21.11.2011 00:02

Ukáže svojí pravou tvář - POZVÁNKA

Vážení přátelé.

Podle předchozí „opatrovnické“ úpravy, vycházející z momentální nálady soudkyně Mgr. Winklerové, bych měl dnes již dospělému synovi plnit výživné ve výši 80 % mého skutečného příjmu. Likvidační výměr jsem se řadu let snažil změnit na reálně splnitelné výživné. Syn Petr Meszner se však jakékoliv dohodě vyhýbá a pro jistotu s vlastním otcem raději ani nekomunikuje. Pro justici zaplevelenou bývalými komunisty je reálný výměr nebo korektiv práva na výživné pro rozpor s dobrými mravy věc naprosto neslýchaná. Výsledkem všeho snažení tedy byla jen ještě větší civilně i trestně právní šikana.  

Vládnoucí představitelé stále hovoří  o jakémsi právním státě, tak jsem v souvislosti s vydáním metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného (tabulky výživného) podal návrh na úpravu výživného. Triviální výpočet výživného podle tabulky však byl pro soudkyni JUDr. Smitkovou nadlidský výkon, protože nepochopila ani smysl žaloby (kdo komu má platit výživné).  Z jednoduchého řízení, které lez rozhodnout při jediném jednání, se tak stal monstrproces, ve kterém jsem byl vedením Obvodního soudu pro Prahu 4 křivě obviněn z trestného činu, jen protože jsem si dovolil ostřeji upozornit na zoufale nekvalitní práci justice. Bezmála po dvou letech se teď snad dostaneme k meritu věci.

Dovoluji si Vás tedy pozvat na jednání, které se bude konat dne:

25. listopadu 2011 (pátek) v 10:00 hod.

v místnosti č. 1.308 (1.patro – č. dv. 308) v justičním areálu na Míčánkách.

Jednání již bude vedeno s „vyměněným“ soudcem JUDr. Filipem Liškou, který se i přes podanou námitku podjatosti snažil spor vyřešit. Na rozdíl od jiných soudců se však nijak nesnažil překračovat platné zákony a námitku podjatosti či upozornění na povinnost soudu pořizovat audio záznam přijal s naprostým klidem. Stranám předestřený směr rozhodnutí je na poměry naší justice unikátní.

  • I když se jedná o sporné řízení, údajně může „soud“ překročit žalobní návrh. Soud tedy může stanovit výživné někde mezi částkou uvedenou v žalobním návrhu a výživným podle předchozího rozhodnutí.
  • Při denním studiu na vysoké škole sice vyživovací povinnost trvá, ale je obvyklé, že si „student“ životní náklady již částečně zajišťuje sám.  

Než soudce JUDr. Filip Liška ukáže svojí pravou tvář, lze jen těžko předvídat výsledek. Jednání tak bude do poslední chvíle dramatické a napínavé. Proto budu velice rád, když mě podpoříte svojí přítomností. Po skončeném jednání jste všichni srdečně zváni na malé pohoštění.

Luboš Meszner

—————

Zpět