26.04.2012 08:23

Osel měsíce duben 2012

Ve snaze zabránit nezákonnému jednání soudce OS pro Prahu 4 JUDr. Filipa Lišky jsem podal návrh na předběžné opatření, kterým mělo být OS pro Prahu 4 (soudci Liškovi) zakázáno projednávat věc do doby rozhodnutí o námitce podjatosti (Spravedlnost a práva jen pro bohaté nebo za peníze daňových poplatníků). Návrh byl díky nesprávnému poučení zaměstnanci OS pro Prahu 10 o výši soudního poplatku odmítnut. Zjevně se však jednalo o záminku ve snaze nevyhovět návrhu, protože směřoval proti soudu, kdy v případě předběžného opatření je možné uhradit soudní poplatek až dodatečně.  Proto jsem podal druhý návrh (Druhý pokus). Zároveň jsem také podal návrh na předběžné opatření k Ústavnímu soudu. Ten však s rozhodnutím nijak nespěchal, protože šlo jen o právo občana na spravedlivý soudní proces a nikoliv o platy soudců (Komedie na lidská práva, Tak trošku s křížkem po funuse).

Snaha za každou cenu nevyhovět mému návrhu v rámci nepatřičné soudcovské kolegiality odstartovala vlnu neskutečně hloupých rozhodnutí soudkyň Obvodního soudu pro Prahu 10. Druhý návrh na předběžné opatření byl soudkyní JUDr. Janou Hercíkovou zastaven s odůvodněním, že ve stejné věci již běží řízení a podle zákona nemohou běžet dvě stejná řízení, přesto však věci přidělila nové jednací číslo, jako kdyby šlo o jinou věc (Zastaví zastavené?).

Obě řízení (byť se stále jedná o stejnou věc) byla zastavena a sotva se člověk smíří s tím, že se u naší justice nelze domoci svých práv a myslí si, že je tím věc skončena, přichází další neskutečně hloupé rozhodnutí. Nějakým záhadným způsobem se „druhé řízení“ (druhý návrh na předběžné opatření) dostává opět k soudkyni Mgr. Andree Löffemannové, která rozhodovala o „prvním řízení“ (prvním návrhu na předběžné opatření), přestože soudkyně JUDr. Jana Hercíková věci přidělila jiné jednací číslo a věc měla být „rozlosována“ mezi soudce dle rozvrhu práce.

Na bankovním účtu Obvodního soudu pro Prahu 10 chybějí peníze, protože je vyšší soudní úřednice rozkradla, je tedy potřeba peníze nějak získat zpět.  Na manko se přeci nebudou skládat soudci a tak je potřeba najít jiné řešení. Soudkyně Mgr. Andrea Löffemannová tedy pozměnila zákon o soudních poplatcích a uložila mi uhradit soudní poplatek „za rozhodnutí“. Zároveň však uvedla, že se proti jejímu nezákonnému rozhodnutí nemohu odvolat. Věc jsem se naprosto marně snažil řešit dopisy a nakonec i osobně u soudu (Rozkradený milión vybereme na soudních poplatcích).

Když nepomohla ani stížnost k vedení soudu, rozhodl jsem se, že se proti nezákonnému rozhodnutí odvolám, byť podle poučení nebyl opravný prostředek možný. Čekal jsem, že soudci odvolacího soudu ve snaze krýt nezákonné rozhodnutí soudkyně Mgr. Löffemannové opět vymyslí nějakou hloupost, ale odvolání se k nim přes soudkyni Mgr. Löffemannovou nedostalo a o věci rozhodla sama. Vychutnejte si ten její „skvost“ na vlastní oči.

Podle zákona toto usnesení skutečně není nutné odůvodňovat. To soudkyni Mgr. Andreu Löffemannovou zachránilo, protože jinak by svoje rozhodnutí musela odůvodnit větou:

Jsem osel, který nezná platné zákony.

 

Vypracování neskutečně hloupých usnesení však muselo soudkyni Mgr. Anderee Löffemannové zabrat nějaký pracovní čas, zatížila tím i další pracovníky soudu a vznikly tím i zbytečné „kancelářské“ náklady. Každý jiný zaměstnanec by musel svému zaměstnavateli nahradit vzniklou škodu a byla by mu krácena mzda.

Bude stejně potrestána i soudkyně Mgr. Anderea Löffemannová nebo to opět zaplatí občané ze státního rozpočtu?

Vydání nezákonného rozhodnutí o zaplacení soudního poplatku „za rozhodnutí“ je nepochybně překročením pravomoci veřejného činitele.

Bude soudkyně Mgr. Anderea Löffemannová stíhána pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele nebo bude jako vždy kolegiálně kryta vedením soudu, státními zástupci a Ministerstvem spravedlnosti?

—————

Zpět