26.03.2012 00:43

Ruský ministr spravedlnosti zaručeně není buzna

Stejnopohlavní chlípnost (homosexualita) byla potírána už od raného středověku. Podobně jako u jiných odchylek od křesťanského učení spadala pod jurisdikci církevních soudů. Od 11. století byly případy stejnopohlavní chlípnosti a zoofilie předávány světským soudům, což znamenalo návrat ke smrtelným trestům pro pachatele "ohavných hříchů proti přírodě“.

Počátkem dvacátého století se začala k proti přírodě chlípnému chování vyjadřovat lékařská věda. Doporučovalo se při projednávání trestných činů rozlišovat mezi vrozenou a získanou chlípností. Vrozená chlípnost proti přírodě byla považována za duševní poruchu a bylo doporučováno léčení s mírnějším trestem.

V sousedním Rakousku byla chlípnost proti přírodě trestným činem ještě do roku 1971.

To je jen stručný vývoj právních postojů ke stejnopohlavní chlípnosti převzatý z velice zajímavého a poučného článku Historie právních postojů k homosexualitě od Ivo Procházky (Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha) a Helmuta Graupnera (Rakouská sexuologická společnost, Vídeň).

Právní postoje ke stejnopohlavní chlípnosti v evropském kontextu prošly několika liberalizačními obdobími. Výsledkem toho se dnes na veřejném prostranství (v ulicích Prahy) beztrestně a dokonce pod záštitou některých politiků pořádají megapárty oslavující a propagující ohavnou chlípnost proti přírodě a v čele Ministerstva spravedlnosti je už ve druhém funkčním období osoba trpící "duševní poruchou vrozené chlípnosti" (dle názoru lékařské vědy z počátku dvacátého století), která nepochybně ovlivňuje jeho práci a tím i práci celého ministerstva. Není tedy divu, že zde není účinně chráněno právo na rodinný život a česká justice dlouhodobě porušuje svojí povinnost uplatnit všechny prostředky k zachování rodinné vazby mezi rodičem a dítětem (viz. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Prodělalová proti ČR z prosince loňského roku). Na místo toho je zde chlípnost proti přírodě zákonem o registrovaném partnerství posouvána až na úroveň tradiční formy rodiny.

Z historie právních postojů ke stejnopohlavní chlípnosti lze vysledovat, že po každém období liberalizace přichází období zesílené represe. Za komunistického režimu se o Rusku hovořilo jako o zemi, kde zítra už znamená včera. Toho propagandistické heslo je až dnes naplněno, kdy soud v jihoruském městě Krasnodaru označil za extremistickou homosexuální komunitu Pride house působící v černomořském letovisku Soči. Gayové podle soudu ohrožují ruskou suverenitu a územní celistvost, protože se nepodílejí na zvyšování počtu obyvatelstva Ruské federace. Výrok soudu následoval po rozhodnutí ruského ministerstva spravedlnosti, které odmítlo spolek gayů zaregistrovat. Aktivity komunity mohou být prý hodnoceny jako propaganda netradiční sexuální orientace a vyvolávat nepokoje. V odůvodnění rozsudku krasnodarského soudu se uvádí, že cíle hnutí

"jsou v rozporu se základy veřejné mravnosti, se státní ochranou rodin, mateřství a dětí".  

Zdroj Novinky.cz Homosexuálové ohrožují suverenitu a územní celistvost Ruska, uvedl soud

Kolika dětem a otcům ještě stejnopohlavní chlípná „politika“ Pospíšila zničí život, než bude potupně vyhozen ze svojí funkce a postaven před soud za ohrožování české suverenity a územní celistvosti?

 

—————

Zpět