14.03.2013 13:45

Antimonopolní úřad se zajímá o odměny exekutorů

Po revoluci mělo slovo „státní“ stejný význam, jako „nepružný“ či dokonce „nefunkční“.  Až na světlé výjimky to platí ještě dnes. Stejně se tedy pohlíželo i na „státní“ soudní exekutory. Jakási hlava tedy přišla s nápadem, že se exekuce svěří do rukou soukromým osobám, protože soukromník je pružnější a snaživější než stát. Myšlenka to snad nebyla špatná, pokud by však exekuce plnily svůj primární účel a postupně se nestaly nástrojem zneužívání práva k bezpracnému zisku. Tisíce lidí bylo exekutorsko-advokátní a justiční mafií ožebračeno, než skrze Ústavní stolec dostali ránu přes hrabivé pazoury. Teď si na ně brousí zuby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Antimonopolní úřad).

Antimonopolní úřad se zajímá o odměny exekutorů

Antimonopolní úřad (ÚOHS) začal prošetřovat činnost exekutorské komory, podezřívá ji z porušení pravidel hospodářské soutěže. Šetření se týká použití takzvaného exekutorského tarifu, oznámil v pondělí bez dalších podrobností šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Exekutorská komora o žádných pochybeních neví.

Zdroj Novinky.cz Antimonopolní úřad se zajímá o odměny exekutorů

Jde o naprosto geniální vychytávku, jak exekutorské šmejdy uvařit ve vlastních výkalech, která se zrodila díky skvělé práci redaktorů České televize (Česká televize zasadila tvrdou ránu zločincům). Exekutora všichni vnímají především jako úřední osobu s obrovskou pravomocí, ale soukromý exekutor je normální firma podnikající za účelem dosažení zisku, nebýt ….

…nebýt pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže soudních exekutorů – etického kodexu exekutorů.

Exekutorský "etický" kodex

Pokud exekutor účtuje odměnu, která je nižší než platná odměna tarifní, nebo za provedené služby neúčtuje odměnu žádnou, dopouští se závažného porušení pravidel soutěže mezi exekutory.

A tato kartelová dohoda je právě důvod, proč se Antimonopolní úřad údajně zajímá o exekutory. Na stránkách Exekutorské komory je však uvedeno, že o tom nic nevědí. Adikia se tedy obrátila na přímo tiskového mluvčího Antimonopolního úřadu s žádostí o vysvětlení. Ten byl opakovaně nedostupný a už se zdálo, že se k informacím nebude možné jen tak dopracovat. Byl pátek odpoledne a to už má většina státních úředníků „malou sobotu“. Jaké pak bylo příjemné překvapení, když se ještě před koncem pracovní tiskový mluvčí (jméno jsem si bohužel nezapamatoval) sám ozval.

Tak jak to tedy je? Na základě skvělé reportáže České televize zahájil Antimonopolní úřad z vlastní iniciativy šetření porušování pravidel hospodářské soutěže Exekutorskou komorou. No vida, tak alespoň jeden státní úřad funguje tak, jak by měl. Šetření bude trvat asi měsíc, a pokud úřad dojde k závěru, že se jedná o porušení pravidel hospodářské soutěže, bude s Exekutorskou komorou zahájeno řízení, ve kterém jí hrozí několikamiliónová pokuta.

I kdyby exekutoři od Antimonopolního úřadu dostali další ránu přes hrabivé pařáty, do budoucna to není řešení. Pro exekuce by měla být přijata mnohem jasnější pravidla, aby bylo zabráněno zneužívání příliš širokých pravomocí exekutorů (zabavování majetku osobám, které s povinným mají shodné bydliště apod.). Odměny exekutorů by měly odpovídat náročnosti výkonu rozhodnutí a stejně tak i náklady na exekuce. Vymáhání výživného by mělo být přeneseno zpět na stát, ideálně na finanční úřady (obdobně jako ve Francii), a to včetně veškerých nákladů. Paradoxně by to státu přineslo snížené náklady, protože platy zaměstnanců finančních úřadů jsou úplně někde jinde, než platy soudců. Smyslem vymožení výživného také není ožebračování povinného skrze výdělečnou činnost soukromých osob (odměny exekutorů), což je navíc kontraproduktivní, kdy se tím snižuje schopnost povinného plnit výživné do budoucna. Nezřídka se však stává, že náklady exekuce nakonec nese sám oprávněný, to když se exekuce pro nemajetnost povinného nezdaří. I to je nehoráznost, která by tím padla. Finanční úřad má dokonce více možností, jak si došlápnout na neplatiče, než exekutor s nesmyslným zabavováním řidičáků. První nadměrný odpočet DPH a výživné je u potřebného dítěte! Potřebuješ doklad o bezdlužnosti? Zaplať výživné a dostaneš ho!

Jenže čím by se pak živila ta armáda zbytečných soudních stolic, advokátů, exekutorů a všelijakých spolků parazitujících na neštěstí dětí, jako je spolek ukřivděných matek Asenové nebo virtuální systémová opozice střídavkových poraden pana Hodiny?

—————

Zpět


 


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.