21.10.2010 09:46

Soudkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Zlámalová soudí dál

Včera po osmi letech bezpráví padl u Městského soudu v Praze průlomový rozsudek, kterým byl zrušen konkurz na firmu Golf Ještěd pana Vébra.  K vyhlášení konkurzu na firmu pana Vébra v hodnotě několika desítek miliónů stačily soudkyni Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Zlámalové tři falešné faktury v hodnotě několika tisíc. Mimo to však pan Vébr musel čelit trestnímu stíhání, protože nespolupracoval s konkurzní mafií, kdy jim k veškerému majetku dobrovolně neodevzdal také „papíry“ na tento majetek (účetnictví). Označení konkurzní mafie se však netýká soudkyně JUDr. Zlámalové. Ta si jen nechala zaplatit výlet do Londýna , protože „nemohla vědět, že správce konkurzní podstaty je takový průšvihář“. V řeči kolegů soudců se to říká tak, že soudkyně a správce konkurzní podstaty mohli být v takovém vztahu, který vyvolával důvodné pochybnosti o tom, že ve věci bude rozhodováno nestranně. Soudkyně JUDr. Zlámalová soudí dál, protože její nadřízení (kolegové soudci) již dříve řekli, že věc je promlčena. 

Celý záznam z reportáže zde: zlamalova.wmv (5,1 MB) 

Silně mi to připomnělo soudkyni OS pro Prahu 4 Mgr. Winklerovou (dříve Zemanovou), která pověřila vypracováním znaleckého posudku Mgr. Likusovou, která v tu dobu nebyla jmenována soudní znalkyní a tedy ani nemohla být zapsána v žádném oficiálním seznamu soudních znalců.  

Pro neznalé věci nutno uvést, že pověření k vypracování znaleckého posudku je řečí tržního hospodářství výhra ve výběrovém řízení na provedení lukrativní zakázky, kde proplacení zakázky je garantováno státem.

Na případ jsem již dříve upozornil ministra spravedlnosti JUDr. Pospíšila. Jediným výsledkem je zatím zpráva odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti, podle které soudkyně Mgr. Winklerová našla vizitku na „znalkyni“ Mgr. Likusovou v kanceláři soudu, kdy v tu dobu u soudu nefungoval internet, a proto musela vyhledat soudního znalce tímto nestandardním postupem. Proti soudkyni Mgr. Winklerové jsem opakovaně vznesl námitku podjatosti, kdy lze mít důvodné pochybnost o tom, že ve věci bude rozhodováno nestranně. Soudkyně Mgr. Winklerová se však necítí podjatá a to bohatě stačí k tomu, aby byly moje námitky podjatosti stále zamítány a rozhodovala v mých věcech dál.

Luboš Meszner 

Zpráva odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti zde: dopis ojdMSp.pdf (535,9 kB)

—————

Zpět


Anketa

Lze zajistit nezávislost justice pouze vysokými platy soudců a dalšími výhodami které z této funkce vyplývají ?

Ano (71)
65%

Ne (22)
20%

Nevím (16)
15%

Celkový počet hlasů: 109