14.01.2012 18:14

Příkaz soudci – nový judikát

Do judikátů na stránce VÝŽIVNÉ byl zařazen nový nález Ústavního soudu č. j.  III.ÚS 1976/09 ze dne 13. prosince 2011. Sice se netýká výživného, ale nároku na náhradu újmy vzniklé jako důsledek nesprávného úředního postupu, ale (asi právě proto) obsahuje velice zajímavou pasáž k otázce dobrých mravů.

Dobré mravy IV

III.ÚS 1976/09 čl. 29

Zásada souladu práv, resp. jejich výkonu s dobrými mravy představuje významný princip, který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro uplatnění pravidel slušnosti (ekvity). Pojem "dobré mravy" nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou*, což ve svých důsledcích znamená nastoupení cesty nalézání spravedlnosti.

*Ekvita - abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem.

Takto psáno to vypadá krásně, ale lze si jen těžko přestavit, že by si nějaký novodobý polobůh (soudce) něco nechal „přikazovat“, stejně jako že by byl schopen si vytvořit „abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem“, když trpí jejich hlubokou neznalostí (viz. BÍDNÝ SOUDCE).

 

—————

Zpět