01.07.2012 13:09

Zde už pomůže jedině Hérákles

Jako blesk z čistého nebe přišlo odvolání diletanta Pospíšila. Tak se to může jevit lidem, kteří o justici vůbec nic nevědí a mají pouze přikrášlené informace z médií, kde si diletant Pospíšil nutno říct úspěšně zejména pomocí sexuálního partnera Moravce (ČT) vytvářel obraz pracovitého a snaživého ministra, a kde panuje tvrdá cenzura všeho, co se týká zločinné politiky státu a justice v oblasti rodinného práva.

Svazák Nečas odvolání diletanta Pospíšila odůvodnil rozpočtovou nekázní demoralizující ostatní členy vlády. V tom má svazák naprostou pravdu, ale protože k tomu nepodal žádné vysvětlení, otevřel tím prostor pro konspirativní spekulace, kterých se chytly jako ryba na červa dokonce i zahraniční média. Pokud by mělo mít nějaký vliv na šetření korupce vysokých politiků jmenování či nejmenování nějaké doposud bezvýznamné státní zástupkyně Bradáčové do vysoké funkce soustavy státních zastupitelství, tak to rozhodě nesvědčí o dobrém stavu naší justice. Bradáčová je tím odepsána, protože její jmenování bude považováno jako odměna za kazu Ratha, která nepochybně poškodila socany a ve hře jsou i spekulace o krytí podvodů vysokých funkcionářů vládnoucí koalice. To má odvést pozornost od skutečných důvodů odvolání diletanta Pospíšila, který zavinil stomiliónové škody a vězenství přivedl k totálnímu kolapsu. Proč to svazák neřekl takto otevřeně?

Jak dlouho by byl premiérem, kdyby otevřeně řekl, že vynakládá desetinásobek průměrného výživného na věznění neplatičů výživného, kteří nejsou pro společnost nijak nebezpeční a matky samoživitelky a potřebné děti nechá živořit?  Jak dlouho by byl ve funkci, když snížil platy učitelům, zdravotníkům, hasičům a zároveň by teď souhlasil s navýšením rozpočtu na vězeňskou „dovolenou“ neplatičům výživného? Jak dlouho by byl ve funkci, kdyby otevřeně přiznal, že se také podepsal pod nový Trestní zákoník, který zpřísnil znaky trestného činu zanedbání povinné výživy, zdvojnásobil tresty a ve svém důsledku tím přivodil kolaps vězeňství? Jak by teď vypadal před celou společností, když ještě před několika lety jako ministr práce a sociálních věcí veřejně sprostě urážel rozvedené otce, kteří upozorňovali na nesmyslnost věznění neplatičů výživného?

Každý den díky bezbřehému diletantství Pospíšila vyhazujeme ze státního rozpočtu 2, 5 miliónu. Tyto informace měl nepochybně i prezident Klaus a to nejen z dopisu Adikie (Žádost o udělení milosti všem občanům ČR). Protože asi jako jediný vysoký politik pochopil nesmyslnost věznění neplatičů výživného a pravidelně jim uděluje svoji milost, nikdo se tedy nemůže divit, že s odvoláním diletanta Pospíšila neváhal ani vteřinu. Je dokonce možné, že nápad na odvolání diletanta Pospíšila přišel z hradu a svázak byl jen poslušným vykonavatelem. Nasvědčuje tomu dopis ze dne 25. června 2012 (dva dny před odvoláním Pospíšila) tajemníka kanceláře prezidenta Jakla, který přišel jako odpověď na Žádost o udělení milosti všem občanům ČR.

Není podstatné, zda kancléř Jakl se vším zcela souhlasí, podstatné je, že diletant Pospíšil skončil! Otázkou je, kdo bude jmenován novým ministrem spravedlnosti. Jako nástřel byly veřejnosti podstrčeni - první náměstek ministra spravedlnosti Volák a poslanec Benda. Bylo by asi zvrácené si myslet, že za diletantstvím stojí pouze samotný Pospíšil a první náměstek Volák v tom nemá prsty. Volák je tedy jako nástupce Pospíšila naprosto nepřijatelný. Proti poslanci Bendovi může mít řada lidí výhrady. Například novináři (kam dnes už patří i Adikia) za náhubkový zákon. Studium plzeňských práv také není dobrou vizitkou. Nelze však nevidět, že se jako jeden z mála poslanců aktivně zajímal o novelu Zákona o rodině ve prospěch střídavé péče a tuto novelu i podporoval. Asi jako jediný se také otevřeně přiznal, že se při přijímání nového Trestního zákoníku, kterým bylo zpřísněno neplnění výživného tvrdě „seknul“ (viz. Po stopách delkietanství).

Ideálním ministrem spravedlnosti by byl Hérákles. Král Eurystheus uložil bájnému silákovi Héráklovi jako pokání za jeho předešlé zlé činy vykonat dvanáct obtížných úkolů, které mu vymýšlel. Pátým úkolem v řadě bylo vyčištění chlévů krále Augiáše, který měl ohromná stáda dobytka; bohové navíc zařídili, že stáda byla plodná a odolná vůči všem nemocem. A když třicet let nikdo nekydal hnůj a puch zamořoval celý Peloponéský poloostrov, měl zasáhnout Hérákles. Ten obhlédl situaci a za slib odměny - desetiny stád - slíbil, že bude večer vše čisté a uklizené. Pak prorazil na dvou místech zdi a změnil tok dvou blízkých řek Alfeios a Péneios, jejichž proud se pak prohnal chlévy a stájemi. Úkol byl večer hotov.

Ilustrační foto. Nový ministr spravedlnosti Hérákles hledá trasu, kterou svede Vltavu k Ministerstvu spravedlnosti.

—————

Zpět