08.02.2012 21:10

Sváček dostal od senátu červenou kartu

Přes veškerou snahu prezidenta Klause zvrátit negativní postoj senátorů ke zvolení předsedy Městského soudu v Praze Sváčka ústavním soudcem dnes senát v tajném hlasování ukázal červenou kartu jeho kariérnímu postupu. Pomyslná červená karta nesla znaky komunistického zločineckého režimu srp a kladivo, protože Sváček byl členem předlistopadové zločinecké KSČ, do které vstoupil krátce před listopadem 1989, kdy už zde byla úroveň lidských práv udržovaná zločineckým režimem dále neudržitelná a dnes se ani trošku nestydí kandidovat na post, ze kterého by měl dohlížet na základní lidská práva občanů.

Letitá práce pana Tomáše Peciny, kterému se ve spolupráci s mladým vynikajícím advokátem JUDr. Petrem Kočím Ph. D. podařilo odtajnit jména soudců s komunistickou minulostí, tak přináší svoje ovoce.

Citace z nálezu Ústavního soudu I. ÚS 517/10

Hodnotový systém členů KSČ byl často odchylný od hodnotového systému moderního demokratického právního státu; z povahy věci mohl - a stále může – ovlivňovat (v té které míře) rozhodnutí jednotlivých soudců - členů KSČ.  Zde není myšlena event. podjatost soudců - členů KSČ, ale soudcův výklad zákona a rozhodování, nezávislé a nestranné, podle nejlepšího svědomí a vědomí, tedy i dle vlastního hodnotového systému, včetně úrovně smyslu pro ochranu základních práv a svobod. Členství v KSČ u soudců může značit sníženou citlivost k lidským právům, které komunistický režim flagrantním způsobem porušoval. Nemusí jít přitom o determinaci rozhodování pouze hodnotovým systémem soudce jako člena KSČ, nýbrž i o metodologii výkladu a aplikace práva typickou pro komunistickou ideologii a celkově pro její koncepci práva vůbec. Literatura poukazuje na prolnutí komunistické ideologie s legislativním optimismem; právo bylo identifikováno jen se zákonem, navíc velmi primitivně pojatým (tedy zákonem zbaveným relevantních hodnot, principů a svého účelu).  Analýza relevantních hodnot byla nahrazena opakováním několika marxistických frází, vývoj socialistické společnosti byl „vědecky“ plánován, což justifikovalo nadměrný důraz na zákonnou úpravu a současně všeobecné podcenění soudcovské kreativní činnosti. Koncepce komunistického práva tak byla založena na extrémním formalismu a legalismu, spojeném s jednoduchým kognivistickým modelem interpretace práva, a na jednoduché koncepci pramenů práva, což je ostatně intelektuálně podstatně jednodušší než komplexní sofistikované koncepce pojetí práva na přelomu 20. a 21. století.

Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců!

„Prokázalo se, co jsme do té doby jen tušili: byli to právě bývalí komunisté, kdo stojí za těmi nejhoršími rozsudky a největšími excesy české justice posledních dvaceti let. Právě oni tvoří páteř a základ toho, co jsme si uvykli nazývat justiční mafií“: říkají signatáři petice Bez komunistů!, kterou k denšnímu dni podepsalo 1528 občanů.
 

—————

Zpět