15.03.2012 00:45

Vyhlášení výsledků ankety Žblebt roku 2011

Dne 12. března 2012 byly vyhlášeny výsledky ankety Žblebt roku 2011 o nejpodivnější a nejhloupější výrok známých osob na téma rozvodu a porozvodové péče o děti uspořádané internetovým portálem Střídavka.cz. V rámci vyhlášení výsledků ankety přednesla ředitelka A centra Mgr. Hana Perglerová svoje osobní zkušenosti se střídavou péčí. Při diskusi pak advokátka Mgr. Dana Burdová sdělovala svoje letité zkušenosti s prací soudů v opatrovnických sporech a bezděky odkryla podstatu opatrovnických sporů.

Tady nikdy nešlo o výchovu dětí po rozvodu.

To není až takový problém.

Tady jde především o výživné!

K tomuto závěru jsem dospěl už dávno, proto považuji snahy o legislativní změny ve prospěch střídavé péče za slepou uličku a tuto cestu jsem opustil. Výživné se postupem doby přeměnilo na nástroj k citové, právní a ekonomické šikaně, skrze který si rozvedení rodiče vyřizují svoje účty za „pokažené“ manželství, na čemž nechutně participují soudci a advokáti.  

Pokud výchova dětí není až takový problém, zavedení jasných zákonných pravidel pro stanovení výživného by tedy mohlo řadu rodičů (o rozvod nejčastěji žádají matky s vidinou výživného jako nástroje na likvidaci otce viz. feministické diskuse) odradit od rozvodu, značně by to usnadnilo dohody o uspořádání poměrů po rozvodu a nevyhrocovala by se porozvodová péče o dítě.

Luboš Meszner - Adikia.cz   

Advokátka Mgr. Dana Burdová také vyzvala všechny otce, aby boj s justicí o děti předem nevzdávali. K tomu lze jen připojit úvahu emeritního soudce Ústavního soudu Vladimíra Čermáka.

Všechno právo ve světě bylo vybojováno na těch, kteří se mu vzpírali. Právo není pouhým pojmem, ale živou silou, nepřetržitou prací celého národa. Všechny vymoženosti, jež historie práva může zaznamenat – zrušení otroctví a nevolnictví, dosažení nejrůznějších svobod – byly vydobyty bojem trvajícím i celá staletí. Odpor proti bezpráví je povinnost nejen k sobě samému, neboť je splněním příkazu mravního sebezachování – ale je současně povinností i vůči celku. Hájí-li jednotlivec své právo, hájí tím současně platnost prává vůbec. Odpovědnost nemají pouze ti, kteří zákon přestupují, ale i ti, kteří neměli odvahu jej uhájit.

emeritní soudce Ústavního soudu Vladimír Čermák

Vyhlášení výsledků ankety Žblebt roku 2011 zkrácená verze. Plná verze bude zveřejněna na www.stridavka.cz.

—————

Zpět