Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

Vítejte na stránkách Adikia - daimón bezpráví

Tyto stránky vznikly s ohledem na skutečnost, že se soudcovská nezávislost vymkla z mantinelů daných Ústavou ČR a dosáhla absolutní nezávislosti na celé společnosti. Ze soudců se tak stala jiná kategorie občanů na úrovni daimónů. Daimón byla v řecké mytologii  zvláštní božská bytost, která ovlivňuje osudy člověka. Protože na světě existuje nejen spravedlnost a právo, ale i bezpráví, muselo mít i to svoji bohyni. Byla jí Adikia, sestra bohyně spravedlnosti Iusticie. Na rozdíl od bohů vzešli soudci jmenováním z prostého lidu. Lidské vlastnosti jim tedy zůstaly i ve funkci novodobých daimónů. Jestliže měli svého boha panovníci, kováři, námořníci, lékaři, zloději atd., je jen pochopitelné, že ho musela mít i taková početná skupina lidí, jako jsou hlupáci. Bohem hlouposti je Momós. Vrcholem jeho hlouposti bylo, když se odvážil kritizovat nejvyššího boha Dia. Měl prý dát býkovi oči nikoli na čelo, ale na rohy, aby lépe viděl, kam trká.

Může prostý občan upozornit novodobého daimóna,

že opakovaně udělal hrubou chybu a požadovat, aby tuto chybu opravil, aniž by boha soudce nerozlítil do té míry, že na něj uvrhne zlou kletbu v podobě kriminálu?

Sledujte jeden takový příběh prostého občana! Celý příběh je uveden na záložce PŘÍBĚH

 Upozornění návštěvníkům

Prohlížení těchto stánek může vyvolávat vedlejší účinky jako: bolest hlavy, deprese, třes, poruchy soustředění, zmatenost, zažívací potíže, přecitlivělost, podrážděnost, zlost, agresivní nebo nepřátelské chování, neklid, úzkost, nespavost, halucinace, sexuální disfunkce, inkontinenci, anorexii, zvýšený nitrožilní tlak a sebevražedné myšlenky.   

 


Anketa

Která z mýtických postav nejlépe vystihuje naše soudce?

Adikia (2 819)
30%

Iusticia (1 013)
11%

Momós (2 013)
21%

jiná postava (1 621)
17%

nevím (2 041)
21%

Celkový počet hlasů: 9507