01.06.2012 17:19

Registrační značky byly ze všeho nejdůležitější

Ve středu probíhalo pravidelné jednání vlády, na kterém mělo padnout již jednou odložené rozhodnutí, které mělo vyřešit katastrofální finanční situaci věznic. Před jednáním vlády diletant spravedlnosti Pospíšil vyhrožoval: „Potřebuji miliardu, jinak za klid ve věznicích neručím“. 

Hrozba nepokojů ve věznicích, které mohou přerůst i v hromadný útěk nebezpečných zločinců je velmi vážná věc a po šíření takové poplašné zprávy by asi každý občan rád slyšel, jak vláda věc vyřešila. Výstupy z jednání vlády se na internetových stránkách vlády však objevují až s určitým časovým odstupem. Čerstvé informace tak lze získat jedině od novinářů, kteří se účastní tiskové konference po skončeném jednání vlády.

Podle obsahu zpráv byl pro novináře asi nejdůležitějším bodem jednání vlády změna zákona o registru motorových vozidel, která bude umožňovat registrační značky na přání.  O řešení situace ve věznicích v hlavních zpravodajských médiích nepadlo nikde ani slovo. Po důkladné lustraci internetových stránek vlády se Adikii podařilo vyhledat zvukový záznam tiskové konference a hned samotný úvod v podání svazáka Nečase jasně naznačoval, že informace o řešení situace ve věznicích není na programu tiskové konference. Po předrmolení referátů jednotlivých ministrů přicházejí na řadu dotazy novinářů: „Také si pořídíte registrační značku na přání?“

Veselou atmosféru tiskové konference (dle smíchu přítomných ministrů) zmrazil až dotaz Tomáše Drahoňovského (Prima Family) na situaci ve vězeňské službě. Odpověď diletanta spravedlnosti Pospíšila se však do zpráv nedostala.

Provoz věznic je zatížen tím, že justice výrazně zvýšila svojí výkonnost v  trestní oblasti, kdy se snížil počet nedodělků, proto také máme více odsouzených“, vysvětloval diletant spravedlnosti Pospíšil. V podstatě ani nelhal. Justice skutečně musela hodně přidat na výkonu, aby během tří let zdvojnásobila počet nepodmíněně odsouzených za neplnění výživného. Otázkou však je, zda právě o takové zvýšení výkonu občané stojí a zda by raději neviděli zvýšení výkonu u korupce a rozkrádání státních prostředků předraženými zakázkami.

U odkazovaného článku „Potřebuji miliardu, jinak za klid ve věznicích neručím“  také byla anketa, která vcelku jasně ukázala, že občané další mrhání financemi ze státního rozpočtu odmítají.

Vláda lidu nevyslyšela hlas lidu a diletant spravedlnosti Pospíšil dostal souhlas s navýšením rozpočtu věznic. Ze státního rozpočtu dostal přidáno ale „jen“ 150 miliónů a „zbytek“ 550 miliónů tvoří „přesuny“ uvnitř resortu. Volných 250 miliónů se našlo v kapitole „sociálních dávek zaměstnanců vězeňské služby“. Dalších volných 150 miliónů se našlo „nespotřebovaných výdajů resortu spravedlnosti“ a 150 miliónů má jit z „justiční sekce“, ale ty se zatím nepodařilo „identifikovat“ (pravděpodobně myšleno najít).

Část záznamu tiskové konference, kde diletant spravedlnosti Pospíšil představuje "řešení" kolapsu věznic.

Diletant spravedlnosti Pospíšil to měl spočítané na miliardu a vládě se podařilo „identifikovat“ jen polovinu požadované částky 550 miliónů.

A kde je nějaké systémové řešení situace do budoucna? Vážný problém se tak jen odsunul, aby o několik měsíců později opět vyplaval a to možná právě v té nejhorší podobě, kterou dnes diletant spravedlnosti Pospíšil vyhrožuje.

ZDE se můžete p řipojit k otevřenému dopisu prezidentovi s žádostí o udělení milosti všem občanům České republiky.

 

Zejména kapitola „sociálních dávek zaměstnanců vězeňské služby“ je tak podivná, že si k tomu Adikia vyžádá podrobnější vysvětlení. Možná více než Adikia by se o to měli zajímat hovádka z justiční ochranky, která spadá pod Vězeňskou službu. Soudci si na platy sáhnout nedají a soudcovská ochranka podle všeho přijde o prebendy. Při jejich inteligenci jim to asi ani tak nedojde, že „stojí na špatné straně“.  

—————

Zpět