31.12.2011 00:50

Byla jsem konfrontována - pokračování PŘÍBĚHU

Hloupost některých soudců je bezbřehá a tak bylo poměrně složité vybrat nejvhodnějšího kandidáta do silvestrovského vydání Adikie. Nakonec se  vítězem stala místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 soudkyně JUDr. Dana Smitková, která neunesla mojí kritiku její otřesné kvality práce a ve spolupráci s „vršovickou chobotnicí“ mě křivě obvinila z trestného činu. Více jak rok mě zásobovala svými nesmysly a přes krutě uraženou soudcovskou ješitnost se tvrdošíjně odmítala vyloučit pro podjatost, když bez nějakého podnětu byla věc náhle přidělena soudci JUDr. Liškovi. Důvod změny soudce jsem pak zjistil až nehlédnutím do spisu a v jinak tiché a zadumané studovně jsem se nemohl ubránit hlasitému smíchu, kdy se mi vybavila scénka z filmu U pokladny stál, kde blonďatá milenka zemského rady na chodbě hotelu vřeští : „Jsem kompromitována“.

Soudkyně JUDr. Dana Smitková žije ve světě, kde soudci mohou bezostyšně lhát a údajný zločinec nemá absolutně žádná práva. Nepochybně si představovala, že jí při podání svědecké výpovědi na kriminálce přivítají kávičkou a nějakým zákuskem, a pak se v klidu vylže do protokolu. Na místo toho pomatený kriminalista umožnil, aby se zločinec a jeho advokátka účastnili provádění důkazů a soudkyně JUDr. Smitková se tak ocitla tváří v tvář těžkému zločinci, který dokonce ani nebyl spoután řetězem. A co více. Pomatený kriminalista připustil, aby jakési advokátní pískle a zločinec pokládali novodobé diamóně (bohyni) troufalé otázky viz. záznam výslechu Když soudkyně svědčí.

Soudkyně JUDr. Dana Smitková:  "Byla jsem konfrontována"     

Proto se teď musím vyloučit pro podjatost. Navíc  jsem se o projednávané věci dozvěděla skutečnosti jinou cestou. (Soudkyně JUDr. Dana Smitková si v rámci svědecké výpovědi musela přečíst svoje nesmysly a až zde po více jak roce zjistila, že to jsou skutečně nesmysly).

Z této komické epizody však vnikl kvalitní návod, jak se zabavit neschopné a právně nevzdělané soudkyně JUDr. Dany Smitkové, pokud by vám byla přidělena jako vaše soudkyně. Stačí podat jakoukoliv stížnost k vedení soudu (k jejím rukám), kdy tak jako místopředsedkyně soudu (správní orgán soudu) získá o věci jiné poznatky než z rozhodovací činnosti, což je (jak sama uvádí) důvod pro její vyloučení. Tento postup pak jde logicky aplikovat i v případě jiných soudců, kteří jsou zároveň ve vedení soudu a potřebujete se jich zbavit.

I když se jedná o neskutečnou taškařici, nelze pominou, že jde o osobu, která svým jednáním může řadě lidí zničit život.  Je tedy zcela na místě otázka, zda právní znalosti a chování soudkyně JUDr. Dany Smitkové je slučitelné s výkonem soudcovské funkce a funkce místopředsedkyně obvodního soudu. 

—————

Zpět