05.08.2011 10:21

Průtahy soudu při návrhu na snížení výživného – maření úkolu úřední osoby

Na straně povinného může dojít ke změně poměrů (např. ztráta zaměstnání), která zakládá novou úpravu výživného. Jedinou legitimní cestou, pro změnu vyživovací povinnosti, je podání návrhu na snížení výživného k soudu. Co však dělat, když je soud nečinný? Dříve, než na vás podá trestní oznámení matka nezletilého dítěte nebo zletilé dítě pro zanedbání povinné výživy,

podejte trestní oznámení pro maření úkolu úřední osoby na svého soudce!

 

Více informací naleznete v novém článku v rubrice Rukojeť kverulanta

Průtahy soudu při návrhu na snížení výživného – maření úkolu úřední osoby 

—————

Zpět