28.05.2012 00:17

Přijeďte, nažerem se, dáme řeč

Ministr spravedlnosti Pospíšil se už asi opravdu zbláznil. Na místo toho, aby se hlouběji zabýval příčinami široce rozšířeného neplnění výživného na děti, zpřísní znaky trestného činu zanedbání povinné výživy, zdvojnásobí trestní sazby a přivede tím věznice do kolapsu. Mezi tím však ukončí proces na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného zahájený JUDr. Kovářovou, který zcela nepochybně směřoval k právnímu státu (rovnosti práv a povinností) a měl i preventivní charakter, kdy v řadě případů je neplnění výživného důsledkem excesů při vyměřování výživného (nepřiměřeně vysoké výživné nebo výživné vyměřené z ryze teoreticky dosažitelného příjmu). Když už si díky hrozícímu kolapsu věznic uvědomí, že neplatiči výživného nejsou pro nikoho nebezpeční, a je tedy nesmysl vynakládat prostředky na jejich věznění a navíc se tím jen dále zhoršuje situace dětí, na místo jejich okamžitého propuštění, začne pro ně hledat náhradní trest. Jistě je žádoucí hledat nějaké řešení negativního chování rodičů ke svým dětem, ale každý další den hledání vyhazujeme 2 245 000,-Kč ze státního rozpočtu, abychom to později zaplatili zvýšením DPH.

Aby nezůstalo jen u tohoto mrhání prostředků ze státního rozpočtu, ministr Pospíšil ještě uspořádá dvoudenní žranici pro ministry spravedlnosti (a jejich delegace) bývalých zemí východního bloku, kde řeší stejný problém, protože ani zde nejsou jednotná pravidla pro určování výživného jako je tomu v zemích západní Evropy (Německo, Rakousko, Francie) a kde nemají trestný čin zanedbání povinné výživy z doby komunismu.

Ministři spravedlnosti středoevropského regionu jednali o cestách ke snižování počtu vězňů nebo systémech vymáhání pohledávek

Ministři spravedlnosti středoevropského regionu (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko) ve dnech 24. a 25. května v Kroměříži projednávali aktuální justiční otázky. Zahraniční delegace do České republiky zavítaly na pozvání ministra Jiřího Pospíšila a v rámci třech tematických bloků diskutovaly o problematice snižování počtu vězněných osob, patentovém soudnictví a o otázce výkonu rozhodnutí v exekučním řízení.

Dvoudenní multilaterální jednání se konalo při příležitosti vrcholícího českého předsednictví v rámci Visegradské skupiny. Česká republika pomyslné žezlo předsednictví předá na přelomu června a července sousednímu Polsku.

Setkání zástupců středoevropského regionu zahájilo téma Cesty ke snižování počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Ministři projednali zejména možnosti zákonných úprav, které by vedly ke snížení počtu vězňů, představili národní systémy pro vymáhání výživného, vyměnili si v této souvislosti zkušenosti s odebíráním řidičských průkazů a zhodnotili i možnosti ukládání alternativních trestů v případě neplacení výživného. „Máme obdobné problémy jako v České republice. Míra přeplněnosti chorvatských věznic někde dosahuje až 180 procent a nejsme schopni přijímat vězně, kteří byli odsouzeni k několikadennímu výkonu trestu,“ popsal situaci chorvatský ministr Orsat Miljenić.

Zdroj Ministerstvo (ne)spravdelnosti

Foto: Pospíšil a slovenský ministr spravedlnosti Borec

—————

Zpět