01.09.2011 15:59

Perličky od soudu

Na žádost advokáta Mgr. Kutěje jsem se jako svědek dostavil k hlavnímu líčení s ing. Fialou ve věci šarvátky na chodbě justičního areálu Na Míčánkách. Zde jsem měl v podstatě autorizovat videozáznam šarvátky, kterou jsem jako kameraman Justice TV zaznamenal na kameru.

Otázka jednoho postaršího soudce: „A je to i se zvukem?“

Tak to jsem se musel hodně držet, abych nevybouchl smíchy, protože mi okamžitě bleskla hlavou myšlenka, jak si pan soudce doma leští optiku svojí D-Super vyráběné národním podnikem Meopta.

Jo, jo, pane soudce, od doby, co jste se stal soudcem a opustil jste přízemní lidskou společnost, technika docela pokročila.

 

—————

Zpět