02.04.2012 13:29

Osel měsíce

Po dlouhých letech byl pan Šafránek zproštěn viny za znásilnění, přestože od samého počátku vyšetřování byl ve spise založen důkaz o jeho nevině. Nebyl však zproštěn viny u druhého trestného činu neoprávněného užívání cizí věci. Podle Okresního soudu ve Žďáru na Sázavou („domovský“ soud předsedy soudcovské unie JUDr. Tomáše Lichovníka) delikvent Šafránek přijel služební Babetou (motorové kolo) na místo činu, tam poškozenou neznásilnil a odebral se zpět na svoje pracoviště, čímž svému zaměstnavateli způsobil škodu 20,- Kč.

Pan Šafránek se teď zcela právem soudí o odškodnění a náhradu škody způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zpackanou práci konkrétních soudců). Ve sporu proti Ministerstvu spravedlnosti je zastupován vynikajícím advokátem JUDr. Petrem Kočím Ph.D.

Podle stejné „logiky“ Obvodního soudu ve Žďáru nad Sázavou postupovala i soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Mgr. Markéta Jirásková. Panu Šafránkovi nepřiznala nárok na náhradu ušlého výdělku mimo jiné proto, že v době vzetí do vazby nikde nepracoval, neboť jeho pracovní poměr byl krátce předtím zrušen pro hrubé porušení pracovní kázně. Jak se to stalo? No přece tak, že inkriminovaného dne si vzal pan Šafránek bez dovolení služební Babetu, dojel na ní na místo činu, tam nikoho neznásilnil a vrátil se zpátky na své pracoviště!

Svým bravurním intelektuálním výkonem předčila soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Mgr. Markéta Jirásková výrok týdne ministra vnitra Jana Kubiceho a vysloužila si tak cenu Osel měsíce. Soudkyni Mgr. Markétě Jiráskové k ceně Osel měsíce srdečně blahopřejeme. Cena je spojena s právem nosit oslí uši ve tvaru paragrafů; ty si laureátka může vyzvednout na adrese blogu pana Tomáše Peciny.

Zdroj: Παραγραφος Kausa Babeta aneb Osel měsíce března Markétě Jiráskové

K tomu pan Tomáš Pecina přidal svůj komentář, který Adikia vyhodnotila jako výrok prvního čtvrtletí 2012 a je velice pravděpodobné, že nebude jen tak překonán.

Kdyby hloupost nadnášela, museli by mít na nejednom soudu na stropech instalovány záchytné sítě, nebo mít soudce připoutány k podlaze řetězem…

—————

Zpět