18.07.2011 09:48

Tabulky výživného v nálezu Ústavního soudu

Tabulky výživného se už objevily i v nálezu Ústavního soudu. Přestože téměř v každém nálezu Ústavního soudu najdeme větu o nepřípustné libovůli při rozhodování obecných soudů, ani v tomto nálezu Ústavní soud v otázce výživného nepřekročil svůj stín a hrubé porušování čl. 4 Listiny základních práv a svobod určováním výživného podle momentální nálady soudce jako nepřijatelnou libovůli nevnímá. Jde tedy spíše jakousi „první vlašťovku“ k tabulkám výživného, ale i tak může být užitečná.

Nález byl zařazen do judikátů na stránce VÝŽIVNÉ -  Tabulky výživného v nálezu Ústavního soudu

—————

Zpět