01.06.2011 22:29

Právní jistota u nás v Kocourkově

Ve stínu tiskové konference ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, na které byly deklarovány nezbytné změny ve fungování nechvalně známých orgánů péče o děti OSPOD (více zde:

www.novinky.cz/domaci/235028-brutalnimu-tyrani-maleho-dominika-slo-predejit-pripustil-ministr-a-predstavil-zmeny.html )

probíhala tiskové konference ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila k zahájení provozu volně přístupné databáze soudních rozhodnutí.

Dokážete si představit, že by např. německý ministr spravedlnosti na tiskové konferenci před novináři prohlásil, že každý soud rozhoduje jinak a právní jistota občanů je velmi nízká?

 

Nález Ústavního soudu IV. ÚS 690/01 ze dne 27. 3. 2003

Ke znakům právního státu a mezi jeho základní principy neoddělitelně patří zásada právní jistoty. Její nezbytnou součástí je jak předvídatelnost práva, tak i legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem stanovenými požadavky. Tato předvídatelnost je vyjádřením postulátu, podle kterého se lze v demokratickém právním státě spolehnout na to, že ve své důvěře v platné právo nebude nikdo zklamán. Pouze takto předvídatelné chování naplňuje v praxi fungování materiálně chápaného demokratického právního státu a vylučuje prostor pro případnou svévoli.

Kolik minut po tiskové konferenci by ještě byl ministrem?

U nás v Kocourkově je však možné jako záslužný čin prezentovat svépomocný nástroj občanů (databázi soudních rozhodnutí) proti neschopnosti ministra spravedlnosti reformovat zkostnatělou a normalizačními komunisty zaplevelenou justici, kde neexistuje žádná právní jistota.

Videozáznam tiskové konference: www.justicetv.eu/mozaika/mspr18.htm

—————

Zpět