30.05.2012 00:12

Otevřený dopis prezidentovi – výzva k vyhlášení amnestie neplatičů výživného

Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1

 

Vážený pane prezidente.

Ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil na místo toho, aby se hlouběji zabýval příčinami závažného negativního společenského jevu neplnění výživného na děti, novým Trestním zákoníkem zpřísnil znaky trestného činu zanedbání povinné výživy a zdvojnásobil trestní sazby. Ze statistiky Generální vězeňské služby ČR zřetelně vyplývá, že v důsledku toho během tří let došlo ke zdvojnásobení počtu vězňů odsouzených za neplnění výživného a vězeňství tím přivedl do finančního kolapsu. Vzniklou situaci teď chtěl vyřešit propuštěním pro společnost nebezpečných zločinců již po první třetině trestu.

Na druhou stranu po svém opětovném nástupu do funkce ministra spravedlnosti ukončil proces na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného zahájený JUDr. Kovářovou, který Českou republiku přibližoval na úroveň vyspělých právních států jako je Německo, Rakousko či Francie a měl preventivní charakter, kdy ve většině případů je neplnění výživného důsledkem excesů při vyměřování výživného (nepřiměřeně vysoké výživné vyměřené z ryze teoreticky dosažitelného příjmu).

Když už si nedávno díky hrozícímu kolapsu věznic uvědomil, že neplatiči výživného nejsou pro nikoho nebezpeční, a je tedy nesmysl vynakládat prostředky na jejich uvěznění, což navíc absolutně neřeší situaci matek samoživitelek a dětí, na místo jejich okamžitého propuštění, začal hledat náhradní trest. Jeho převzatý nápad se zabavováním řidičských průkazů je tak nedokonalý, že je až směšně hloupý.

Náklady na jednoho vězně činí 1 000,- Kč za den, tj. měsíčně 30 000,- Kč. Podle statistiky Ministerstva spravedlnosti o rozhodování soudů o výživném činí průměrné výživné 2 749,- Kč.

Stát tedy vynakládá více jak desetinásobek průměrného výživného na věznění neplatičů výživného a potřebné děti nechává živořit. Pokud je neplacení výživného společensky nepřijatelné, pak ze strany státu je takové řešení negativního jevu hrubě nemravné.

V současné době je pro neplnění výživného uvězněno 2 245 osob. Zcela nepochybně je potřeba hledat řešení problému s neplacením výživného, ale za každý další den diletantství ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila vyhazujeme ze státního rozpočtu 2 245 000,-Kč.  To jsou však pouze náklady na již odsouzené neplatiče výživného, kdy další nemalé náklady jsou vynakládány na stíhané osoby. Aby zbytečných nákladů nebylo málo, ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil v těchto dnech uspořádal dvoudenní „žranici“ (konferenci) pro ministry spravedlnosti zemí bývalého východního bloku, které „překvapivě“ řeší stejný problém, na místo toho, aby hledal inspiraci v Německu, Rakousku či ve Francii, které ve svém právním řádu nemají žádné pozůstatky komunistického trestního práva a přesto nemají problém s neplněním výživného v tak masivním rozsahu jako je tomu u nás.

Asi jako jediný vysoký politik jste pochopil nesmyslnost věznění neplatičů výživného a těmto osobám často udělujete milost.

Udělte prosím tentokrát milost všem občanům České republiky a vyhlaste amnestii neplatičů výživného, kdy každý další den bezbřehého diletantství ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila jen prohlubuje krizi státního rozpočtu a bezúčelně zadlužuje všechny občany České republiky.

 

V Praze dne 30. května 2012                                                    Luboš Meszner

Přílohy:

Tabulka trestních sazeb trestného činu zanedbání povinné výživy

Zanedbání povinné výživy v číslech.pdf (343,3 kB)

Přehled o rozhodování o výživném 2011.pdf (50,7 kB)  

K výzvě se můžete připojit ZDE

—————

Zpět