17.03.2011 11:31

Poslanec MUDr. Koskuba trefil hřebíček na hlavičku

Včera se v Poslanecké sněmovně projednával návrh poslance Staňka, který by měl přinést změnu v oblasti rodinného práva ve prospěch střídavé péče o děti po rozvodu. I když se nejedná o žádnou zásadní změnu co do celkového obsahu Zákona o rodině a jde jen o změnu několika slov, vyvolává tato změna bouřlivé diskuse nejen mezi občany, ale i na půdě Parlamentu.

Stenozáznam z jednání Poslanecké sněmovny:

www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/014schuz/s014070.htm

Pokud pomineme dogmatické projevy zastánců pojetí rodinného práva z dob hluboké totality nebo projevy zcela odtržené od reality rozvodového průmyslu, vypadalo projednávání návrhu poslance Staňka, jako kdyby byla na místě řečnického pultu nášlapná mina a všichni zde „našlapovali“ jen velice opatrně. Hřebíček na hlavičku trefil až poslanec MUDr. Koskuba.

 „Já se totiž domnívám, že tady není pouhý náznak nedůvěry v naší justici. Já citlivě vnímám, že kolega ten zákon zřejmě předkládá proto, že si musíme připustit, že naše justice neodvádí zcela dobrou práci. A pokusím se vysvětlit proč. Mám na mysli jenom tuto problematiku. To nehovořím o té další.

Já totiž, když jsem se nechal poučit, jak vypadá současný zákon, tak jsem zjistil, že nikdo soudci nebrání, aby rozhodl tak, jak by si předkladatel novely tohoto zákona představoval, tedy aby soud vzal ohled na blaho dítěte a tu rozhodl, že půjde do péče matky, tu otce a tu, že půjde o střídavou péči. Bohužel tím, že se tímto zákonem zabýváme, přiznáváme, že jsme si vytvořili za těchto 20 let justici, která musí mít takřka na všechno manuál, a to je prosím justice zcela nezávislá, která dokonce tu a tam řídí i politiku nepřímo této země. Víte asi, o čem hovořím.

Takže se na mě, prostřednictvím paní předsedkyně, pane kolego, nezlobte! Já jako soudní znalec jsem měl možnost poznat, jak funguje soud. Měl jsem zkušenosti dobré, měl jsem zkušenosti špatné. Po úpravách, které jsme zde zažili - mně není vrozena závist - nicméně konstatuji, že soudce má daleko více i odměn nežli zákonodárce a my nyní jako zákonodárci se tu snažíme jim připravit naprosto podrobný návod, aby oni dělali to, co dávno dělat mají! A to je, co mi na tom trošku vadí. Jestliže my to této soudní mašinérii, a je škoda, že jsem tu nezaznamenal pana ministra Pospíšila, protože ať chceme, nebo ne, on je šéfem naší justice, tak máme-li zde soudnictví, kde se často oháníme jeho naprostou nezávislostí, které však potřebuje mít všechno napsáno od A až do Z, tak se obávám, že až projde tento zákon, tak se objeví další, další a další.“

Vystoupení poslance MUDr. Koskuby je natolik výstižné, že není potřeba dalšího komentáře. Problém zde není v zákonech, kdy ani sebedokonalejší zákon nemůže vystihnout naprosto všechny situace, ale v jejich výkladu v podání naší justice. Není tedy potřeba měnit zákony.

Je třeba neprodleně změnit justici!

Za otevřené a trefné vystoupení jsem MUDr. Koskubovi vyjádřil uznání. K tomu mi MUDr. Koskuba zaslal „doplňující“ vysvětlení jeho názoru na naší justici, se kterým rovněž nelze než souhlasit.

Bohužel (z mnoha důvodů) či možná i bohudík, nejsem právník. Cítím však potřebu změny fungování naší justice. S veškerou úctou k justici - ani my v nemocnici při záchraně života nemůžeme vždy postupovat podle naprosto jasně a přehledně definovaných pravidel. Cit, zkušenost, intuice a někdy i improvizace - to patří k naší práci. A to pomíjím skutečnost, že často se musíme rozhodnout pro jednu z možných cest během několika minut. Bez možnosti na odročení..................možná proto jsem až příliš přísný "soudce" soudů.

                                                                                                                       MUDR. Koskuba - poslanec

Práce doktora je srovnatelná s prací soudce, kdy výkon obou profesí může zásadním způsobem ovlivnit další život člověka. Doktor se často musí rozhodnout během několika minut, nemá možnost nějakého reparátu a za svoje rozhodnutí nese plnou odpovědnost. Soudce má na všechno času dost, a to i když jde o malé dítě, kde každý týden představuje obrovský úsek jeho života a za svoje rozhodnutí nenese žádnou odpovědnost. Finanční ohodnocení doktorů a finanční ohodnocení soudců však tomu zásadnímu rozdílu neodpovídá, nemluvě o pracovním nasazení doktorů (noční služby, pohotovost) a bezpodmínečně nutnému soustavnému vzdělávání (nové postupy, léky). Proto si také doktorů hluboce vážím a to aniž by mě k tomu někdo nutil nějakým zákonem jako v případě soudců.

Replika odůvodnění usnesení Městského soudu v Praze, kde je nehorázný šlendrián (záměna smyslu žaloby) označován jako „nesprávný dovětek“.

Celé znění usnesení Městského soud v Praze zde: Políček soudkyni JUDr. Smitkové

—————

Zpět