22.10.2012 21:23

Adikia knihovna

Mezi muži se najde celá řada šmejdů, kteří jsou schopni pro politické koryto, za peníze či jiný prospěch jít proti rozvedeným otcům. Dokonce i mezi rozvedenými otci najdeme takové šmejdy. O těchto šmejdech běží na Adikii seriál článků Proč rozvedení otcové prohrávají. O to více je třeba si vážit všech, kteří nám rozvedeným otcům pomáhají. Jeden takový dobrý člověk se obrátil na Adikii, aby jejím prostřednictvím také přispěl „troškou do mlýna“. A není toho zrovna málo!

Zákony jsou dostupné na internetu, ale bez komentáře to jsou jen slova, která si lze vysvětlit všelijak (jak to běžně dělá soudní stolice). Kdo z rozvedených otců terorizovaných zlovolně vyměřeným výživným si může dovolit konzultace u advokáta? Kdo z nich si může dovolit nákup drahé právní literatury k samostudiu?  

Díky dobrému člověku všichni!

Adikia knihovna právní literatury

Nebylo jednoduché vybírat z bohaté nabídky právních předpisů vhodnou literaturu pro rozvedené otce. Tematicky se nabízel Zákon o rodině či Zákon na sociálně právní ochranu dětí. To by ale byly vyhozené peníze, protože jak by tyto zákony měly fungovat, všichni dobře víme, stejně jako proč nefungují. U naší soudní stolice se práva nedočkáme a tak první kniha byla vcelku jasná.

Evropská úmluva o lidských právech

Autor: Bobek, Michal, Kmec, Jiří, Kratochvil, Jiří, Kosař, David   

Rok vydání: 2012

1650 stránek

Cena 3690,- Kč

 

 

 

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší:

-originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních principů výkladu jednotlivých ustanovení a ilustracích jejich aplikace na konkrétních případech,

-odkazy na téměř 4 000 rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a bývalé Evropské komise pro lidská práva, se zvláštním důrazem na rozhodnutí týkající se České republiky a Slovenska, - početné citace do češtiny přeložených klíčových pasáží z nejdůležitějších rozhodnutí, funkčně zapojené přímo do textu komentáře,  

-kromě hlavního výkladu k jednotlivým v Úmluvě zaručeným lidským právům a základním svobodám také zejména podrobný rozbor fungování kontrolního mechanismu Úmluvy a dále mimo jiné kapitoly o metodách interpretace Úmluvy, jejím vnitrostátním působení, jejím vzniku a vývoji atd.,

-obsáhlé seznamy české a zahraniční literatury u každé kapitoly, - řadu užitečných příloh včetně věcného rejstříku a rejstříku všech citovaných rozhodnutí

Kniha pochopitelně není určena jen pro přípravu na stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ale pomůže vám ujasnit si vaše základní práva, kterých se musíte domáhat především na zdejší soudní stolici.

Rozvod v našich poměrech je vstupenkou do trestního práva a tak i volba druhé knihy byla rychlá.

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

3. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2012

Autor: Prof. JUDr. Jiří Jelínek CSc. a kolektiv

1300 stránek

Cena 1350,-Kč

 

 

 

 

Třetí vydání oblíbeného souboru trestních kodexů zachycuje prvních osm novel trestního zákoníku, další z dlouhé řady novel trestního řádu a novou judikaturu. Po vydání nového trestního kodexu nedochází k žádoucí legislativní stabilitě v oblasti trestního práva hmotného, nýbrž nový kodex je průběžně novelizován. Současně probíhají neustálé novelizace starého trestního řádu z roku 1961, který koexistuje s rekodifikovaným trestním právem hmotným. Publikace proto zachycuje průběh posledních novelizací trestního zákoníku i trestního řádu a doplňuje aktuální judikaturu k oběma kodexům. Zejména je třeba upozornit na výklad poslední novely trestního řádu, která přináší českému trestnímu právu dosud neznámý institut dohody o vině a trestu a rozšiřuje možnosti uplatnění institutu tzv. spolupracujícího obviněného.

Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu nejsou vyčerpávajícím komentářem, ale mají přispět k rychlé aktuální orientaci o obsahu a smyslu příslušného ustanovení. Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší judikatura tam, kde to bylo možné, podřazena k novým, často jen přečíslovaným ustanovením nového trestního zákoníku, a čísla paragrafů byla až na výjimky opravena tak, aby odpovídala novému trestnímu zákoníku.

Na závěr jsou připojeny další aktualizované právní předpisy týkající se trestního práva:

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže,

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob,

Advokátní tarif.

Každý z členů klubu Adikia se stává spoluvlastníkem těchto knížek. Za jejich zapůjčení tedy nemusí platit žádný poplatek, stejně tak ani za členství v klubu Adikia. Obvykle postačuje prostudovat jen potřebnou pasáž (několik stran) a je tedy zbytečné mít u sebe celou knihu. Ta může dál sloužit někomu jinému. Příslušnou pasáž si můžete vybrat z obsahu knih, který je uveden na stránkách Adikia klub nebo dotazem na email infoadikia@seznam.cz.  

—————

Zpět