08.03.2011 15:45

Tisková konference podle ministra spravedlnosti ČR

Dnes se v budově Ministerstva spravedlnosti (státní úřad) České republiky (údajně právní stát) konala tisková konference ministra spravedlnosti (státního úředníka) JUDr. Pospíšila k novele zákona o státním zastupitelství (věc veřejná).  Pokud se v průběhu dne nestane nějaká „zajímavější“ událost (třeba potlačování práv romských spoluobčanů nějakým starostou), jistě přinese informace z konference celá řada médií. Vždy se však bude jednat o zkratovité reportáže v rozsahu maximálně jedné minuty s minimální vypovídací hodnotou. Jsou zde však také média úzce zaměřená na určitou oblast, která přinášejí občanům plnohodnotné informace. V oblasti soudnictví je to internetové médium Justice TV. Veškeré videozáznamy (svobodné vyhledávání informací) pro toto médium jsou pořizovány na základě platného živnostenského listu (vydaného státem). 

Listina základních práv a svobod

Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

Kde jinde by už mělo být dbáno na dodržování základních lidských práv, než právě na Ministerstvu spravedlnosti?  

    

Do budovy Ministerstva spravedlnosti vcházejí pracovníci různých médií včetně redaktorů Justice TV a začínají se dít záhadné nevysvětlitelné věci.  Aniž by se někdo redaktorů Justice TV vůbec stihl legitimovat, byli justiční ochrankou odkázáni na místní telefon s tím, že mají hovor. Po zvednutí telefonu se ozvalo „tiskové oddělení“ ministerstva spravedlnosti.

Justice TV: O co jde?

Tiskové oddělení: Něco jste chtěli?

Justice TV: Ne!

Tiskové oddělení: Tak to je nějaký omyl.

Poté se redaktoři řádně legitimovali a prošli kontrolou přes bezpečnostní rám a justičního ochránce. Zde je dohnal justiční ochránce, který je odkazoval na místní telefon.

Justiční ochránce: Jak jste se domluvili?

Justice TV: Nijak. Šlo o nějaké nedorozumění.

Justiční ochránce: Já vás tam ale nesmím pustit.

Justice TV: Proč? Kdo to řekl?

Justiční ochránce: Nevím proč a nevím kdo to nařídil.

Následně se pak na celém Ministerstvu spravedlnosti nenašel jediný úředník, který by k tomu něco řekl.  Videozáznam se připravuje.

Bál se ministr spravedlnosti, že dostane nějakou nepříjemnou otázku?

Třeba kdy očistí justici o normalizačních komunistů?

Nebo jak je daleko s tvorbou tabulek výživného?

------------------------------------------------------------------------

Omluva

Ředitelka tiskového odboru Ministerstva spravedlnosti se dne 10. 3. 2011 omluvila za „nedopatření“, kdy bylo redaktorům Justice TV znemožněno právo svobodně získávat informace (účastnit se tiskové konference ministra spravedlnosti). Zároveň ale upozornila, že není žádoucí „vyvolávat konfliktní situace za účasti televizních kamer“. Otázkou je, co si pod tím představuje. Zda je tím myšlen např. hysterický projev nějakého „nespokojeného účastníka soudního řízení“, který se „chce dostat do televize“ nebo zda je tím myšleno pokládání „nepříjemných“ otázek.

Redakce Justice TV má především zájem o informace a na rozdíl od „neznámého“ zaměstnance Ministerstva spravedlnosti, který vydal pokyn ke konfliktní situaci (zamezení přístupu na tiskovou konferenci), žádné konfliktní situace nevyvolává.  Redakce Justice TV omluvu přijala a nechce věc dále „rozmazávat“. Videozáznam incidentu proto nebude zveřejněn. Bude pouze archivován pro případ, že by se mělo „nedopatření“ opakovat.

Dobrý den pane Patero,

omlouvám se Vám za to, že Vám v úterý 8.3.2011 nebyl umožněn přístup na
tiskovou konferenci ministerstva spravedlnosti. Zařídím, aby se to napříště
neopakovalo. Pokud jste akreditovaným novinářem, kterému se jedná o seriózní
získávání informací z úřadu státní správy, a nikoliv o veřejné vyvolávání
vyhrocených konfliktních situací za účasti televizních kamer, jistě
neexistuje důvod, proč byste se tiskových konferencí ministerstva nemohl
účastnit. V opačném případě bychom samozřejmě museli trvat na tom, abyste
akce pořádané v objektu ministerstva nenavštěvoval. Věřím ale, že k podobným
opatřením jistě nebude třeba přistupovat.

S pozdravem

Mgr. Tereza Palečková   
ředitelka tiskového odboru, tisková mluvčí

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

—————

Zpět