06.04.2012 11:06

Aby mě beránek nepokakal – pokračování PŘÍBĚHU

K Velikonocům patří dávat dárky, stejně jako mazanec či pomlázka. Jde o starou tradici a obdarovávání mělo být výrazem radosti nad Ježíšovým vzkříšením. Měly se odpouštět dluhy a neměla se vyžadovat otrocká práce.

S ohledem na moje nízké příjmy do značné míry negativně ovlivněné soustavným vyřizováním soudních záležitostí a úskočným trestním stíháním z iniciativy syna Petra Mesznera i soudců Obvodního soudu pro Prahu 4, jsem v jedné věci požádal soud o prominutí soudního poplatku. 

Nad čím se radovala soudkyně Mgr. Jarešová těžko říct, možná nad tím, že jsem opět neuspěl s námitkou její podjatosti, ale aby mě beránek nepokakal, překvapivě mě obdarovala usnesením, kterým mi odpustila 4 000,- Kč na soudních poplatcích.

A protože by se neměla vyžadovat ani otrocká práce, její rozhodnutí je zároveň vynikajícím argumentem k odvolacímu řízení o úpravě výživného, kde mi soudce JUDr. Filip Liška otrocké práce uložil vyměřením výživného z ryze teoreticky dosažitelného příjmu dle nabídky volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce a teoretického přivýdělku ještě z druhého zaměstnání.

K žádosti o snížení soudního poplatku jsem soudu předložil „soudní majetkové přiznání“ vzor 060 a daňové přiznání za rok 2010. Soud (soudkyně Mgr. Jarešová) pak provedl další šetření na katastru nemovitostí a evidenci vozidel. Na základě provedených důkazů pak dospěl k závěru, že soudní poplatek podle sazebníku v částce 5 000,- Kč je poměrně vysoká částka a vzhledem k mým poměrům mi přiznal snížení poplatku na částku 1000,- Kč.

Přestože za každým rozhodnutím stojí konkrétní soudce, osobní odpovědnost soudců se v soudní hantýrce zakrývá zevšeobecněním –  rozhodl soud. Řečeno tedy soudní hantýrkou tak došlo k situaci, kdy Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že jednorázový poplatek 5 000,- Kč je nad moje možnosti a stejný Obvodní soud pro Prahu 4 rozhodl, že v mých možnostech je plnit 4 750,- Kč měsíčně, přičemž u obou rozhodnutí vycházel ze stejných důkazů.

Letos tak bude hodně veselo ještě více jak týden po Velikonocích u „Sváčkova“ soudu v Praze, kde bude dne 18. dubna v 9.00 hod. probíhat odvolací řízení k nařízeným otrockým pracím skrze neúnosné výživné.

—————

Zpět