16.11.2010 12:29

Otevřený dopis prezidentovi Soudcovské unie JUDr. Lichovníkovi

Vážený pane prezidente.

Na stránkách Soudcovské unie (www.soudci.cz/akt_detail.php?id=466) se zamýšlíte nad tím, proč se soudci nedostali do předních řad na Slavnostním shromáždění na Pražském hradě. Zároveň si kladete otázku, kam spěje civilní soudnictví a zda tu stále ještě jste pro poskytování ochrany právům, jak vám to ukládá Ústava ČR.

Pokud máte skutečně zájem znát odpověď na tyto otázky, pak Vás žádám o několik hodin Všeho vzácného času na prostudování PŘÍBĚHU, který je podrobně publikován na stránkách www.adikia.cz.

Soudcovská unie se deklaruje jako stavovské sdružení soudců, vycházející z principů demokracie, právního státu, nezávislosti, mravní integrity a odpovědnosti soudců. Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) stanov soudcovské unie si pak Soudcovská unie klade za cíl napomáhat pozvednutí soudnictví v České republice a soustavnému zvyšování úrovně ochrany práv a svobod člověka, zakotvených v mezinárodních úmluvách a paktech o ochraně lidských práv a svobod.  Je tedy především v zájmu Soudcovské unie, aby se zabývala případy soudců, kteří hrubým způsobem poškozují dobré jméno justice a mlčky je netrpěla ve svých řadách. Je to také jeden ze způsobů, jak se dostat na Slavnostním shromáždění na Pražském hradě do předních řad.

Proto Vás žádám, aby se  Vaším prostřednictvím s PŘÍBĚHEM seznámili všichni členové Soudcovské unie a Soudcovská unie k PŘÍBĚHU zaujala oficiální stanovisko zejména pak ve věcech kdy soudce:

·         Píše do svých usnesení nesmysly a za kritiku těchto nesmyslů pak kriminalizuje občana, který se na justici obrátil v dobré víře ve spravedlnost a nezávislost justice.

·         Postupuje nestandardně při výběru soudního znalce a brání se vyloučení z projednávání dalších věcí pro podjatost a za kritiku tohoto nestandardního postupu pak úmyslně poškozuje práva účastníka řízení i v dalších jeho sporech.

·         Vykonává svojí rozhodovací pravomoc tak, že opisuje části usnesení jiných soudců včetně nesmyslů v nich uvedených, aniž by se zamyslel nad tím, že je to nesmysl.

·         Jako soudce nadřízeného soudu zamlčuje a kryje špatnou práci soudců prvního stupně a v rámci jakési kolegiality dál pošlapává práva účastníka řízení. 

Luboš Meszner

Na Soudcovskou unii České republiky a její odborné komise se může se svými návrhy, náměty či připomínkami obracet soudcovská i široká veřejnost prostřednictvím její kanceláře (viz. zde: www.soudci.cz/kontakt-a-mapa.php

Můžete se tedy i vy připojit k otevřenému dopisu. Stačí ho okopírovat a zaslat na adresu:

Kancelář Soudcovské unie České republiky
Ovocný trh 14
P.O.Box 210
110 01 Praha 1

 E-mail: kancelar@sucr.cz

Nebo na Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, kde je JUDr. Lichovník předsedou soudu.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Strojírenská 28 
591 01Žďár nad Sázavou

E-mailpodatelna@osoud.zds.justice.cz

 

—————

Zpět