09.02.2012 23:33

Ústavní soud vydal průlomový nález

Ústavní soud dnes vydal průlomový nález, který převrací naruby všechny platné zákony a plně vysvětluje všechna rozhodnutí soudů, která se nám právu neznalým občanům zdála jako v rozporu se zákonem.

Právní věta průlomového nálezu:

Soud může rozhodnout v rozporu se zákonem, neboť se může jednat o pouhé zdání, že to je v rozporu se zákonem.

Ústavní soud dnes rozhodoval o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 2 (místně příslušný soud u žalob na odškodění) na zrušení části zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, protože je protiústavní. Doposud platilo pravidlo, podle něhož kdo se vlastní vinou dostane do vazby, nemá nárok na odškodnění od státu, i když se nakonec ukáže, že je nevinný. Zavinění vlastní vazby může spočívat například v tom, že stíhaný člověk nespolupracuje v trestním řízení nebo se skrývá. (Kdo by se také nechal jen tak trestně stíhat, když nic neprovedl?!)  Podle Ústavního soudu však není důvod tuto část zákona rušit, protože ji lze vykládat i tak, aby nedocházelo k porušení práv lidí. Zákon prý nevylučuje, aby soudy odškodnění přiznaly i ve výjimečných případech, kdy si uvalení vazby nějakým způsobem přivodili sami obvinění. Ústavní soud tak naznačil, že soud může teoreticky odškodnění přiznat, ačkoliv zákon zdánlivě takovou možnost nepřipouští.

Zdroj ČT 24 Odškodnění za vazbu způsobenou vlastní vinou dál nebude

To je vskutku převratný právní názor aplikovatelný na jakýkoliv jiný případ a vše záleží jen na kreativitě příslušného soudce.

—————

Zpět