03.02.2012 16:36

Opusťte služební prostor

Dne 20. ledna 2012 jsem byl do podatelny Obvodnímu soudu pro Prahu 4 podat odvolání k jedné z mých projednávaných věcí. Při vstupu do justičního areálu jsem se musel podrobit osobní prohlídce a prohlídce mých osobních zavazadel rentgenovým skenerem. Až po průchodu kontrolním rámem jsem si všiml, že ve služebním (kontrolním) prostoru Justiční stráže jsou civilní osoby (matka s dítětem v náručí), které zjevně neprocházejí kontrolou a službu konající členové Justiční stráže jim umožnili sledovat na monitoru obsah mých osobních zavazadel. Navíc právě člen Justiční stráže, který sledoval monitor rentgenového zařízení ani nebyl označen služebním číslem, což vzbudilo moji pochybnost o tom, zda je vůbec oprávněn prohlížet obsah mých zavazadel. Umožněním civilním osobám sledovat obsah mých osobních zavazadel tak došlo k hrubému zásahu do mých občanských práv.  

Po dokončení osobní prohlídky jsem na tento závadný stav upozornil a žádal jsem o přivolání velitele Justiční stráže. Službu konající členové JS mě buď zcela ignorovali, či narážkami se mi posmívali (budeme na internetu), protože jsem si pořizoval videozáznam incidentu nebo pohrdlivě výslovně odmítali velitele přivolat. Na místo toho pak přešli ke zneužívání svojí pravomoci a služební výzvou mě nutili opustit služební prostor, přestože chvíli před tím, to jiným civilním osobám vědomě umožnili. Po mém neustálém naléhání, aby byl přivolán velitel JS, byl nakonec kontaktován vysílačkou, avšak výslovně uvedl, že nepřijde a věc nebude řešit. Na místo toho se objevil další člen JS, který mě začal hrubě urážet. Na moje otázky, proč mě uráží, nereagoval a poodstoupil. Náhle se však otočil a zjevně účelovou služební výzvou se dožadoval mého občanského průkazu a zároveň mě omezoval v pohybu (tělem mě tlačil před sebou), přestože jsem byl mimo služební prostor (mimo kontrolní stanoviště). Protože jsem mu omítl dát občanský průkaz (ničeho jsem se nedopustil, proto k tomu nebyl žádný důvod), tvrdil, že přivolá Policii ČR. S tím jsem souhlasil, aby se celá věc vyšetřila. Pak si mě ale přestal všímat, proto jsem ho musel požádat, aby mi sdělil „aktuální“ stav věci. Zda ještě chce občanský průkaz, zda jsem zadržen a čekáme na příjezd Policie ČR nebo zda mohu opustit justiční areál. Na to mi odpověděl, „že mu za to nestojím“.

Zjevně se jedná o narážku na incident, který se nedávno odehrál v  justičním areálu, kdy po skončeném soudním jednání, byl jeden návštěvníků soudu členy JS vyzván k předložení občanského průkazu. Protože se odmítl legitimovat s tím, že se bude legitimovat pouze policejním orgánům, byla přivolána Police ČR. Přestože se nesnažil opustit justiční areál (pouze se pohyboval po chodbě), byl obklopen justičními strážci a jeden z nich s ním nevybíravě smýkal o zeď. Když se další návštěvník soudu snažil zjistit, proč je zadržován, byl skrytě jedním z členů JS bez služebního čísla udeřen do oblasti břicha. Zjevně se jednalo o vyprovokování následné šarvátky, za kterou byl tento návštěvník soudu obviněn z trestného činu útoku na veřejného činitele.  Shodou okolností jsem ve stejnou dobu v justičním filmoval reportáž pro internetový portál JusticeTV a celý incident jsem zaznamenal ( video ZDE Nebraňte se zákroku!). V rámci trestního stíhání pak na incidentu zúčastnění členové JS křivě svědčili v neprospěch obviněného. V této věci jsem pak podával svědeckou výpověď při hlavním líčení před soudem (videozáznam celého incidentu).

Nutno také říct, že se ze strany Justiční stráže justičního areálu Na Míčánkách nejedná o první případ mojí šikany zneužíváním postavení veřejného činitele a provokace provázející hrubé urážení (zpochybňování mojí inteligence), kdy jsem si byl v justičním areálu Na Míčánkách něco vyřídit (zaplatit soudní poplatek). I v tomto případě jsem v justičním areálu nedělal nic nezákonného, ani jsem nijak nenarušoval chod soudu, což se potvrdilo šetřením přivolané hlídky Police ČR (video ZDE Baterie neberem).

Ze strany Justiční stráže justičního areálu Na Míčánkách tak opakovaně dochází k úmyslnému porušování mých občanských práv a provokacím, se zjevným cílem mě zavléci do nějakého incidentu, abych mohl být následně obviněn z útoku na veřejného činitele či jiného trestného činu. Zjevně se jedná o zastrašování kriminalizací ve snaze odradit mě od mých aktivit (kameraman Justice TV) či od dalšího svědectví proti členům JS.

S ohledem na úskočnou kriminalizaci mojí osoby ze strany vedení Obvodního soudu pro Prahu 4, jen protože jsem hájil svoje procesní práva (neodůvodněné průtahy v řízení) a kritizoval jsem otřesnou kvalitu práce soudců, se však také může jednat o další snahu úskočnou kriminalizací mě zastrašovat od uplatňování mých práv v projednávaných věcech.

Je naprosto nepřijatelné, abych šel na soudní jednání s tím, že už jen při vstupu do justičního areálu se mohu stát objektem další úskočné kriminalizace a na místo spravedlivého a nestranného rozhodnutí ve věci, skončím jako obviněný z útoku na veřejného činitele.  Tato moje pozice absolutně není rovna pozici protistraně soudního sporu a nelze tak hovořit o spravedlivém soudním sporu.

Z uvedených důvodů se domáhám zrušení všech plánovaných soudních jednání a odložení do doby, než bude plně zajištěna moje bezpečnost v budově soudu a tím i rovné podmínky účastníků řízení.

Tento text byl doručen Ministerstvu spravedlnosti, vedení Obvodního soudu pro Prahu 4 a Vězeňské službě ČR. Na justiční strážce bylo podáno trestní oznámení pro maření úkolu veřejného činitele. S advokátkou Mgr. Vaverkovou se poradím na podání žaloby na ochranu osobnosti proti Ministerstvu spravedlnosti. 

Uvidíme, jak se k celé věci postaví oslovené orgány, zda se budou zajímat o originál nestřiženého záznamu celého incidentu. 

—————

Zpět