistou se v České republice stává každý, koho napadne zvrácená myšlenka řešit otázku sociálně vyloučených občanů důsledným dodržováním rovnosti všech před zákonem.

Vysloveně rasistická je následující ukázka z připraveného třetího dílu filmu Bastardi a je tedy otázkou, zda se film v této podobě vůbec dostane do kin a neskončí na základě nařízení vlády na dlouhá léta v trezoru.

Pozor! Video obsahuje brutálně rasistické scény. 

Video bylo staženo z youtube.com od neznámého autora.

—————

Zpět