28.06.2011 00:35

Český zmetek rakouských tabulek výživného versus německé tabulky

Přirozenou snahou většiny rodičů je co nejlépe zabezpečit svoje děti, ale to naráží na limity dané reálnými možnostmi rodičů. Výživné je tak velmi citlivá otázka a vedou se o něm vášnivé diskuse zejména mezi rozvedenými rodiči. Řada rodičů si však neuvědomuje (nebo si to ani nechce připustit), že rozvodem se musí zákonitě snížit životní úroveň dítěte, kdy po rozvodu každý z rodičů vede samostatnou domácnost a oproti úplné rodině jsou tak nezbytné životní náklady rodičů dvojnásobné. Smutnou skutečností je, že si to neuvědomuje ani opatrovnická justice a jako kůň s klapkami na očích vidí jen potřeby dítěte. Výživné tak mimo zákonného rozměru získává ještě rozměr morální. Ten je však špatně měřitelný a rozhodování opatrovnické justice v otázce výživného proto připomíná známé dětské říkadlo.

Celý článek Český zmetek rakouských tabulek výživného versus německé tabulky byl přidán do rubriky O čem se nikde nepíše.

—————

Zpět


ADIKIA DOPORUČUJE

www.iustin.cz 

 www.justicetv.eu